РУБРИКИ

Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу


Число ступенів свободи дорівнює 18. Ми також не отримали значних результатів.

Таблиця 3

Порівняння ступенів різниці між дружинами подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.


Дом

Друж.

Авт.

Егоис

Агр.

Підоз

Підкор.

Залеж.

Друж.

Альт

Дисперсія

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


10,03


28,28


5,43


2,67


2,49


2,99


4,04


8,93


6,99


9,82

Дисперсія

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


7,32


95,18


5,73


2,77


8,62


12,71


8,72


5,51


18,22


13,07

Середнє значення

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


1,07


3,90


5,10


4,00


4,40


3,90


3,60


4,40


5,90


5,60

Середнє значення

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


2,03


4,08


3,80


3,10


4, 20


4,40


5,50


4,80


6,00


5,80

t-критерий Стьюдента

3,33

0,07

1,74

1,73

0,27

0,56

2,38

0,47

0,09

0, 19

Число ступенів свободи дорівнює 18. В цьому випадку ми отримали два значних результата:

t - критерій Стьюдента по тенденції "Домінування" дорівнює 3,33, де імовірність допущення помилки 0,01;

t - критерій Стьюдента по типу міжособистісних відносин "Підкорений" дорівнює 2,38, де імовірність допущення помилки 0,05.

Для уточнення наших результатів ми порівняли тенденції та типи міжособистісних відносин подружжів кожного типу сімей.

Таблиця 4

Ступінь різниці між подружжями ΧΧΙ ст.


Дом

Друж.

Авт.

Егоис

Агр.

Підоз

Підкор.

Залеж.

Друж.

Альт

Дисперсія

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


10,03


28,28


5,43


2,67


2,49


2,99


4,04


8,93


6,99


9,82

Дисперсія

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


22,49


31,12


9,57


4,22


1,83


2,71


8,94


7,11


5,51


9,66

Середнє значення

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


1,07


3,90


5,10


4,00


4,40


3,90


3,60


4,40


5,90


5,60

Середнє значення

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


2,11


1,89


6,70


5,00


4,50


4,40


5,50


4,00


5,80


6,10

t-критерий Стьюдента

0,82

1,17

1,85

1,70

0,22

0,94

2,36

0,45

0,13

0,51


Число ступенів свободи дорівнює 18. Отримано один значимий результат: t - критерій Стьюдента по типу відносин "Підкорений" дорівнює 2,36, де імовірність допущення помилки 0,05.


Таблиця5

Ступінь різниці між подружжями 50 - 80 рр. ΧΧ ст.


Дом

Друж.

Авт.

Егоис

Агр.

Підоз

Підкор.

Залеж.

Друж.

Альт

Дисперсія

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


7,32


95,16


6,36


3,11


9,69


14,25


9,78


5,53


19,25


14,03

Дисперсія

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


19,10


55,28


9,29


3,78


2,71


1,57


10,0


5,34


6,93


15,51

Середнє значення

(подружжі

в ΧΧΙ ст)


2,03


4,08


3,89


3,11


4,22


4,33


5,56


4,56


5,67


5,56

Середнє значення

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


2,90


1,70


4,80


4,00


3,60


3,70


4,00


3,70


4,60


4,80

t-критерий Стьюдента

4,29

0,87

1,03

1,51

0,79

0,71

1,56

1,16

0,93

0,62

Число ступенів свободи дорівнює 18. Отриманий один значимий результат. t - критерій Стьюдента по тенденції "Домінування" дорівнює 4,29, де імовірність допущення помилки 0,001.


3.2 Аналіз отриманих даних по методиці "Розподіл ролей в сім’ї"


Результати дослідження по методиці "Розподіл ролей в сім’ї" (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Л. М) представлені в додатку А (табл.1, табл.2). Текст опитувальника представлений в додатку Г.

Порівнюючи результати в сім’ях по методиці "Розподіл ролей в сім’ї", відображаємо ці результати у виді таблиці, кожна із 7 колонок відповідає певній ролі в сім’ї.

Таблиця 6

Обробки результатів за допомогою методам математичної статистики для обох подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

Дисперсія (подружжя ΧΧΙ ст)


0,35


0,15


0,31


0,21


0,36


0,16


0,31

Дисперсия (подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


0,37


0,31


0,42


0,13


0,57


0,26


0,15

Середнє значення (подружжів

ΧΧΙ ст)


2,97


2,76


1,73


2,76


2,80


2,38


2,50

Середнє значення (. подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст.)


2,90


2,69


1,84


2,44


2,94


2,33


2,17

t-критерий Стьюдента

0,34

0,60

0,60

2,67

0,67

0,34

2,17


Число ступенів свободи дорівнює 38. В такому випадку ми отримали два значних результати:

Різниця між підгрупами, яка вимірювалася за допомогою t - критерія Стьюдента (дорівнює 2,67), виявилися значними (рівень значимості - 0,02) для ролі "Організатора розваг".

Різниця між підгрупами, яка вимірювалася за допомогою t - критерія Стьюдента (дорівнює 2,17), виявилися значними (рівень значимості - 0,05) для ролі " Організатора сімейної субкультури".

