РУБРИКИ

Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

суперечка конфліктом вважають 84,5% респондентів (169 підлітків), зокрема 82,98% хлопчиків і 85,85% дівчаток;

розбіжності конфліктом вважають також 84,5% респондентів (169 підлітків), зокрема 84,04% хлопчиків і 84,91% дівчаток;

нерозуміння конфліктом рахують 66% респондентів (132 підлітків), зокрема 62,77% хлопчиків і 68,87% дівчаток.

Великих відмінностей між хлопчиками і дівчатками тут не спостерігається. Набагато цікавіше вікова динаміка відповідей підлітків про категорії, що розуміються як "конфлікт" (мал. 1).

Так, уявлення п'ятикласників (10-11 років) про бійку як про конфлікт сильно відрізняється від представлень семикласників (12-13 років) і дев'ятикласників (14-15 років) з цього питання. Тільки 78,57% п'ятикласників (75% хлопчиків і 81,58% дівчаток) вважають бійку конфліктом. Для них набагато значиміша ситуація сварки і розбіжностей. Сварку як конфлікт виділяють 92,86% п'ятикласників, з них 84,38% хлопчиків і 100% дівчаток. Розбіжності як конфлікт виділяють 87,14% п'ятикласників, з них 84,38% хлопчиків і 89,47% дівчаток.

У семикласників і дев'ятикласників, у відмінності від п'ятикласників, бійка така ж значуща як конфлікт, як і сварка. Серед семикласників, бійку вважають конфліктом 97,06% учнів, а сварку - що 95,59% вчаться. Серед дев'ятикласників спостерігається подібна тенденція: що 98,39% вчаться цих класів рахують бійку і сварку конфліктом. Відмінностей в представленнях хлопчиків і дівчаток не виявлено.

Крім того, семи і дев'ятикласники суперечку вважають конфліктом в 85,29% і 93,55% випадках, тоді як п'ятикласники - в 75,71% випадків. Розбіжності у семи і дев'ятикласників конфліктом є трохи у меншій мірі: 77,94% і 88,71% випадків відповідно, а у п'ятикласників в трохи вищому ступені (87,14% випадків), як вже було відмічено.

Нерозуміння все учні поставили на останнє місце. Конфліктом його рахують 66% респондентів. Помітних відмінностей по класах в цілому не виявлено. Проте присутнє деяке коливання в уявленні про нерозуміння як конфлікту у хлопчиків і дівчаток п'ятих, сьомих і дев'ятих класів. У п'ятих класах хлопчики нерозуміння вважають конфліктом в 62,5% випадків, а дівчатка - в 71,05% випадків.

У сьомих класах картина декілька міняється - розрив злегка збільшується: хлопчики рахують нерозуміння конфліктом в 53,12% випадків, а дівчатка - в 72,22% випадків. У дев'ятих класах хлопчики з дівчатками міняються місцями: 73,33% хлопчиків і 62,5% дівчаток вважають конфліктом нерозуміння.

2. Аналіз бальної шкали дав наступні результати:

по середньому балу міра конфліктогенності кожного поняття в представленнях респондентів носить наступний характер (додаток 2):

      бійка - 3,92 балу, з них у хлопчиків - 3,95 балу, у дівчаток - 3,89 балу;

      сварка - 3,63 балу, з них у хлопчиків - 3,67 балу, у дівчаток - 3,59 балу;

      суперечка - 2,46 балу, з них у хлопчиків - 2,48 балу, у дівчаток - 2,43 балу;

      розбіжності - 2,34 балу, з них у хлопчиків - 2,5 балу, у дівчаток - 2,2 балу;

      нерозуміння - 1,83 балу, з них у хлопчиків - 1,43 балу, у дівчаток - 2,19 балу;

по медіані: бійка (5 балів), сварка (4), суперечка (3), розбіжності (2), нерозуміння (1);

по моді: сварка, бійка (по 5 балів), суперечка (3), розбіжності (2), нерозуміння (0).

Тут виявлені аналогічні шкалі "вибір-невибір" вікові відмінності (мал. 2). Значущість бійки як конфлікту у п'ятикласників (10-11 років) декілька нижче, ніж у семикласників (12-13 років) і дев'ятикласників (14-15 років), у тому числі і в порівнянні із значущістю сварки як конфлікту.

Бійці по ступеню конфліктогенності п'ятикласники дають в середньому 3,17 балу (хлопчики - 3,03 балу, дівчатка - 3,29 балу), сварці - 3,51 балу (хлопчики - 3,38 балу, дівчатка - 3,63 балу).

В цілому, картина нагадує отриману картину за шкалою "вибір-невибір" з невеликими відмінностями. Так, на відміну від дихотомічної шкали "вибору-невибору", тут бійка як конфлікт виділилася сильніше на загальному фоні (мал. 2), що природним чином відповідає уявленню про бійку як найбільш гостре протікання конфлікту із запропонованих варіантів. Приведемо як приклад деякі цифри: 3,92 балу в середньому дали респонденти бійці по ступеню конфліктогенності. Якщо подивитися на середні бали окремо по класах, то можна відзначити невелику тенденцію зростання приписування ступеня конфліктогенності бійці: у п'ятому класі - 3,17 середніх балів, в сьомому - 4,29 балів, в дев'ятому - 4,34 балу.


Таблиця 1 Порівняння середніх значень () відповідей підлітків про категорії, синонімічні категорії "конфлікт"Вік, років;

Стать;

t- критерій

Оцінювані категорії

Категорії підлітків порівнюваних груп

12-13

10-11

Хлопчики

Дівчатка


Бійка

Підлітки, n=138

4,29

3,173,83**


Хлопчики, n=64

4,31

3,032,82**


Дівчатка, n=74

4,28

3,292,57*

Розбіжності

Підлітки, n=138

2,09

2,76-2,50*


Дівчатка, n=74

1,75

2,74-2,96**

Нерозуміння

Підлітки в цілому, n=2001,43

2,19

-3,10**


Підлітки 12-13 років, n=681,31

2,53

-2,69**

* - p<0.05 ** - p<0.01
Таким чином, динаміка відповідей підлітків про категорії, що розуміються ними як конфлікт ("бійка", "розбіжності"), характеризується значущими змінами уявлень у підлітків при дорослішанні від 10-11 до 12-13 років (таблиця 1) і незначущими - від 12-13 до 14-15 років.

Наголошується також відмінність уявлень про категорію "нерозуміння", як конфлікті: хлопчики менш схильні вважати, що нерозуміння є конфліктом (таблиця 1), тоді як за шкалою "вибір-невибір" спостерігався зворотний процес (додаток 2): хлопчики декілька частіше за дівчаток рахували нерозуміння конфліктом.

Таким чином, отримані дані підтвердили наше припущення, що основними різновидами конфліктів в підлітковому віці є бійка, сварка, суперечка.

