РУБРИКИ

Розробка підприємства LOMAPAK

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Розробка підприємства LOMAPAK

Розробка підприємства LOMAPAK

План.

Вступ
Глава 1. Створення та організація підприємства.
1. Законодавча база підприємницької діяльності.
2. Складання установчих документів.
3. Реєстрація підприємства.
4. Стисла характеристика діяльності підприємства.
5. Бізнес–план.
Глава 2. Розрахункова частина.
2.1 Розрахункова частина варіант 1
2.2 Розрахункова частина варіант 12
2.3 Розрахункова частина варіант 22
Додаток 1
Додаток 2
Список літератури.

Вступ.

Группа однодумців, які мають вільні кошти, проаналізувавши ситуацію на ринку вирішила створити підприємство по наданню послуг по пакування сипучих продуктів харчування. Провівши детальний аналіз ринку з виробництва упаковок засновники вирішили створити підприємтсво у м.Запоріжжі, оскільки ця сфера діяльності у Запорізській області слабко розвинута. Тому створене підприємство може досить швидко знайти замовників на свою продукцію та зайняти відповідну нишу на ринку.

На ринку Запорізьської області вже діє декілька фірм, які надають послуги пакування, але вони користуються застарілим обладнанням та іх продукція не задовільняє потреби замовників, або використовують імпортне обладнання та ціна продукції досить висока, оскільки ім необхідно окупити це обладнання. Наше підприємтсво розглянувши ринок пакувального обаднання на Україні визначило, що доцільніше використовувати вітчизняне обладнання, яке за попередніми рохрахунками окупиться приблизно за 6–7 місяців. Також на цьому обладнанні виготовляється якісна продукція, тому ми вважаємо що будемо взмозі знайти свій сегмент ринку та працювати досить ефективно.

1. Законодавча база підприємницької діяльності.

Згідно з законом України “Про підприємництво” від 7.02.91 р. підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Згідно з законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу). Незважаючи на те, що процес вільного підприємництва почався в Україні давно і кожен день створюються десятки, а то і сотні нових підприємств, до сьогоднішнього дня перед багатьма особами стоїть питання: який вид діяльності вибрати для здійснення підприємницької діяльності. Еволюція законодавства України трохи спростила цю задачу. На сьогоднішній день передбачається шість видів підприємств, які можна створювати. Згідно зі ст. 2 закона України “Про підприємства в Україні” на
Україні можуть діяти та створюватися підприємства таких видів:
1) індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи;
2) колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу;
3) господарське товариство;
4) підприємство, засноване на спільній власності громадян;
5) комунальне підприємство, засноване на власності територіальної громади;
6) державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі скарбне підприємство.

Ми зупинили свій вибір на господарському товаристві, а саме на одному з його видів – товаристві з обмеженою відповідальністю. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, який має статутний фонд розподілений на частки, розмір яких визначається статутними документами.
Цей вибір ми зробили виходячи з переваг товариства з обмеженою відповідальністю над іншими видами господарських товариств:
1) простота при створенні (від засновників вимагається внесення 30 % свого вкладу та підписання установчих документів);
2) невеликий мінімальний статутний фонд (100 мінімальних заробітних плат або 11800 гривень);
3) потрібна невелика кількість засновників, що дає можливість оперативно збиратися для вирішення важливих питань діяльності товариства.

Підприємницька діяльність в Україні розподіляється за такими напрямками:
1) виробнича діяльність;
2) комерційна діяльність.

Наше підприємство буде займатися виробничою діяльністю. Цей вибір ми зробили тому, що в Україні досить мало підприємств, які займаються виробничою і багато, які займаються комерційною діяльністю (здебільшого які є торговими посередниками).

1 Складання установчих документів.

Установчими документами для товариства з обмеженою відповідальністю є статут та установчий договір. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників, найменування та місце знаходження, порядок утворення статутного фонду, відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

Статут і Установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю
“ЛОМАПАК” (назва нашого підприємства) буде наведено у Додатку 1.