Таблиця 7

Ступінь різниці результатів між чоловіками 50 - 80рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

Дисперсія

(подружжів

ΧΧΙ ст)


0,40


0,09


0,27


0,23


0,29


0,16


0,38

Дисперсія (подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


0,34


0,18


0,40


0,15


0,52


0,25


0,05

Середнє значення (подружжів

ΧΧΙ ст)


2,85


2,82


1,61


2,77


2,76


2,48

2,48

Середнє значение (подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


2,91


2,83


1,86


2,47


3,00


2,31


2,11

t-критерий Стьюдента

0,31

0,09

1,36

2,18

1, 20

1, 19

2,51


Число ступенів свободи дорівнює 18. Отримано два значних результати:

t - критерій Стьюдента для ролі "Організатора розваг" дорівнює 2,18. Різниця значна на рівні 0,05;

t - критерій Стьюдента для ролі "Організатора сімейної субкультури" дорівнює 2,51. Різниця значна на рівні значимості 0,05.

Таблиця 8

Ступінь різниці результатів між дружинами 50 - 80рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

Дисперсія

(подружжів

ΧΧΙ ст)


0,32


0,22


0,36


0,21


0,47


0,16


0,27

Дисперсія

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


0,44


0,42


0,49


0,11


0,68


0,30


0,26

Середнє значение

(подружжів

ΧΧΙ ст)


3,08


2,73


1,84


2,79


2,83


2,27


2,52

Середнє значение

(подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст)


2,89


2,54


1,82


2,40


2,88


2,34


2,23

t-критерий Стьюдента

0,98

1,06

0,10

3,08

0,21

0,46

1,77


Число ступенів свободи дорівнює 18. Отримана одна значна різниця по t - критерій Стьюдента для роли "Організатора розваг", яка дорівнює 3,08, де імовірність допускання помилки 0,01.

Отже, ми порівняли два типа сімей (50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст). Потім ми рішили порівняти подружжя усередині кожного типа сім’ї по критерію їх участі у виконання сімейних ролей.

Таблиця 9

Ступінь різниці результатів між подружжями ΧΧΙ ст.


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

Дисперсія (дружини)

0,32

0,22

0,36

0,21

0,47

0,16

0,27

Дисперсія (чоловіка)

0,40

0,09

0,27

0,23

0,29

0,16

0,38

Середнє значення (дружини)


3,08


2,73


1,84


2,79


2,83


2,27


2,52

Середнє значення (чоловіка)


2,85


2,82


1,61


2,77


2,76


2,48


2,48

t-критерий Стьюдента

1,22

0,72

1,29

0,14

0,36

1,67

0,22

Число ступенів свободи дорівнює 18. Ми не отримали значних результатів.

Таблиця 10

Ступінь різниці результатів між подружжями 50 - 80 рр. ΧΧ ст.


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

Дисперсія (дружини)

0,44

0,42

0,49

0,11

0,68

0,30

0,26

Дисперсія (чоловіка)

0,34

0,18

0,40

0,15

0,52

0,25

0,05

Середнє значення (дружини)

2,89

2,54

1,82

2,40

2,88

2,34

2,23

Середнє значення (чоловіка)

2,91

2,83

1,86

2,47

3,00

2,31

2,11

t-критерий Стьюдента

0,10

1,68

0, 19

0,61

0,49

0,18

0,95

Число ступенів свободи дорівнює 18. Ми не отримали значних результатів.


3.3 Обговорення результатів по методикам

Результати обробки даних по методиці "Розподіл ролей в сім’ї" (в тому випадку, коли тестувалися чоловік і дружина) говорять про те, що існує різниця між подружжями 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст. по ступеню участі подружжів у виконанні ролей "Організатора розваг" та "Організатора сімейної субкультури".

Причому подружжя ΧΧΙ ст. вважають, що в організації розваг лідирує дружина, а в організації сімейної субкультури приймають участь вдвох порівну. Подружжя ж 50 - 80 рр. ΧΧ ст. вважають, що чоловіки більш приймають участь організації розваг, так само як і в організації сімейної субкультури.

Враховуючи те що, максимальний бал дорівнює 4, мінімальний 1, а середній 2,5, і "чим вище бал, тим в більшій мірі дана роль … реалізується дружиною, чим нижче - реалізується чоловіком" /Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Л.М., 1987, с.40/, ми можемо приступити до подальшого аналізу.

Коли порівнювалися дружини 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст., то з’ясувалося, що між ними є різними по мірі участі у виконанні ролі "Організатора розваг". При цьому дружини ΧΧΙ ст. вважають, що вони більше приймають участь, ніж їхні чоловіки у виконанні цієї ролі. А дружини 50 - 80 рр. ΧΧ ст. вважають, що вони менше своїх чоловіків приймають участь у виконанні цієї ролі.

При порівняні чоловіків з різних типів сімей з’ясувалося, що чоловіки ΧΧΙ ст. вважають, що їхні дружини більше, ніж вони, приймають участь у виконанні ролі "Організатора розваг", тоді як в ролі "Організатора сімейної субкультури" вони приймають участь в рівній мірі. Чоловіки ж 50 - 80 рр. ΧΧ ст. вважають, що вони більше, ніж їхні дружини, приймають участь у виконанні цих двох ролей.

Перевірка за допомогою порівняння двох подружжів усередині дозволила судити про те, що не існує статистично значимої різниці в думках чоловіка та дружини відносно характеру розподілу ролей в сім’ї це стосується двох типів сімей.

Узагальнюючи дані, можна сказати що, що подружжя ΧΧΙ ст. згодні у міркуванні, що дружини у більшій мірі приймають участь у виконанні наступних ролей: виховування ролей, у створенні емоційного клімату, організатора розваг, "хазяйки" та організатора сімейної субкультури. В свою чергу, чоловіки, на думку чоловіка та дружини, більш приймають участь в матеріальному забезпечені родини та виконують роль сексуального партнера.