Отримані дані свідчать про те, що однозначно під конфліктом підлітки розуміють сварку і бійку. До достатньо поширеному можна віднести представлення суперечки як конфлікту і, в трохи меншому ступені, розбіжності. Нерозуміння до конфлікту, з погляду підлітків, можна віднести з певною обережністю. Подібне буденне уявлення підлітків про конфлікт співвідноситься з більшістю визначень категорії "конфлікт" (тобто з науковим поняттям), де під конфліктом розуміється не просто наявність розбіжностей і суперечностей, але їх зіткнення.

Звіривши отримані дані з науковим поняттям про конфлікт, нами із запропонованого списку були відкинуті категорії "нерозуміння" і "розбіжності", як не відповідні поняттю "конфлікт", оскільки в конфлікті як одна з складових, необхідна наявність активності [43]. Категорії "нерозуміння" і "розбіжність" активності не містять. Вказані категорії віднесені нами до поняття "Конфліктна ситуація", і в такому розумінні включені надалі в опитувальника.

Інші три виділені категорії конфлікту ("сварка", "суперечка", "бійка") вставлено в питання опитувальника, що розробляється, як різновиди поняття "конфлікт", що також дає нам можливість диференційованого підходу до розгляду уявлень про конфліктну поведінку з погляду сили емоційного змісту конфлікту.

У третій частині дослідження виявлялися семантичні поля супроводжуючих міжособовий конфлікт явищ і станів (за допомогою методу "Вільного семантичного опису" (В.А. Лабунська). Виявлялися причини конфлікту, мета конфлікту, що переживаються в процесі і після закінчення конфлікту відчуття, образ, що віддається перевага і не віддається перевага, себе в конфлікті, позитивні і негативні функції конфлікту в представленні підлітків. На підставі поставлених завдань були сформульовані наступні питання:

Як би Ви не хотіли виглядати в конфлікті?

Як би Ви хотіли виглядати в конфлікті?

Що Ви відчуваєте під час конфлікту і після нього?

Ради чого люди конфліктують?

Чи є користь від конфлікту, і в чому?

Чому конфліктувати шкідливо?

Із-за чого виникають конфлікти?

Як інструкція пропонувався аналогічний першим двом частинам першої серії дослідження текст: "Відповідайте, будь ласка, на запропоновані питання. Прагніть відповідати так, як Ви думаєте. Відповідайте, будь ласка, самостійно - нам важливо знати Вашу власну думку із запропонованих питань. Все, що Ви напишете, ніхто з Ваших друзів, знайомих, батьків або вчителів не дізнається". Крім того, анонімність відповідей була забезпечена відсутністю вимоги указувати прізвища і імена респондентами. Останніх просили вказати тільки номер школи, номер класу, вік і підлогу.

Вибірка склала 197 п'ятих, сьомих і дев'ятих класів вказаних вище московських шкіл, що вчилися, зокрема 95 хлопчиків і 102 дівчинки. Серед них: 68 п'ятикласників (10-11 років) (35 хлопчиків, 33 дівчинки), 64 семикласники (12-13 років) (30 хлопчиків, 34 дівчинки), 65 дев'ятикласників (14-15 років) (30 хлопчиків, 35 дівчаток).

Первинна обробка даних не привела до виявлення категорій, що віддаються перевага підлітками з кожного питання. Були отримані списки, що складаються з 57 - 120 варіантів відповідей (додаток 3). При цьому найбільш поширені відповіді не перевищували в більшості випадків 10 - 15% від загального числа відповідей опитаних.

Виключенням можна вважати тільки питання, де потрібно було відповісти, чи є користь від конфлікту, і в чому вона виявляється. Більшість опитаних на дане питання відповіло негативно, тобто користі від конфлікту, на їх думку, немає. Так вважають 106 респондентів (54,08%). Бачать користь від конфліктів в тому або іншому вигляді 86 респондентів (43,88%). 4 респонденту (2,04%) важко відповісти на це питання. Таким чином, більшість опитаних вважають конфлікт негативним явищем.

Для уточнення даних проведений контент-аналіз відповідей з усіх питань, запропонованим в третій серії пілотажного дослідження.

В результаті, були виділені наступні категорії:

1.       на перше питання "Як би Ви не хотіли виглядати в конфлікті?":

1.1.    "слабкий"

1.2.    "дурний"

1.3.    "смішною"

1.4.    "винен"

1.5.    що "програв";

2.       на друге питання "Як би Ви хотіли виглядати в конфлікті?":

2.1.    "сильний"

2.2.    "розумний"

2.3.    "серйозний"

2.4.    "невинний"

2.5.    "переможець";

3.       на третє питання "Що Ви відчуваєте під час конфлікту і після нього?":

3.1.    "образа"

3.2.    "злість"

3.3.    "страх"

3.4.    "розчарування"

3.5.    "радість"

3.6.    "полегшення";

4.       на четверте питання "Ради чого люди конфліктують?":

4.1.    "гроші"

4.2.    "з'ясування відносин"

4.3.    "доказ правди"

4.4.    "любов"

4.5.    "дружба"

4.6.    "справедливість";

5.       на п'яте питання чи "Є користь від конфлікту, і в чому?" крупних категорій виділено не було, тому ми зупинилися на трьох варіантах відповідей ("так", "ні", "іноді");

6.       на шосте питання "Чому конфліктувати шкідливо?", були виділені наступні категорії:

6.1.    "погіршуються відносини"

6.2.    "шкідливо для здоров'я"

6.3.    "не шкідливо";

7.       на сьоме питання "Із-за чого виникають конфлікти?":

7.1.    "складнощі у відносинах з іншою людиною"

7.2.    "незгода з думкою іншої людини"

7.3.    "неможливість що-небудь поділити"

7.4.    "торкнулися чиїсь інтереси"

7.5.    "особисті якості людей".

В рамках розгляду проблеми розуміння підлітками категорії "конфлікт" варто привести деякі дані, отримані при відповіді респондентами на питання "Із-за чого виникають конфлікти?"

У списку відповідей на перших місцях коштують практично всі (при цьому присутні всі - див. додатку 1, 3) основні категорії, що виділяються підлітками як синоніми категорії "конфлікт": "суперечка" (23 вибір), "сварка" (20). "нерозуміння" (8), "розбіжності" (7), "бійка" (5). Це може говорити про те, що підлітки не уміють диференціювати поняття "конфлікт" і "причина конфлікту".

За наслідками першої серії дослідження була виявлена динаміка складних думок підлітків (мал. 3). Складні думки, на відміну від простих, характеризувалися розгорнутістю відповідей респондентів.

Кількість складних думок підлітків підраховувалася за наслідками відповідей респондентів в першій і третій частинах першої серії дослідження, після чого робився підрахунок (у відсотках) респондентів, що використали в своїх відповідях складні думки.

У міру дорослішання підлітків (як хлопчиків, так і дівчаток), зростає відсоток респондентів (у 3 рази), що використовують складні думки (мал. 3). У дівчаток дана динаміка виявляється сильніше (у 3,8 разу), ніж у хлопчиків (у 2,2 разу), що може говорити про більшу когнітивну простоту хлопчиків.


2.2 розробка опитувальника "Підлітки в конфліктах"


В процесі створення опитувальника, використовуючи отримані результати першої серії дослідження, були виділені питання (додаток 4), по наступних підставах.

По-перше, питання направлені на виявлення інформації про компоненти структури конфлікту: уявлення про конфліктну ситуацію, учасників конфлікту, мету і причини конфлікту. При складанні питань, ми спиралися на уявлення про структуру конфліктів в науковій літературі, а також на результати першої серії дослідження.

По-друге, питання, направлені на виявлення інформації про процес протікання конфлікту: уявлення про виникнення і усвідомлення конфліктної ситуації, про ініціаторів конфлікту (інциденті), ескалацію, завершення конфлікту, постконфліктну стадію. При складанні питань, ми спиралися на уявлення про динаміку конфліктів в науковій літературі, а також на результати першої серії дослідження.

По-третє, питання, направлені на виявлення інформації про стани, переживаннях людини в конфлікті і установки на відношення до конфліктів: про агресію, що проявляється в наступних видах: фізична, вербальна, непряма; про відчуття, що випробовуються в час і після конфлікту; про користь і шкоду конфлікту. При складанні питань, ми спиралися на результати першої серії дослідження. При складанні питань про агресивні стани, використовувався опитувальник Басса-дарки.

По-четверте, питання, направлені на виявлення інформації про індивідуальні особливості поведінки людей: про застосовність мести, про використовувані способи мести, про стратегії поведінки в конфліктній взаємодії; про схильність до мирного рішення; про бажання певним чином виглядати в конфлікті, про звернення до посередника для вирішення конфліктів, про переможців конфліктів. При складанні питань, використовувалися результати першої серії дослідження. При складанні питань про стратегії поведінки використовувався опитувальник К. Томаса.

Первинний варіант питань, що містить поняття "конфлікт" було замінений на питання, що містять поняття "сварка", "суперечка", "бійка". В цілях уніфікації варіантів відповідей і для виявлення міжстатевих взаємин, кожне з питань було розбите на декілька варіантів, що виявляють особливості взаємин з хлопчиками і дівчатками окремо.

В процесі розробки анкети до всіх питань доданий варіант відповіді "не знаю" або "важко оцінити" для можливості уникання відповіді випробовуваними при необхідності відповідно до вимог, що пред'являються для створення опитувальника, і для підвищення достовірності опитувальника.

Анкета складається з 118 питань, розбитих на 2 несамостійних частини по 59 питань в кожній. Розбиття вироблене для зручності проведення опиту.

Кожна з частин включає по 33 питання з однотипними варіантами відповідей ("дівчатка"; "хлопчики"; "мами"; "тата"; "вчителі-жінки"; "вчителі-чоловіки"; "ніхто"; "все в рівній мірі"; "не знаю"). Це питання, направлені на виявлення уявлень про учасників конфліктних ситуацій і конфліктів в цілому, про усвідомлення конфліктних ситуацій, інцидент, ескалацію, завершення конфліктів, постконфліктну взаємодію, застосовності мести, агресивній поведінці, схильності до мирного рішення конфліктів, виграючої сторони конфліктів. Також кожна частина включає 14 питань з різними варіантами відповідей, направлених на виявлення уявлень про використовувані стратегії поведінки в конфліктах, зверненні до посередника, користі і шкоді конфліктів, цілях, причинах конфліктної взаємодії, використовуваних способах мести. У всіх питаннях, направлених на виявлення уявлень про вищеперелічені явища і процеси, випробовуваними вибирався один варіант відповіді.

Також кожна частина анкети включає 12 оцінних питань, направлених на виявлення уявлень про образ сторін, що віддається перевага і не віддається перевага, в конфліктній взаємодії, відчуттях, що випробовуються в час і після конфлікту. У подібних питаннях необхідно було оцінити кожний із запропонованих варіантів відповідей за шестибальною шкалою від "0" до "5" балів, де "0" балів - ознака не має значення, "1" - "5" балів - ступінь вираженості тієї або іншої ознаки.

Анкета складається з декількох блоків.

Перший блок направлений на виявлення представлень підлітків про конфліктні ситуації, що виявляються в розбіжностях і нерозумінні.

На виявлення уявлення про виникнення конфліктних ситуацій між людьми направлені наступні питання (див. додаток 4): 2.3 (анкета № 2.вопрос № 3), 2.31, 1.13, 1.7. У вказаних питаннях виявляються уявлення про розбіжності і нерозуміння у взаєминах з дівчатками і з хлопчиками.

На виявлення уявлення про усвідомлення конфліктних ситуацій учасниками направлені питання 2.8, 1.2,.1.19, 2.18. У вказаних питаннях виявляються уявлення про усвідомлення наявності розбіжностей і нерозуміння у взаєминах з дівчатками і з хлопчиками.

Наступний блок питань присвячений безпосередній конфліктній взаємодії, що виявляється в сварках, спорах і бійках.

На виявлення представлення підлітків про учасників конфліктів направлені питання 2.23, 1.21, 1.26, 1.6, 2.30, 2.19. Вказані питання виявляють уявлення підлітків про учасників сварок, суперечок, бійок в ситуаціях взаємодії з дівчатками і з хлопчиками.

На виявлення уявлень про ініціаторів конфліктів (інциденті) направлені питання 2.6, 1.33, 1.10, 1.22, 2.16, 2.24. Питання виявляють уявлення підлітків про ініціаторів сварок, суперечок, бійок в ситуаціях взаємодії з дівчатками і з хлопчиками.

На виявлення представлень підлітків про ескалацію конфліктів направлені питання 1.28, 2.33, 1.4, 2.22, 1.18, 2.12. Питання направлені на виявлення представлень підлітків про ініціаторів ескалації сварок, суперечок, бійок в ситуаціях взаємодії з дівчатками і з хлопчиками.

На виявлення уявлень про завершення конфліктів направлені питання 1.30, 2.11, 1.14, 1.8, 2.25, 1.23. Питання виявляють уявлення підлітків про ініціаторів завершення сварок, суперечок, бійок в ситуаціях взаємодії з дівчатками і з хлопчиками.

Уявленню про постконфліктну стадію присвячено 2 групи питань. Перша група направлена на виявлення уявлень про явище, що званому в буденному спілкуванні людей "відхідливістю", виявляється в ситуаціях сварок, суперечок, бійок при взаємодії з дівчатками і з хлопчиками. Це питання 2.2, 1.11, 2.32, 1.1, 1.27, 2.21. Друга група питань направлена на виявлення уявлень про явище, що званому в побутовому спілкуванні людей "злопам'ятністю", виявляється в ситуаціях сварок, суперечок, бійок при взаємодії з дівчатками і з хлопчиками. Це питання 1.3, 2.17, 2.26, 1.16, 2.5, 1.31.