У подружжях 50 - 80 рр. ΧΧ ст. дружини виконують наступні ролі: вихователя дітей, створенні емоційного клімату та "хазяйки". Чоловіки займаються переважно матеріальним забезпеченням, організацією розваг і сімейної субкультури, а також виконують роль сексуального партнера.

Результати по методиці "ДМВ" Т. Лірі. Порівняння подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. з подружжями ΧΧΙ ст. не показало статистично значимих різниць в тенденціях і типах міжособистісних відносин. До такого висновку ми прийшли, порівнюючи чоловіків 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.

При порівнянні дружин 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст. була виявлена різниця між ними в тенденції до домінування (дружини ΧΧΙ ст. більш домінують, ніж дружини 50 - 80 рр. ΧΧΙ ст.) и по типу "Підкорений" (дружини 50 - 80 рр. ΧΧ ст. схильні підкорятися в більшій мірі, ніж дружини ΧΧΙ ст.).

Порівняння чоловіків - представників шлюбів ΧΧΙ ст. показало більшу, в порівнянні з дружинами, схильність чоловіків використовувати тип "Підкорений".

Порівняння чоловіків та дружин як представників подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. виявило тенденцію чоловіків домінувати більше, ніж їхні дружини.

І, нарешті, обробка автобіографічних даних дозволила нам заключити, що в подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. визнано верховенство чоловіків головою сім’ї (20 стверджень, що представники сильної статі - є головою сім’ї). Так як у подружжів ΧΧΙ ст.10 чоловік заявило, що у них рівноправність, 7 - що дружина являється головою і тільки 3 - що голова чоловік.


Висновки та рекомендації


Аналіз статистичних результатів дослідження дозволяє нам зробити деякі висновки відносно нашої гіпотези і стані ролевої структури в шлюбах, які були укладені в 50 - 80 рр. ΧΧ ст. та ΧΧΙ ст.

Традиційно чоловічими вважаються ролі відповідального за матеріальне забезпечення родини ті сексуального партнера, а жіночими - ролі вихователя дітей та "хазяйки".

В процесі дослідження ролевої структури та міжособистісних відносин подружжів ΧΧΙ ст. ми з’ясували, що дружини більш домінантні, а їхні чоловіки, навпаки, більш схильні підкорятися. Отже, цей тип сім’ ї більш схожий на традиційний с верховенством дружини (матріархат). Але автобіографічні дані говорять, що в подружжях ΧΧΙ ст. "вживаються" одночасно егалітарні та матріархальні уявлення про характер верховенства. Картина розподілу ролей між чоловіком та жінкою має вигляд класичної традиційної: чоловіки більше приймають участь у матеріальному забезпечені та являються активними в ролі сексуального партнера; а жінки більше відповідальні за реалізацію останніх ролей: виховання дітей, створення емоційного клімату, роль "хазяйки", організатора сімейної субкультури та дозвілля.

Про подружжя 50 - 80 рр. ΧΧ ст. результати дослідження говорять, що в міжособистісних відносинах дружини схильні підкорятися, а чоловіки проявляють тенденцію до домінування. Ці родини схожі на традиційні патріархальні, тим більш, що визнається безперечне верховенство чоловіка. Однак, чоловіки, поміж своїх традиційних ролей, виконують такі ролі як організатор розваг (дружини з цим погоджуються) та сімейної субкультури. Такі родини можна віднести до перехідної форми ролевої структури (не егалітарної та не традиційної). З чоловічим типом верховенства, визнання якого дружиною пов’язано з великою участю чоловіка в організації розваг. Дружини ж виконують наступні ролі: вихователя ролей, створення емоційного клімату та "хазяйки".

З вище перерахованого можна сказати, що наша гіпотеза підтверджується. В шлюбах, які укладені в ΧΧΙ ст. домінує жіноча роль.

В методиці "ДМВ" Т. Лірі мінімальним значенням, який відповідає щирості відповідей випробуваних, являється 4 бала. У подружжів ΧΧΙ ст. ми отримали відповіді сумнівної щирості у 4 чоловік, а у подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. - у 8 чоловік.

Ми вважаємо, що ми можемо прослідити зв’язок.

Процес тестування з метою діагностики особливостей розподілу ролей та міжособистісних відносин викликав у випробуваних з подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. труднощі, які пов’язані з несумісністю стверджень переважно 3 октанта ("ДМВ") і питань про сексуальну сферу ("Розподіл ролей в сім’ї").

Ми маємо думку, частково викладено у огляді літератури та основана на досліді інтерв’юванні випробуваних подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст., що дана категорія людей значно відрізняється по ціннісному і світоглядному потенціалу від тієї середньостатистичної виборці, по якій звичайно проводяться стандартизація та валідизація багатьох опитувальників.

Це обґрунтує необхідність подальшого вивчення міжособистісних особливостей та міжособистісних відносин подружжів.


Висновок

По теорії: Виходячи з аналізу літератури по питаннях сімейної рольової структури і соціального домінування, ми приходимо до думки, що яка-небудь конкретна форма ролевої структури (РС) не є об'єктивно "кращою" в порівнянні з іншими. Це узгоджується із затвердженням Ю.Е. Алешиной, що традиційність стосунків в "перехідні" періоди (стаж шлюбу 6-18 років) сприяє ефективнішому вирішенню завдань, що стоять перед сім'єю, і тому "вигідна" сім'ї і позитивно пов'язана із задоволеністю шлюбом. У "стабільні" ж періоди (стаж шлюбу 1-6 і 18 років) традиційність не виправдана і повинна негативно впливати на задоволеність шлюбом /Алешина Ю.Е. 1995/. З одного боку, таке положення майже анулює необхідність вивчення рольової структури сім'ї (відомо, які її типи впливають позитивно на які періоди сімейного життя).