На виявлення представлень підлітків про застосовність мести в конфліктах (у ситуаціях сварок, суперечок, бійок) людьми при взаємодії з дівчатками і з хлопчиками направлені питання 1.9, 2.27, 1.15, 1.24, 1.5, 2.7. (Проблема застосовності мести в уявленні підлітків виявляється також в питаннях 1.41, 1.42, направлених на виявлення уявлень підлітків про способи мести, вживаних дівчатками і хлопчиками.)

Уявленню про використання в конфліктах агресії присвячено 3 групи питань. На виявлення уявлень про використання фізичної агресії в ситуаціях сварок або суперечок при взаємодіях з дівчатками і з хлопчиками направлена перша група питань, що складається з питань 2.28, 2.9. На виявлення уявлень про використання вербальної агресії в ситуаціях сварок або суперечок при взаємодіях з дівчатками і з хлопчиками направлена друга група питань, що складається з питань 2.15, 1.25. Третя група питань, направлена на виявлення уявлень про використання непрямої агресії в ситуаціях сварок або суперечок при взаємодіях з дівчатками і з хлопчиками складається з питань 1.29, 2.13. При складанні даних питань нами була використана методика Басса-дарки. Ситуація бійки в даних 3 групах питань виключена з метою уніфікації питань, направлених на виявлення представлень підлітків про використання агресії. Бійка є одним з крайніх способів реагування в конфлікті, в якому однозначно застосовується фізична агресія, у меншій мірі вербальна і зовсім не застосовується непряма. З тією ж метою (уніфікації питань, направлених на виявлення різних видів агресивного прояву реакцій людей) ситуації сварки і суперечки не розділяються.

На виявлення представлень підлітків про схильність до мирного рішення конфліктів (сварок, суперечок) в ситуаціях взаємодії з дівчатками і з хлопчиками направлені питання 2.4, 1.17, 2.14, 1.20. Ситуація бійки не виділяється в окреме питання унаслідок складності дозволу подібного виду конфліктів мирним шляхом, оскільки люди, що вступили в бійку не схильні вирішувати цей конфлікт яким-небудь іншим шляхом, виключаючи силовий.

На виявлення представлень підлітків про переможців в конфліктній взаємодії направлені питання 2.20, 1.32, 2.1, 2.29, 1.12, 2.10. Вказані питання направлені на виявлення представлень підлітків про той, хто зазвичай є переможцем, виграє в ситуаціях сварок, суперечок, бійок у взаємодіях з дівчатками і з хлопчиками.

На всі питання двох перших блоків виділені єдині варіанти відповідей: 1) "дівчатка", 2) "хлопчики", 3) "мами", 4) "тата", 5) "вчителі-жінки", 6) "вчителі-чоловіки", 7) "ніхто", 8) "все в рівній мірі", 9) "не знаю".

Наступний блок питань направлений на виявлення представлень підлітків про наступні явища і процеси:

Про використання послуг посередника в ситуаціях сварок, суперечок дівчатками і хлопчиками. Це питання 1.34, 2.34, 2.35, 1.35. Категорія "бійка" виключена унаслідок відсутності можливості звернення до посередника в процесі бійки - в даній ситуації посередник може втрутитися самостійно. Варіанти відповідей: 1) "так", 2) "ні", 3) "іноді", 4) "не знаю", представлені у вигляді трибальної шкали: 0 балів - "ні", 1 бал - "іноді", "не знаю", 2 бали - "так".

Про користь конфліктів (сварок, суперечок, бійок). Це питання 2.36, 2.37, 1.36. Дані питання не розбивалися на ситуації взаємодії з дівчатками і з хлопчиками. Варіанти відповідей: 1) "так", 2) "ні", 3) "іноді", 4) "не знаю", представлені у вигляді трибальної шкали: 0 балів - "ні", 1 бал - "іноді", "не знаю", 2 бали - "так".

Про шкоду конфліктної взаємодії (сварок, суперечок, бійок). Це питання 1.37, 1.38, 2.38. Дані питання також не розбивалися на ситуації взаємодії з дівчатками і з хлопчиками. Варіанти відповідей: 1) "погіршуються відносини", 2) "шкідливо для здоров'я", 3) "не шкідливо", 4) "не знаю". Варіанти відповідей виділені унаслідок проведеної третьої частини першої серії дослідження.

Про мету, мотиви конфліктів (сварок, суперечок, бійки) дівчаток і хлопчиків. Це питання 1.39, 2.41, 2.42, 2.39, 2.40, 1.40. Варіанти відповідей: ради 1) "грошей", 2) "з'ясування відносин", 3) "докази правди", 4) "любові", 5) "дружба", 6) "справедливості", 7) "не знаю". Варіанти відповідей виділені унаслідок проведеної третьої частини першої серії дослідження.

Про способи мести, вживаних дівчатками і хлопчиками. Це питання 1.41, 1.42. Питання не підрозділялися на варіанти конфліктної взаємодії. Варіанти відповідей: 1) "побити кривдника", 2) "образити кривдника", 3) "не розмовляти з кривдником", 4) "обмовити кривдника", 5) "не знаю". Варіанти відповідей виділені унаслідок проведеної першої частини першої серії дослідження. Уявлення підлітків про застосовність мести виявляються також в описаних вище питаннях 1.9, 2.27, 1.15, 1.24, 1.5, 2.7.

Про вживаних в конфліктах (сварках, спорах) стратегій реагування дівчатками і хлопчиками. Це питання 2.43, 1.43, 1.44, 2.44. Ситуація бійки не включена в питання унаслідок неможливості застосовувати певні види стратегій взаємодії в даній ситуації. Варіанти відповідей: 1) "досягти свого в що б те не стало", 2) "досягти всіх інтересів обох сторін", 3) "запропонувати середнє рішення", 4) "пристосуватися під рішення іншого", 5) "піти від взаємодії", 6) "не знаю". При складанні цієї групи питань була використана методика К. Томаса.

Про причини конфліктної взаємодії (сварок, суперечок, бійок) дівчаток і хлопчиків. Це питання 2.46, 1.45, 1.47, 2.47, 1.46, 2.45. Варіанти відповідей: 1) "із-за складнощів у відносинах в іншою людиною", 2) "із-за незгоди з думкою іншої людини", 3) "із-за неможливості що-небудь поділити", 4) "через те, що торкнулися чиїсь відчуття", 5) "із-за особистих якостей людей", 6) "не знаю". Варіанти відповідей виділені унаслідок проведеної третьої частини першої серії дослідження.

Наступних 2 блоки питань - оцінні (пропонувалося оцінити варіанти відповідей за шкалою від "0" до "5" балів).

Перший блок присвячений виявленню представлень підлітків про бажаний / небажаному образі в конфліктній взаємодії (сварці, спорі, бійці) дівчаток і хлопчиків.

Уявлення про небажаний образ виявлявся за допомогою питань 1.48, 2.48, 1.50, 2.49, 2.50, 1.49. Пропонувалося оцінити по силі небажаності наступні варіанти: 1) "слабкий", 2) "дурний", 3) "смішною", 4) "винен", 5) що "програв", а також залишений спеціальний рядок (6) - "важко оцінити" - з метою дати можливість випробовуваному відхилитися від відповіді при необхідності.

Уявлення про бажаний образ виявлявся за допомогою питань 1.52, 2.51, 2.53, 1.51, 1.53, 2.52. Як варіанти пропонувалося оцінити по силі бажаності наступні образи: 1) "сильний", 2) "розумний", 3) "серйозний", 4) "невинний", 5) "переможець", а також залишений рядок (6) - "важко оцінити".

Варіанти відповідей цього блоку, які необхідно було оцінити респондентам, були виділені в результаті проведеної третьої частини першої серії дослідження.

Другий блок направлений на виявлення уявлень про відчуття, що переживаються в час і після конфліктів (сварок, суперечок, бійок) дівчатками і хлопчиками. Уявлення про відчуття, що переживаються під час конфліктів, виявляються питаннями 1.54, 2.56, 1.56, 2.54, 2.55, 1.55. Уявлення про відчуття, що переживаються після конфліктів, виявляються питаннями 2.59, 2.58, 2.57, 1.57, 1.58, 1.59. І у тому, і в іншому випадках пропонувалося оцінити наступні відчуття по силі переживання: 1) "образа", 2) "злість", 3) "страх", 4) "розчарування", 5) "радість", 6) "полегшення", а також залишений спеціальний рядок (7) - "важко оцінити". Варіанти відповідей, пропонованих оцінити респондентам, виділені за допомогою проведеної третьої частини першої серії дослідження.

В процесі створення опитувальника була проведена експертна оцінка на здатність питань опитувальника виявляти ті або інші представлення підлітків і на можливість за допомогою питань виявити відмінності в уявленнях.

Як експерти виступали фахівці в області соціальної психологи (науковці і практичні психологи з досвідом роботи більше 5 років). Кількість експертів - 7 чоловік.

В результаті оцінної роботи експертів було залишено 118 з 228 спочатку створених питань, найбільш відповідних цілям дослідження. Були виключені питання, що мають незначні відмінності з іншими питаннями анкети на думку експертів. Були скоректовані наступні питання і варіанти відповідей:

Виключені питання, направлені на виявлення представлень підлітків про конфлікти, де як конфлікти було названо нерозуміння і розбіжності у зв'язку з невідповідністю поняттю "конфлікт".

Акцент в питаннях по можливості зміщений з активної позиції на пасивну (наприклад, формулювання питання "Хлопчики найчастіше сваряться з:." замінена на "З хлопчиками найчастіше сваряться.") з метою підвищення надійності, оскільки це полегшує ідентифікацію респондентів з персонажами питань.

Питання, направлені на виявлення уявлень про агресивну поведінку уніфіковані, залишено по одному варіанту питань про поведінку дівчаток і хлопчиків. Виключена ситуація бійки, в якій не застосовна непряма агресія, а питання про частоту застосування фізичної сили в бійці взагалі втрачає сенс, оскільки в бійці не може не застосуються фізична сила, і, відповідно, фізична агресія. Ситуації сварки і суперечки в питаннях про уявлення підлітків про вербальну і фізичну агресію об'єднані з метою уніфікації з питанням про непряму агресію.

У питаннях про способи мести виключені відмінності в проявах конфліктів (сварок, суперечок, бійок), як незначні, на думку експертів. Також виключена сама згадка категорії "конфлікт" і її синонімів в питаннях, оскільки помста вже є проявом конфліктної поведінки. Дані питання об'єднані в 2 варіанти: направлені на виявлення представлень підлітків про використовувані способи мести дівчатками і хлопчиками.

До варіантів відповідей питань перших двох блоків (по 33 перших питання в кожній частині) були додані варіанти: "ніхто", "все в рівній мірі" для підвищення надійності результатів, на думку експертів.

Опитувальник був апробований на вибірці з 33 чоловік. Результати апробації дозволяють застосувати опитувальника на великій вибірці і не мають відмінностей з результатами проведеної другої серії дослідження.
Висновки по другому розділу


В ході першої частини першої серії дослідження виявлявся зміст інформації представлень підлітків про конфлікт методом "Вільного семантичного опису" (В.А. Лабунська, 1984). В результаті першої серії було виявлено 162 категорії, що розкриває поле представлень підлітків про конфлікт. Найбільш поширеним було розуміння конфлікту як "сварки", "бійки", "спора", "розбіжності", "нерозуміння".

Підлітки адекватно розуміють категорію "конфлікт", що підтверджене в другій частині першої серії дослідження. Вони однозначно рахують бійку (91% респондентів вважають бійку конфліктом =3,92, Ме=5, Мо=5 за шестибальною шкалою: від "0" до "5" балів), сварку (95% =3,63, Ме=4, Мо=5) і суперечку (84,5% =2,46, Ме=3, Мо=3) конфліктом. До категорій "бійка", "сварка", "суперечка" близькі опинилися "розбіжності" (84,5% =2,34, Ме=2, Мо=2) і "нерозуміння" (66% =1,83, Ме=1, Мо=0), віднесені нами до конфліктної ситуації.

Динаміка відповідей підлітків про категорії, синонімічні в їх представленнях категорії "конфлікт" ("бійка", "розбіжності") характеризується значущими змінами уявлень у підлітків при дорослішанні від 10-11 до 12-13 років (p<0.05) і незначущими, - від 12-13 до 14-15 років.

У третій частині першої серії дослідження виявлялися семантичні поля супроводжуючих міжособовий конфлікт явищ і станів методом "Вільного семантичного опису" (В.А. Лабунська, 1984). В результаті був виявлений перелік причин, цілей міжособових конфліктів, почуттів, що переживаються, бажаних і небажаних образів в конфліктах, способів мести, негативних наслідків конфліктів.

За наслідками першої серії дослідження була виявлена динаміка складних думок підлітків. Думки про міжособові конфлікти у міру дорослішання підлітків (як хлопчиків, так і дівчаток) ускладнюються. Більш старші підлітки при описі конфліктів і їх супроводу дають більш розгорнені і складнопідрядні відповіді. Складність думок підлітків від 10-11 років до 14-15 років зростає в 3 рази (з 22,06% до 66,67%), причому у дівчаток інтенсивніше (у 3,8 разу), ніж у хлопчиків (у 2,2 разу).