З іншого боку, погляди подружжя на рольову структуру сім'ї і верховенство досліджувалися, в основному, як вироблені подружжям в процесі переговорів і сумісного життя під впливом їх власних унікальних уявлень.

По експерименту:

За допомогою методики "Розподіл ролей в сім’ї" можна визначити ступінь реалізації чоловіком та дружиною відповідних ролей. А саме: відповідального за матеріальне забезпечення родини, хазяїна (хазяйки) будинку, відповідального за виховування дітей, організатора сімейної субкультури, розваг, сексуального партнера, психотерапевта.

За допомогою методики "ДМВ" Т. Лірі можна дослідити характер відношення чоловіка до дружини (дружелюбного та альтруїстичного або авторитарного, агресивного, егоїстичного), а також дозволяє вивчити 4 орієнтації, тенденції (домінування - підкорення, дружелюбність - агресивність).

Шлюби, які були укладені в 50 - 80 рр. ΧΧ ст. і в ΧΧΙ ст. відрізняються між собою по мірі участі чоловіка та дружини у виконанні ролей організатора розваг та сімейної субкультури;

Чоловіки в подружжях 50 - 80 рр. ΧΧ ст. в більшій мірі реалізують ролі організатора розваг та сімейної субкультури, ніж чоловіки подружжів ΧΧΙ ст.;

У міжособистісних відносинах чоловіки подружжів 50 - 80 рр. ΧΧ ст. проявляють тенденцію домінування, а їхні дружини - підкорення. В свою чергу, чоловіки подружжів ΧΧΙ ст. схильні підкорятися в міжособистісних відносинах, а їхні дружини - бути більш домінантними.

Рекомендації:

Розподіл ролей та обов’язків в родини - справа індивідуальна. Не намагайтесь застосовувати до себе правила та еталони, які вам, може бути, не підходять. Ви поєднали ваші долі, щоб радувати один одного, а не для того, щоб відповідати якимось уявленням про ідеальну родину;

Якщо ви не задоволені тим, як до вас відноситься чоловік/дружина, марно засуджувати або докоряти: докорів ніхто не любить. Навпаки, всією своєю поведінкою демонструйте задоволення, тим що вас улаштовує. Таким чином, чоловік/жінка мимоволі стане частіше іти вам на зустріч та не буде засмучувати;

Взаємовідносини навіть між самими близькими людьми не може бути абсолютним. Вас може ображати, що ваша половинка не відчуває вашого настрою та не розуміє бажання, яке вважається очевидним. Не бійтеся виражати ваші почуття та думки;

Більшість проблем людина створює собі сама, тому не поспішайте звинувачувати чоловіка/жінку, якщо вас щось не задовольняє. Звичайно, не виключено, що винен саме він, але все одно треба розібратися у всьому;

Уникайте споживчих відносин один з одним, не оцінюйте чоловіка/жінку як джерело задоволення ваших потреб. На великий рахунок ваші потреби - загальні, задовольняти їх краще разом;

Бажаючи майбутнього сімейного щастя вашим дітям, виховуйте їх прикладом. Пам’ятайте: хороший чоловік/жінка, як правило, підростає в хорошій родині


Список використаної літератури


1.     Аккерман Н. Теория семейной динамики // Семейная психотерапия. СПб.: Питер, 2000.

2.     Алешина Ю.Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем совместной жизни: Дисс. …канд. психол. наук. - М., 1985. - 263с.

3.     Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений: спецпрактикум по психологии. - М.: МГУ, 1987. - 120с.

4.     Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В. Ролевой конфликт работающей женщины // Вопросы психологии. - 1989. - №5. - С.80-88.

5.     Андреева Г.М. Социальная психология. - Издательство Московского университета, 1980.

6.     Андреева Т.В. Семейная психология СПб.: Речь, 2004. - 244 с.

7.     Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: МГУ; Из-во Междунар. университета бизнеса и управления ("Братья Карич"), 1996.

8.     Антонюк Е.В. Представления супругов о распределении ролей и становление ролевой структуры молодой семьи: Дисс. …канд. психол. наук. - М., 1992. - 169с.

9.     Арутюнян М.Ю. Особенности семейного взаимодействия в городских семьях с различным распределением бытовых ролей: Дисс... канд. филос. наук. - М., 1984. - 185с.

10. Белинская Е.П., Куликова И.В. Представления подростков о своем социальном будущем // Мир психологии. - 2000. - №4. - С.135-147.

11. Борисова О.Н. Новое и традиционное в социальном регулировании брачно-семейных отношений // Методология исследований управления социальными процессами в процессе перестройки. - Калинин, 1979. - С.88-94.

12. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций. СПб.: Речь, 2001.

13. Витек К. Проблемы супружеского благополучия /Пер. с чешск. /Под ред. М.С. Мацковского. - М.: Прогресс. 1988. - 144с.

14. Волкова А.Н. Социально-психологические факторы супружеской совместимости: Дисс. …канд. психол. наук. - Ленинград, 1979. - 141с.

15. Волкова И.А., Музыченко В.П. Лоскутное одеяло для одинокой женщины: Практический учебник одинокой женщины. - 2 изд. - М.: Мысль, 1993. - 238с.

16. Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. 1985. №5.