На основі даної серії дослідження були сформульовані закриті питання, направлені на виявлення представлень підлітків про причини, цілі міжособових конфліктів, користь і шкоду конфліктів, способи мести, бажаний і небажаний образи в конфліктах, відчуттях, що переживаються, в час і після конфліктів. Поняття "конфлікт" було замінене на доступніші підліткам "бійку", "сварку", "суперечку", поняття "Конфліктна ситуація" - на "розбіжності" і "нерозуміння" з метою підвищення надійності опитувальника. Ці питання стали основою опитувальника, що розроблявся нами, "Підлітки в конфліктах".

При складанні опитувальника використовувався метод експертної оцінки. Фахівці в області соціальної психології (науковці і практичні психологи в кількості 7 чоловік) проаналізували виділені питання. В результаті, був створений опитувальник, що складається з 118 питань, поділених на дві рівні частини для зручності проведення.

Опитувальник "Підлітки в конфліктах" включає чотири блоки питань: 1) питання, направлені на виявлення інформації про компоненти структури конфлікту: уявлення про конфліктну ситуацію, учасників конфлікту, мету і причини конфлікту; 2) питання, направлені на виявлення інформації про процес протікання конфлікту: уявлення про виникнення і усвідомлення конфліктної ситуації, ініціаторів конфлікту (інциденті), ескалацію, завершення конфлікту, постконфліктну стадію; 3) питання, направлені на виявлення інформації про стани, переживаннях людини в конфліктах і установки на відношення до конфліктів: уявлення про агресію, що проявляється в наступних видах: фізична, вербальна, непряма; про відчуття, що випробовуються в час і після конфліктів, користь і шкоду конфліктів; 4) питання, направлені на виявлення інформації про індивідуальні особливості поведінки людей: уявлення про застосовність мести, використовуваних способах мести, стратегіях поведінки в конфліктних взаємодіях, схильності до мирного рішення, бажанні певним чином виглядати в конфліктах, зверненні до посередника для вирішення конфліктів, переможцях конфліктів.Висновок


Проведене дослідження дозволило досягти мети дослідження - виявити і вивчити статево-вікову специфіку і динаміку уявлень про конфлікт у підлітків.

Була підтверджена основна гіпотеза дослідження, що полягала в припущенні про те, що якщо існують відмінності і динаміка представлень підлітків різної підлоги про міжособовий конфлікт, то вони виявляються у формі і змісті думок про суть, структуру і динаміку конфліктів, психологічні стани і переживання, їх супроводжуючі.

Підтверджені також приватні гіпотези, що полягали в припущеннях про те, що:

Підліткам різних віків властиве уявлення про статеву диференційовану протікання міжособових конфліктів.

Існують гетерохронні відмінності в змінах представлень хлопчиків і дівчаток про структуру, зміст, динаміку і емоційний супровід міжособових конфліктів.

Від молодшого до старшого підліткового віку відбувається перехід від гетерогенності до гомогенності конфліктних взаємин.

Були вирішені поставлені в дослідженні задачі:

у теоретичному плані - вивчені і проаналізовані існуючі підходи до вивчення міжособових конфліктів підлітків; розглянуті основні складові конфлікту: структура конфлікту, динаміка конфлікту, типологія конфлікту;

у методичному плані - створений і апробований опитувальник для дослідження представлень підлітків про структурні компоненти, процес протікання конфліктів, стани, переживання людей в конфліктах, оцінці конфліктів, індивідуальних особливостях поведінки людей в конфліктах;

у емпіричному плані - описані і порівняні особливості представлень підлітків різних віків і підлоги про структурні компоненти, процес протікання конфліктів, стани, переживання людей в конфліктах, оцінці конфліктів, індивідуальних особливостях поведінки людей в конфліктах.

Нами був розроблений опитувальник, направлений на виявлення представлень підлітків про структурні компоненти, процес протікання конфліктів, стани, переживання людей в конфліктах, оцінці конфліктів, індивідуальних особливостях поведінки людей в конфліктах. Опитувальник включає 4 блоки: по-перше, уявлення про структурні компоненти конфлікту (уявлення про конфліктну ситуацію, учасників конфлікту, мету і причини конфлікту), по-друге, уявлення про процес протікання конфлікту (уявлення про виникнення і усвідомлення конфліктної ситуації, інцидент, ескалацію, завершення конфлікту, постконфліктну стадію), по-третє, уявлення про полягання і переживання людини в конфлікті і оцінці конфлікту (уявлення про використання агресії - фізичною, вербальною і непрямою, - уявлення про відчуття, що переживаються в час і після конфлікт, про користь і шкоду конфлікту), по-четверте, уявлення про індивідуальні особливості поведінки людей в конфлікті (уявлення про використовувані стратегії в конфліктній взаємодії, застосовності мести і використовуваних способах мести, схильності до мирного рішення, бажанні певним чином виглядати в конфлікті, зверненні до посередника для вирішення конфліктів, переможцях конфліктів). Опитувальник розбитий на 2 частини по 59 питань для зручності проведення.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

Уявлення про конфлікти є формою соціальних уявлень, які формуються в процесі первинної соціалізації і до підліткового віку мають розгорнену структуру і виявляються у формі простих або складних думок, що включають інформацію про суть, структуру і динаміку конфліктів, психологічні стани і переживання, їх супроводжуючі.

Соціальні уявлення активно вивчаються сучасною психологією в руслі проблем соціального пізнання (К.А. Абульханова-Славська, Г.М. Андрєєва і ін.). Найбільша увага дослідників звернена до рішення питань про роль і функцію соціальних уявлень, аналізу процесу їх формування, вивченню структури. Практично невивченою залишається проблема динаміки і статевої специфіки представлень підлітків про міжособові конфлікти.

В цілому, підлітки мають адекватне уявлення про конфлікти. Категорія "конфлікт", в розумінні підлітків, носить експресивно виражений характер і відповідає таким категоріям, як "бійка", "сварка", "суперечка".

Думки про міжособові конфлікти у міру дорослішання підлітків (як хлопчиків, так і дівчаток) ускладнюються. Більш старші підлітки при описі конфліктів і їх супроводу дають більш розгорнені і складнопідрядні відповіді. Складність думок підлітків від 10-11 років до 14-15 років зростає в 3 рази (з 22,06% до 66,67%), причому у дівчаток інтенсивніше (у 3,8 разу), ніж у хлопчиків (у 2,2 разу).

Підлітки представляють міжособовий конфлікт і процес його протікання з різним ступенем участі хлопчиків і дівчаток в нім. На думку підлітків, першими конфліктну ситуацію усвідомлюють дівчатка, конфлікт ініціюють хлопчики, до завершення конфліктів частіше прагнуть дівчатка, в постконфліктній взаємодії "відхідливість" властивіша хлопчикам, а "злопам'ятність" - дівчаткам, хлопчикам властивіша фізична і вербальна агресія, а дівчаткам - непряма, в процесі конфліктної взаємодії до помсти частіше вдаються дівчатка, до мирного рішення конфліктів також більш схильні дівчатка, виграють конфлікти частіше хлопчики.