17. Голод С.И. Будущая семья: какова она? - М.: Знание, 1990. - 63с.

18. Гребень Н. Популярные психологические тесты. Современная школа.

19. Дилтс Р. Стратегии гениев. Альберт Эйнштейн / Пер. с англ. Н.Е. Ивановой. - М.: Класс, 1998. - В 3-х т. Т.2. - 192с.

20. Дмитриенко А.К. Социально-психологические факторы стабильности брака в первые годы супружеской жизни: Дисс. …канд. психол. наук. - Киев, 1989. - 177с.

21. Добрович А., Ясицкая О. Милые бранятся… - М.: Моск. Рабочий, 1988. - 172с.

22. Дружинин В.Н. Психология семьи. - 3 изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 208с.

23. Елизаров А.Н. К проблеме поиска основного интегрирующего фактора семьи // Вестник Моск. Ун-та. Сер.14. Психология. - 1996. - №1. - С.42-49.

24. Елизаров А.Н. Психологическое консультирование семьи. М.: Ось-89, 2004.

25. Ивлева В. Семейная психология. Современная школа, 2006, 352 с.

26. Ильин Е.П. "Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины", 2003.

27. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. - М.: Педагогика, 1987. - 160с.

28. Коттлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. - СПб.: Питер, 2001. - 464с.

29. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / Пер. с чешского/ Под. ред.Г. С Васильченко. М.: Медицина, 1991.

30. Кузнецова Л.М. Кто сейчас глава семьи? // Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни. - М., 1987. - С.143-151.

31. Малкина-Пых И.Г. Сеиейная терапия. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 992 с., ил.

32. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1997. - 688с.

33. Матеріали сайту Психологічного центру "Адалін"

#"#">#"_Toc269207790">Додатки

Додаток А


Таблиця 1

Дані подружжів, які заключили шлюб в 50 - 80рр. ΧΧ ст.

по методиці "Розподіл ролей в сім’ї"П.І.Б.


Участь у сімейних ролях


Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

1

Б.В. (ч)

3,00

2,60

2,30

2,30

3,60

3,00

2,30

2

Б.К. (ж)

3,00

1,30

1,60

2,00

3,00

3,00

2,00

3.

И.А. (ч)

3,60

3,60

1,60

2,30

2,30

2,00

2,30

4

И.Р. (ж)

4,00

3,00

1,60

2,00

3,00

2,30

2,60

5

П.П. (ч)

2,30

2,30

1,60

2,00

3,60

2,00

2,00

6

П.М. (ж)

2,00

2,00

1,60

2,30

4,00

1,30

2,00

7

Р.П. (ч)

1,60

3,30

1,60

3,00

2,00

3,30

2,00

8

Р.О. (ж)

1,60

2,60

2,30

2,60

2,00

3,30

1,60

9

Р.М. (ч)

3,00

2,60

2,30

2,30

2,60

2,30

2,30

10

Р.В. (ж)

3,00

2,00

1,00

2,60

1,60

2,60

3,30

11

С.М. (ч)

3,00

2,60

3,30

2,60

3,30

2,30

2,00

12

С.В. (ж)

3,00

2,60

3,30

2,60

3,30

2,30

2,00

13

Т.П. (ч)

3,60

3,00

2,00

2,30

2,00

2,30

1,60

14

Т.О. (ж)

3,30

3,30

2,60

2,00

2,00

2,30

1,60

15

Т.В. (ч)

3,00

2,30

1,30

3,30

3,30

2,00

2,00

16

Т.В. (ж)

3,00

3,00

1,60

3,00

3,30

2,00

2,30

17

Х.І. (ч)

3,00

3,00

1,30

2,30

4,00

1,60

2,30

18

Х.О. (ж)

3,00

3,30

1,30

2,30

4,00

2,60

2,30

19

Ф.Д. (ч)

3,00

2,60

1,30

2,30

3,30

2,30

2,30

20

Ф.Г. (ж)

3,00

2,30

1,30

2,60

2,60

2,00

2,60

Таблиця 2

Дані подружжів, які заключили шлюб в ΧΧI ст.

по методиці "Розподіл ролей в сім’ї"П.І.Б.

Участь у сімейних ролях

Вихов. дітей

Емоц.

клімат

Матер.

забезпеч.

Орган. розваг

Хозяйка

Секс. партнер

Сім.

субкул.

1

З.С. (ч)

3,00

2,60

2,30

2,30

3,00

2,60

2,60

2

З.Т. (ж)

3,00

2,30

1,60

2,60

3,00

2,60

2,60

3

К.М. (ч)

2,60

3,30

1,00

3,30

2,60

3,00

3,00

4

К.Ю. (ж)

2,60

3,60

1,00

3,30

3,60

2,00

2,60

5

К.Е. (ч)

4,00

2,60

2,00

2,60

3,30

2,00

3,00

6

К.І. (ж)

4,00

3,00

3,00

2,60

3,60

2,00

2,60

7

М.О. (ч)

2,00

2,60

2,30

2,00

2,60

2,30

2,00

8

М.Ю. (ж)

2,30

3,00

2,00

2,30

2,30

2,30

2,60

9

О.О. (ч)

3,30

2,60

1,60

3,30

2,60

2,30

2,30

10

О.Ю. (ж)

3,30

2,60

1,60

3,30

2,60

2,30

2,30

11

С.О. (ч)

3,30

3,00

1,60

3,30

2,00

2,30

2,30

12

С.О. (ж)

4,00

2,30

2,00

3,30

2,30

2,00

3,30

13

С.А. (ч)

3,00

3,00

2,00

3,00

3,60

3,00

3,30

14

С.Ю. (ж)

3,00

2,30

1,60

2,30

2,60

3,00

2,30

15

Т.В. (ч)

2,00

2,60

1,00

2,30

3,30

3,00

3,00

16

Т.В. (ж)

3,00

3,30

1,30

3,30

4,00

2,30

3,30

17

Ч.О. (ч)

3,00

3,30

1,00

3,00

2,00

2,00

2,00

18

Ч.М. (ж)

3,00

2,30

1,30

3,30

2,00

2,30

2,30

19

Ш.Д. (ч)

2,30

2,60

1,30

2,60

2,60

2,30

1,30

20

Ш.А. (ж)

2,60

2,60

2,30

2,60

2,60

2,60

1,60

 


Додаток Б

Таблиця 1

Дані подружжів, які заключили шлюб в 50 - 80рр. ΧΧ ст. по методиці "ДМВ" Т. ЛіріП.І.Б.

Характер

інтерпер.

поведінки


Типи міжособистісних відносин

Дом

Друж.

Авт.

Егоис

Агр.

Підоз

Підлег.

Зал.

Друж.

Альт.

1

Б.В. (ч)

-4,40

8,30

2,00

3,00

3,00

5,00

12,0

9,00

5,00

8,00

2

Б.К. (ж)

-5,50

21,10

2,00

2,00

3,00

4,00

4,00

6,00

15,0

13,0

3

И.А. (ч)

6,10

8,80

8,00

6,00

3,00

3,00

4,00

3,00

9,00

10,0

4

И.Р. (ж)

-3,60

3,50

6,00

5,00

9,00

7,00

11,0

5,00

9,00

11,0

5

П.П. (ч)

2,50

-6,80

4,00

4,00

7,00

4,00

5,00

2,00

3,00

2,00

6

П.М. (ж)

-1,00

-16,4

9,00

7,00

10,0

13,0

10,0

4,00

2,00

4,00

7

Р.П. (ч)

4,10

-4,80

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

1,00

2,00

3,00

8

Р.О. (ж)

-0,70

0,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

9

Р.М. (ч)

0,00

1,70

2,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

4,00

4,00

10

Р.В. (ж)

2,30

7,90

5,00

2,00

1,00

2,00

4,00

4,00

4,00

5,00

11

С.М. (ч)

4, 20

-1,00

2,00

1,00

2,00

5,00

2,00

4,00

1,00

0,00

12

С.В. (ж)

0,10

-3,70

1,00

2,00

3,00

2,00

3,00

0,00

0,00

3,00

13

Т.П. (ч)

11,9

-8,00

9,00

8,00

6,00

5,00

2,00

2,00

5,00

1,00

14

Т.О. (ж)

-0,60

7,50

2,00

3,00

2,00

4,00

7,00

9,00

6,00

3,00

15

Т.В. (ч)

-0,40

1,70

4,00

3,00

3,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

16

Т.В. (ж)

-0,70

3,80

4,00

2,00

3,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

17

Х.І. (ч)

4,00

15,40

10,0

5,00

2,00

1,00

6,00

6,00

9,00

12,0

18

Х.О. (ж)

-5,10

7, 20

2,00

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

7,00

4,00

19

Ф.Д. (ч)

1,00

1,70

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

4,00

4,00

20

Ф.Г. (ж)

-5,50

9,90

3,00

3,00

4,00

5,00

5,00

7,00

9,00

8,00

 

Таблиця 2

Дані подружжів, які заключили шлюб ΧΧΙ ст. по методиці "ДМВ" Т. ЛіріП.І.Б.

Характер

інтерпер.

поведінки


Типи міжособистісних відносин

Дом

Друж.

Авт.

Егоис

Агр.

Підоз

Підлег.

Зал.

Друж.

Альт.

1

З.С. (ч)

1,40

10,00

6,00

3,00

5,00

1,00

6,00

5,00

8,00

9,00

2

З.Т. (ж)

4,40

5,10

8,00

4,00

5,00

4,00

5,00

3,00

8,00

8,00

3

К.М. (ч)

-8,10

10,00

6,00

6,00

6,00

5,00

12,0

10,0

9,00

11,0

4

К.Ю. (ж)

0,60

9,60

5,00

4,00

5,00

5,00

3,00

6,00

9,00

11,0

5

К.Е. (ч)

0,70

-1,40

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

3,00

6

К.І. (ж)

0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

7

М.О. (ч)

1,30

-0,40

5,00

3,00

3,00

5,00

3,00

2,00

4,00

4,00

8

М.Ю. (ж)

5,40

-0,50

7,00

6,00

4,00

6,00

3,00

2,00

7,00

5,00

9

О.О. (ч)

10,4

2,50

13,0

7,00

3,00

6,00

4,00

2,00

8,00

6,00

10

О.Ю. (ж)

5,90

-2,10

1,00

3,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

6,00

11

С.О. (ч)

4,50

3,10

6,00

6,00

5,00

3,00

5,00

3,00

6,00

9,00

12

С.О. (ж)

0,70

4,60

7,00

5,00

8,00

4,00

7,00

8,00

7,00

8,00

13

С.А. (ч)

0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

14

С.Ю. (ж)

-0,70

0,70

2,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

4,00

15

Т.В. (ч)

1,30

-1,70

4,00

2,00

3,00

4,00

2,00

2,00

2,00

3,00

16

Т.В. (ж)

-0,40

1,40

4,00

2,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

17

Ч.О. (ч)

4,10

5,10

11,0

8,00

5,00

5,00

9,00

7,00

8,00

9,00

18

Ч.М. (ж)

-1,30

4,80

6,00

7,00

5,00

6,00

3,00

5,00

4,00

4,00

19

Ш.Д. (ч)

5,50

-8,30

8,00

7,00

7,00

7,00

6,00

2,00

5,00

3,00

20

Ш.А. (ж)

-3,90

15,40

7,00

3,00

3,00

3,00

6,00

10,0

10,0

8,00

 


Додаток В

Дані анкетування


Визнання чоловіка головою

Визнання дружини головою

Визнання рівноправності

Подружжя, які заключили шлюб в 50 - 80 рр. ΧΧ ст.