Представлення хлопчиків і дівчаток характеризуються, в першу чергу, різним ступенем категоричності оцінювання однолітків: дівчаткам властиві думки більш максималізму. Це виявляється в уявленнях про усвідомлення конфліктної ситуації, про ініціаторів конфліктів, про завершення конфліктів, про "злопам'ятність", про застосовність фізичної агресії, про застосовність мести, про мирне рішення конфліктів. Думки більш максималізму дівчаток виявляється і при оцінюванні почуттів (образи), що переживаються, в час і після конфліктів, при оцінюванні небажаних ("винен", такий, що "програв") і бажаних ("сильний", "розумний", "переможець") образів в конфлікті. Разом з тим, користь від конфлікту хлопчики оцінюють вище, ніж дівчатка. Виняток також становлять уявлення про ескалацію конфліктів, де підлітки бачать частішими ініціаторами ескалації однолітків протилежної підлоги, і уявлення про переможців в конфліктах, де хлопчики дають радикальнішу оцінку, ніж дівчатка.

Динаміка представлень хлопчиків і дівчаток не співпадає за часом основних змін. Найбільші зміни представлень хлопчиків відбуваються до 6 класу (11-12 років), а дівчаток - до 7 класу (12-13 років), що виявляється: у змінах уявлень про учасників конфліктних ситуацій, про учасників конфліктів, про ініціаторів конфліктів, про ескалацію конфліктів, про прояви агресивності в конфлікті, про користь і шкоду (у представленнях дівчаток) конфліктів, про переживання під час конфліктів (відчуття злості в представленнях дівчаток), про ініціаторів мирного вирішення конфлікту (у представленнях дівчаток), про небажаний ("смішною") і бажаний ("переможець") образи (у представленнях хлопчиків).

На думку підлітків від молодшого до старшого підліткового віку відбувається зменшення конфліктності взаємин різностатевих однолітків і зростання конфліктності взаємин одностатевих однолітків. Найяскравіше ці тенденції спостерігаються в наступних уявленнях: про учасників конфліктних ситуацій, про учасників конфліктів, про ініціаторів конфліктів, про ескалацію конфліктів, про прояв агресивних станів, про застосовність мести. При цьому, в уявленнях підлітків про учасників конфліктних ситуацій конфліктність взаємин різностатевих однолітків знижується до 14-15 років, але залишається на більш високому рівні, чим взаємини одностатевих однолітків, а в решті випадків - конфліктність взаємин різностатевих однолітків, спочатку вища, до 14-15 років визначається як нижча, ніж конфліктність взаємин одностатевих однолітків.

Спостерігається певна динаміка відмінностей представлень хлопчиків і дівчаток. Найсильніше розрізняються уявлення про міжособові конфлікти хлопчиків і дівчаток 10-11 (виявлено 30 значущих відмінностей) і 14-15 (28 значущих відмінностей) років. Менше розрізняються представлення хлопчиків і дівчаток 13-14 (22 значущих відмінності), 11-12 (17 значущих відмінностей) і 12-13 (15 значущих відмінностей) років.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження докладалися на Міжнародному конгресі "Соціальна психологія XXI сторіччя" (Ярославль, 2002), на V Всеросійській конференції РПО "Психологія і її додатки" (Москва, 2002), на Російській науково-практичній конференції "Теоретичні основи і варіативні технології позитивної "Я-концепції" (Рязань, 1999), на п'ятих педагогічних читаннях факультету соціальної педагогіки МГСУ (Москва, 2002), неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної психології МГСУ.

Нам представляється, що проведене дослідження відкриє можливості для подальшого вивчення проблеми по наступних напрямах:

Вивчення статево-вікової динаміки уявлень про конфлікт у бік зменшення і збільшення віків респондентів. Особливо цікавим авторові здається вивчення уявлень про конфлікти в період другого перехідного віку в житті людини (45-50 років).

Вивчення відмінностей в представленнях підлітків з девіантною поведінкою і підлітків, що зараховуються до норми, відмінностей в уявленнях підлітків елітарних і загальноосвітніх шкіл про міжособовий конфлікт.

Вивчення відмінностей уявлень про міжособові конфлікти залежно від гендерних ролей підлітків.

Послідовному вивченню підлягає аналіз дієвості прихованих особливостей уявлень в реальній практиці конфліктної поведінки підлітків.

Важливим напрямом також необхідно рахувати розробку психокоректувальних технологій роботи з неадекватними представленнями підлітків.

Практична значущість роботи виявляється в тому, що облік отриманих даних проведеного дослідження підвищить ефективність роботи з підлітками соціальних педагогів і психологів при дозволі і попередженні конфліктів, що виникають в школі, в сім'ї або з однолітками, підвищить ефективність взаємодії з підлітками.

Отримані в дослідженні результати можна використовувати при вивченні питань соціалізації підлітків, специфіки представлень підлітків про конфлікти в рамках вузівських курсів "Соціальна психологія", "Вікова психологія", "Конфліктологія" і ін.

На основі проведеного дослідження були вироблені наступні практичні рекомендації:

У курсах психології, що читаються в середній школі, вчителеві психології необхідно при проходженні основ психології спілкування, розширювати інформацію про конфлікти, спираючись на отримані в дослідженні дані про переважання в розумінні підлітків експресивно виражених форм конфлікту, таких як "сварки", "бійки", "спори".

Шкільному психологові при розробці тренінгових занять по конфліктології доцільно проводити окремі заняття для хлопчиків і дівчаток, присвячені проблемі одностатевих конфліктів. Зокрема, необхідно звернути увагу на підвищення агресивності сучасних дівчаток-підлітків, що виявляється в конфліктних відносинах між собою.

Практичному психологові в індивідуальній роботі з конфліктними підлітками враховувати велику когнітивну простоту розуміння міжособових конфліктів у хлопчиків.

Окремими напрямами психокоректувальної роботи шкільного психолога з підлітками повинні стати заняття, орієнтовані на аналіз переживань учасників конфліктів. Тут необхідно опрацьовувати як власні переживання і методи їх саморегуляції підлітками так і технології обліку чужих переживань.

Викладачам вузів непсихологічного профілю при читанні таких дисциплін, як "Соціальна психологія", "Конфліктологія", "Вікова психологія", "Диференціальна психологія" і ін. бажано знайомити слухачів даними про гетерохронний характер динаміки представлень підлітків про міжособові конфлікти, про перехід від гетерогенності конфліктів до гомогенності, про статеву диференційовану протікання міжособових конфліктів в представленнях підлітків.

При підготовці майбутніх психологів необхідно знайомити їх з внутрішньою картиною конфлікту і специфікою уявлень про нього у сучасних підлітків.Список використаної літератури


Амбрамова А.Г., Тихоненко В.А. Социально-психологическая дезадаптация и профилактика суицида// Вопросы психологии. - 1981. - № 4. - С. 91 - 101.