3


7


10

Подружжя, які заключили шлюб в ΧΧΙ ст.


20


0


0

 


Додаток Г

Методика "Распределение ролей в семье"

Инструкция: "Просим вас ответить на предлагаемые ниже вопросы, касающиеся некоторых моментов организации вашей семейной жизни. Все ваши ответы сохраняются в тайне.

Для каждого вопроса предлагаются варианты ответов: выберите, пожалуйста, тот ответ, который в наибольшей степени соответствует вашей точке зрения, и в ответном листе отметьте его крестиком против соответствующего вопроса".

Текст опросника

От кого из вас зависят интересы и увлечения семьи?

А) это в большой степени зависит от жены, но и от мужа тоже

Б) это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже

В) в основном это зависит от жены

Г) в основном это зависит от мужа

От кого из вас в большой степени зависит настроение в семье?

А) это в большой степени зависит от жены, но и от мужа тоже

Б) это в большей степени зависит от мужа, но и от жены тоже

В) в основном настроение зависит от жены

Г) в основном настроение зависит от мужа

Если возникнет необходимость, кто из вас в первую очередь найдет, где можно занять крупную сумму денег?

А) это сделает муж

Б) в первую очередь это сделает муж, но и жена тоже

В) в первую очередь это сделает жена, но и муж тоже

Г) это сделает жена

Кто в вашей семье чаще приглашает в дом гостей?

А) обычно приглашает жена, но и муж тоже

Б) чаще приглашает жена

В) обычно приглашает муж, но и жена тоже

Г) чаще приглашает муж

Кто в семье больше заботит уют и удобство вашей квартиры?

А) в большей степени жену, но и мужа тоже

Б) в основном жену

В) в большей степени мужа, но и жену тоже

Г) в основном мужа

Кто из нас чаще первым целует и обнимает другого?

А) обычно это делает муж, но и жена тоже

Б) обычно это делает жена, но и муж тоже

В) обычно это делает жена

Г) обычно это делает муж

Кто в вашей семье решает, какие газеты и журналы выписывать?

А) в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже

Б) обычно решает жена

В) в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже

Г) обычно решает муж

По чьей инициативе вы чаще ходите в кино, в театр?

А) в основном по инициативе жены, но и мужа тоже

Б) по инициативе жены

В) в основном по инициативе мужа, но и жены тоже

Г) по инициативе мужа

Кто из вас играет с маленькими детьми (если в вашей семье есть дети)?

А) чаще жена, но и муж тоже

Б) в основном жена

В) чаще муж, но и жена тоже

Г) в основном муж

От кого в вашей семье зависит взаимная удовлетворенность интимными отношениями?

А) в большей степени это зависит от мужа, но и от жены тоже

Б) в большей степени это зависит от жены, но и от мужа тоже

В) в основном это зависит от мужа

Г) в основном это зависит от жены

Почти все супружеские пары время от времени испытывают трудности в интимных отношениях; как вы считаете, от кого это может зависеть в вашей семье (вольно или невольно) в большей степени?

А) обычно от жены, но от мужа тоже

Б) обычно от мужа, но от жены тоже

В) чаще от жены

Г) чаще от мужа

Чьи жизненные принципы и правила (отношение ко лжи, обязательность выполнения обещаний, невозможность опознания и др.) являются определяющими в вашей семье?

А) как правило, жена, но в некоторых случаях и мужа

Б) как правило, мужа, но в некоторых случаях и жены

В) жизненные принципы жены

Г) жизненные принципы мужа

13. Кто в вашей семье следит за поведением маленьких детей (если в вашей семье есть дети)?

А) чаще это делает жена, а иногда и муж

Б) в основном это делает жена

В) чаще это делает муж, а иногда и жена

Г) в основном это делает муж

14. Кто из вас ходит с ребенком в кино, театр, цирк, на прогулки и др. (если в вашей семье есть дети)?

А) чаще это желает жена, но и муж тоже

Б) в основном это делает жена

В) чаще это делает муж, но и жена тоже

Г) в основном это делает муж

15. Кто в вашей семье в большей степени обращает внимание на самочувствие другого?

А) в большей степени жены, но и муж тоже

Б) в большей степени муж, но и жена тоже

В) жена

Г) муж

16. Представьте себе такую ситуацию: у обоих из вас появилась возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, но менее интересную. Кто это сделает в первую очередь?

А) скорее муж, чем жена

Б) скорее жена, чем муж

В) это сделает жена

Г) это сделает муж

17. Кто в вашей семье занимается повседневными покупками?

А) в большей степени жена, но и муж тоже

Б) в основном жена

В) в большей степени муж, но и жена тоже

Г) в основном муж

18. Кто в вашей семье имеет больше оснований обижаться на равнодушие, черствость, бестактность другого?