Абульханова-Славская К.А. О путях построения типологии личности// Психологический журнал. - 1989. - Т. 2, № 1. - С. 29 - 37.

Абульханова-Славская К.А. Российский менталитет: Кросс-культурный и типологический подход// Российский менталитет: Вопросы психологической теории и практики. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 1997. - С. 7 - 78.

Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования// Социальная психология в трудах отечественных психологов/ Сост. и общ. ред. А.Л. Свенцицкого. - СПб.: Питер, 2000. - С. 289 - 314.

Абрамова Г.С. Нравственный аспект мотивации учебной деятельности подростков// Вопросы психологии. - 1985. - № 6. - С. 38 - 45.

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 240 с.

Алексеева А.И. Влияние самооценки на способ разрешения конфликтной ситуации: Дис. … канд. психол. наук. - Л., 1983. - 167 с.

Аллахвердян А.Г. К вопросу о генезисе конфликтных ситуаций в научном коллективе// Актуальные проблемы истории и теории психологии. - Ереван, 1976. - С. 164 - 171.

Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки// Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1980. - Т. II. - С.128 - 268.

Андреев В.И. Деловая риторика: практический курс делового общения и ораторского мастерства. - М.: Международная педагогическая академия,1995. - 152 с.

Андреева Г.М. Психология социального познания. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с.

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Наука, 1994. - 324 с.

Андриади И.П. Конфликты, причины их возникновения и некоторые аспекты педагогического вмешательства в конфликт. - М.: Изд-во Гос. центр. ин-та физ. культуры, 1991. - 30 с.

Анцупов А.Я. Социально-психологические проблемы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов во взаимоотношениях офицеров. - М.: ГАВС, 1992. - 262 с.

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 551 с.

Анцупов А Я., Шипилов А.И. Проблема конфликта: аналитический обзор, междисциплинарный библиографический указатель. - М.: ГАВС, 1992. - 230 с.

Афонькова В.М. К вопросу о конфликтах в процессе общения в коллективе// Общение как педагогическая проблема. - М.: Изд-во АПН СССР, 1974. - С. 28 - 40.

Афонькова В.М. Конфликты в коллективе старшеклассников и пути их преодоления: Дис. … канд. пед. наук. - М., 1975. - 201 с.

Барлас Т. В. Популярная психология: от конфликтов к обретению "Я". - М.: Владос, 1997. - 164 с.

Беличева С.А. Преступность и асоциальное поведение несовершеннолетних. Автореф. канд. дис. - Л., 1977. - 18 с.

Белоусова Н.Ю. Особенности переговоров между представителями различных организационных культур: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. - М., 1998. - 17 с.

Березина Т.Н. Жизненный путь личности: осознаваемые и неосознаваемые аспекты// Российский менталитет: Вопросы психологической теории и практики. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 1997. - С. 313 - 322.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.: Прогресс, 1986. - 420 с.

Битянова М.Р. Социальная психология. - М.: Международная педагогическая академия, 1994. - 106 с.

Бобрышева Т.В. Социальные представления как объект психологического исследования: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. - М., 1996. - 22 с.

Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! - Новосибирск: Наука Сиб. отд-ние, 1989. - 186 с.

Брок-Утне Б. Роль образования в формировании морально-этических норм, связанных с войной и окружающей средой// Морально-этические нормы, война, окружающая среда/ Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Мир, 1989. - С. 123 - 142.

Буева Л.П. Деятельность как объект социальной психологии// Методологические проблемы социальной психологии/ Отв. ред. Е.В. Шорохова. - М.: Наука, 1975. - С. 45 - 62.

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер, 2001. - 352 с.

Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Педагогика, 1991. - 141 с.

Варга А.Я. О некоторых особенностях российской ментальности и их проявлениях в процессе семейной психотерапии// Вестник МГУ: Психология. - 1996. - № 3. - С. 68 - 77.

Введение в практическую социальную психологию/ Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. - М.: Смысл, 1996. - 372 с.

Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и профилактики нервно-психических нарушений у детей и подростков. - Кострома: Изд-во Костром. гос. пед. ун-та, 1994. - 250 с.

Власова Е.И. Личностные механизмы становления социальной активности подростков: Дис. … канд. пед. наук. - Киев, 1989. - 135 с.

Вольфсон Э.Н. Конфликтология: Учебное пособие. - Кемерово, 1997. - 150 с.

Вульфов Б.З. Семь парадоксов воспитания. - М.: Новая школа, 1994. - 78 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь// Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 тт. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 2. - 504 с.

Ганеев А.М., Тронова Л.С. Конфликтология: практикум. - Казань: Изд-во КФЭИ, 1996. - 280 с.

Гиляров Е.М. Конфликтология: лекция. - Домодедово: РИПК МВД РФ, 1995. - 32 с.

Глушак Е.В. Психологические особенности динамики формирования представлений при использовании тематических видеофрагментов: Автореф. дисс. … канд. психол. наук. - СПб., 2001. - 17 с.

Гришина Н.В. Если возникает конфликт…// Психология в управлении. - Л., 1983. - С. 37 - 55.

Гришина Н.В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов// Психология - производству и воспитанию. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. - С. 19 - 24.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с.

Гришина Н.В. Психология межличностного конфликта: Дис. д-ра психол. наук. - СПб, 1995. - 361 с.

Гришина Н.В. Я и другие: Общение в трудовом коллективе. - Л.: Лениздат, 1990. - 174 с.

Громова О.Н. Конфликтология: Курс лекций. - М.: ЭКМОС, 2001. - 320 с.

Громова О.Н. Конфликтология: учебное пособие. - М.: ГАУ, 1993. - 42 с.

Грошев И.В. Психология половых различий: Монография. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. - 683 с.

Губина С.Г. Динамика социальных представлений учащейся молодежи в условиях социально-экономического кризиса (на примере курсантов летного училища): Автореф. дисс. … канд. психол. наук. - Самара, 2000. - 17 с.

Джидарьян И.А. Представления о счастье в русском менталитете// Психологический журнал. - 1997. - № 3. - С. 13 - 25.

Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2000. - 320 с.

Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М.: РАН, 1993. - 207 с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М.: Просвещение, 1987. - 205 с.

Дольто Ф. На стороне подростка. - СПб.: Изд-во "Петербург - XXI век", 1997. - 278 с.

Донцов А. И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 128 с.

Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблема объективных детерминаций межличностного конфликта в группе// Вестник МГУ, сер. 14, Психология. - М., 1977. - № 4. - С. 23 - 32.

Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - Киев: Политиздат Украины, 1987. - 175 с.

Дорохова А.В. Учебный курс как средство становления конфликтной компетентности подростков: Дис. … канд. пед. наук. - Красноярск, 1999. - 151 с.


Страницы: 1, 2, 3


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.