А) в большей степени жена, но и муж тоже

Б) в большей степени муж, но и жена тоже

В) жена

Г) муж

19. Если в вашей семье возникают денежные трудности, то кто из супругов займется поисками дополнительного заработка?

А) в первую очередь это сделает муж, но и жена примет в этом участие

Б) это сделает муж

В) в первую очередь это сделает жена, но и меж примет участие

Г) это сделает жена

20. Кто в вашей семье планирует, как и где провести отпуск?

А) чаще жена, но и муж примет участие

Б) чаще муж, но и жена примет участие

В) в основном жена

Г) в основном муж

21. Кто в вашей семье вызывает представителей различных ремонтных служб и ведет с ними переговоры?

А) обычно это делает муж

Б) чаще это делает муж, но иногда и жена

В) чаще это делает жена, но иногда и муж

Г) обычно это делает жена


Додаток Д

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири

ТЕКСТ ОПРОСНИКА

Поставьте знак "+" против тех определений, которые соответствуют Вашему представлению о себе (если нет полной уверенности, знак "+" не ставьте).

1. Другие думают о нем благосклонно

2. Производит впечатление на окружающих

I.3. Умеет распоряжаться, приказывать

4. Умеет настоять на своем

5. Обладает чувством собственного достоинства

6. Независимый

II.7. Способен сам позаботиться о себе

8. Может проявить безразличие

9. Способен быть суровым

10. Строгий, но справедливый

III.11. Может быть искренним

12. Критичен к другим

13. Любит поплакаться

14. Часто печален

IV.15. Способен проявить недоверие

16. Часто разочаровывается

17. Способен быть критичным к себе

18. Способен признать свою неправоту

V. 19. Охотно подчиняется 20. Уступчивый

21. Благородный

22. Восхищающийся и склонный к подражанию

VI.23. Уважительный

24. Ищущий одобрения

25. Способен к сотрудничеству

26. Стремится ужиться с другими

VII.27. Дружелюбный, доброжелательный

28. Внимательный и ласковый

29. Деликатный

30. Одобряющий

VIII.31. Отзывчивый к призывам о помощи

32. Бескорыстный

33. Способен вызвать восхищение

34. Пользуется уважением у других

I.35. Обладает талантом руководителя

36. Любит ответственность

37. Уверен в себе

38. Самоуверен и напорист

II.39. Деловит и практичен

40. Любит соревноваться

41. Строгий и крутой, где надо

42. Неумолимый, но беспристрастный.

III.43. Раздражительный

44. Открытый и прямолинейный

45. Не терпит, чтобы им командовали

46. Скептичен

IV.47. На него трудно произвести впечатление 48. Обидчивый, щепетильный

49. Легко смущается

50. Не уверен в себе

V.51. Уступчивый

52. Скромный

53. Часто прибегает к помощи других

54. Очень почитает авторитеты

VI.55. Охотно принимает советы

56. Доверчив и стремится радовать других

57. Всегда любезен в обхождении

58. Дорожит мнением окружающих

VII.59. Общительный и уживчивый

60. Добросердечный

61. Добрый, вселяющий уверенность

62. Нежный и мягкосердечный

VIII.63. Любит заботиться о других

64. Бескорыстный, щедрый

65. Любит давать советы

66. Производит впечатление значимости

I.67. Начальственно-повелительный

68. Властный

69. Хвастливый

70. Надменный и самодовольный

II.71. Думает только о себе

72. Хитрый и расчетливый

73. Нетерпим к ошибкам других

74. Своекорыстный

III.75. Откровенный

76. Часто недружелюбен

77. Озлобленный

78. Жалобщик

IV.79. Ревнивый

80. Долго помнит обиды

81. Склонный к самобичеванию

82. Застенчивый

V.83. Безынициативный

84. Кроткий

85. Зависимый, несамостоятельный

86. Любит подчиняться

VI.87. Предоставляет другим принимать решения

88. Легко попадает впросак

89. Легко попадает под влияние друзей

90. Готов довериться любому

VII.91. Благорасположен ко всем без разбору

92. Всем симпатизирует

93. Прощает все

94. Переполнен чрезмерным сочувствием

VIII.95. Великодушен и терпим к недостаткам

96. Стремится покровительствовать

97. Стремится к успеху

98. Ожидает восхищения от каждого

I.99. Распоряжается другими

100. Деспотичный

101. Сноб (судит о людях по рангу и личным качествам)

102. Тщеславный

II.103. Эгоистичный

104. Холодный, черствый

105. Язвительный, насмешливый

106. Злобный, жестокий

III.107. Часто гневливый

108. Бесчувственный, равнодушный

109. Злопамятный

110. Проникнут духом противоречия

IV.111. Упрямый

112. Недоверчивый и подозрительный

113. Робкий

114. Стыдливый

V.115. Отличается чрезмерной готовностью

116. Мягкотелый

117. Почти никогда и никому не возражает

118. Ненавязчивый

VI.119. Любит, чтобы его опекали

120. Чрезмерно доверчив

121. Стремится снискать расположение каждого

122. Со всеми соглашается

VII.123. Всегда дружелюбен

124. Всех любит

125. Слишком снисходителен к окружающим

126. Старается утешить каждого

VIII.127. Заботится о других в ущерб себе

128. Портит людей чрезмерной добротой


Додаток Е

 

Анкета

Ф. И.О. ________________________________________________________

Возраст _______________________________________________________

Образование ___________________________________________________

Профессия _____________________________________________________

Как вы думаете, кто глава в вашей семье? ___________________________

_______________________________________________________________


Страницы: 1, 2, 3


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.