Формування уставного капіталу підприємства залежить від форми власності підприємства. Пункт 4 ст. 2 закону України ”Про власність” від
07.02.91 року передбачає наступні форми власності:
1) приватна;
2) колективна;
3) державна.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” має колективну форму власності, оскільки воно засновано на основі поєднання майна та підприємницької діяльності трьох фізичних осіб, з метою отримання прибутку.
Як вже було зазначено вище, статутний капітал “ЛОМАПАК” повинен складати не менше 11 800 гривень. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен внести не менш як 30% вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, які видаються банківською установою. Для внесення вкладів в грошовій формі відкривається спеціальний рахунок в будь- якому відділенню банку, гроші з цього рахунку перераховується тільки на поточний рахунок за реєстрованого підприємства, або повертається засновником.

Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства. Якщо це зобов’язання не виконується в зазначений строк, та інше не передбачене установчими документами, учасник сплачує за період прострочки 10% річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво товариства.

В ТОВ “ЛОМАПАК” статутний капітал складає 14 500 гр. Частка кожного з учасників в статутньому капіталі, по взаємній згоді складає:
Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)
Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)
Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

В товаристві створюються такі органи керування:
. вищий орган керування – збір учасників товариства
. виконавчий орган – дирекція
. контрольний орган – ревізійна комісія.

Ціллю ТОВ “ЛОМАПАК” є отримання прибутку, та заняття ниші на ринку виробництва упаковки.

Місія підприємства - ми надамо вашому товару найпривабливіший вигляд.

2 Реєстрація підприємства.

Підприємство набуває чинності лише після державної реєстрації.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті Ради або в районній, районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єктів.

Алгоритм реєстрації ми привели у вигляді схеми 1.

Схема 1

1) Відкриття в банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу (відкривається тому, що перед реєстрацієй засновники повинні внести частку статутного капіталу). Для відкриття такого рахунку необхідні наступні документи: а) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого надпису при веденні грошових операцій по цьому рахунку. Це розпорядження оформлюється у вигляді нотаріально засвідченого доручення б) нотаріально засвідчена копія установчого договору в) заява про відкриття рахунка, яка підписана уповноваженою особою г) картка із зразком підпису особи, якій надано право розпорядчого напису.

2) Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльности проводиться в районному виконавчому комітеті районної Ради. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчений статут (два оригіналу і одна копія) б) нотаріально засвідчений установчий договір (два оригіналу і одна копія) в) протокол збору учасників г) реєстраційна картка встановленого зразку (оригінал і чотири копії) д) документ, який засвідчує внесення платні за державну реєстрацію є) довідка, яка засвідчує сплату кожним власником внеску в статутний капітал ж) документ, який засвідчую наявність у засновників у власності або в користуванні приміщення, частки приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, оренди і т. д.)
3*) Реєстрація в податковій міліції.
Хоча така реєстрація прямо не передбачена нормативними документами, але у наказі ДНАУ від 19.02.98 № 80 вказано лише, що перевірку паспортних даних засновників здійснюють підрозділи податкової міліції. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчена копія статуту б) дві заповнені реєстраційні картки в) документ, який підтверджує юридичну адресу г) ксерокопія паспорту директора.
3)Реестрація в органах статистики.
В управлінні статистики необхідно отримати довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Для цього необхідно: а) свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і ксерокопія) б) статут (оригінал) в) установчий договір (оригінал) г) заповнена облікова картка ЄДРПОУ (яку необхідно отримати у статуправлінні) д) документи, які підтверджують сплату збору за видачу справки
Також необхідно знати індифікаційний код підприємства, який вказують у виконавчому комітеті при видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
4) Реєстрація у податковій інспекції.
Прийняття на облік суб’єкта підприємницької діяльності проходить в податковій інспекції того району де була здійснена державна реєстрація такого суб’єкта. Стати на облік в податковій інспекції необхідно в 20 денний строк з моменту державної реєстрації.
Для взяття на олік у ДПІ необхідно мати такі документи: а) заяву по формі №1-ОПП (заповнюється печатними буквами) б) оригінали та копії установчого договору та статута з відміткою виконкома про реєстрацію в) оригінал та копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності г) оригінал і копія документа, який підтверджує юридичну адресу д) нотаріально засвідчину копію довідки про включення в ЄДРПОУ
Для того, щоб ці документи прийняли при собі гнеобхідно мати для пред’явлення:
- паспорти власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного бухгалтера;
- довідки про присвоєння їм індентифікаційних кодів (ксерокопія);
5) Отримання дозволу на виготовлення печатки у дозвільній системі.
Дозвіл на виготовлення печатки отримується у районому управління внутрішніх справ. Для отримання такого дозвілу необхідно подати такі документи: а) заява, в якій вказуються такі відомості:
- кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;
- вперше чи ні виготовляються печатки та штампи;
- місцезнаходження;
- особа, яка відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів, ії прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані;
- прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані керівника або уповноваженої нею особи, яка подає ходотайство у органи внутрішніх справ; б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; в) зразки печаток у двох екземплярах, затверджені керівником; г) документ який засвідчує сплату за видачу дозвілу на отримання печатки.
6) Реєстрація у якості платника страхових внесків у пенсійний фонд.
Така реєстрація здійснюється у районих органах Пенсійного фонду протягом
10 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію або з дати заключення угоди з найманим робітником. Для реєстрації необхідно: а) заява, причому графа “розрахунковий рахунок” заповнюється спеціалістом
Пенсійного фонду після отримання Повідомлення з банку про відкриття такого рахунку; б) копія свідоцтва про держреєстрацію; в) довідка про внесення до ЄДРПОУ.
7) Реєстрація у якості страхователя по платежам у фонд соцстраху.
Органами реєстрації виступають виконавчі відділення Фонду соціального страхуванню або, в деяких випадках, всеукраїнські галузеві профсоюзи та профоб’єднання, регіональні галузеві органи профсоюзів та профоб’єднань.
Для такої реєстрації необхідно: а) свідоцтво про державну реєстрацію; б) статут (оригінал) – для юридичних осіб; в) печатка (при наявності).
8) Реєстрація у якості платника збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Реєстрація здійснюється в районній службі зайнятості по місту знаходження.
Для такої реєстрації юридичній особі, яка використовує найману працю необхідно; а) свідоцтво про реєстрацію; б) ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію; в) ксерокопія довідки про внесення до ЄДРПОУ; г) завірена довідка з банку про відкриття рахунку; д) печатка.
9) Відкриття рахунку у банку. Для відкриття рахунку необхідно: а) заява на відкриття рахунку встановленого зразку. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо у штаті не має головного бухгалтера або іншої особи яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку, то заяву підписує тільки керівник; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, який видав свідоцтво про держреєстрацію; в) копія належним образом зареєстрованого статуту; г) копія документу, який підтверджує взяття підприємство на податковий облік, яка завірена податковим органом нотаріально або уповноваженим робітником банку; д) довідка про реєстрацію в органах пенсійного фонду України.
Як бачимо вся процедура по реєстрації підприємства досить довга та кропітка. Але після проходження цієї необхідної процедури можна вже починати діяльність підприємства.

2. Стисла характиристика діяльості підприємства.

Створене нами підриємство буде займатися упакуванням продукції, тобто виготовленням упаковки в основому для сипучих продуктів.

З точки зору продавців упаковочного обладнання, 4-5 років тому таке обладнання купували самі фермери, виробники продуктів харчування. За останні 1–2 роки обладнанням для упакування сипучих продуктів закуповують фірми, які обрали упакування основним видом діяльності, тобто наші потенційні конкуренти. У Київі вже діє біля 100 компаній, які займаються фасуванням та упакуванням продуктів. За дослідженнями експертів, найбільша пропозиція упаковочних послуг у Харьківсько-Донецькому регіоні, на другому місті Дніпропетровська, Київська та Львівська області. Апрактично не розвинуті в цьому напрямку Запорізська, Ніколаєвська, Одеська області – ті самі аграрні регіони, яким в першу чергу потрібно таке обладнання.

В Україні багато діє підпільних упаковщиків, які пакують у прозору плівку без імені виробника та пакувальника та без адреси. Робота таких фірм у підвалах та інших не дуже придатних для цього приміщеннях заважає роботі солідних компаній та компаній, які бажають чено працювати.

Для відкриття такого підприємства необхідно знати що:

Займатися пакуванням продуктів як окремим видом бізнесу не завжди доцільно та вигідно.

Необхідно мати гігієнічний сертифікат на продукт, який пакуємо. Цей документ підтверджує те, що конкретний продукт чистий від всяких неякісних добавок та сторонніх включень.

Необхідно також мати офіційний доумент на плівку, в яку пакують продукт.

Необхідно мати сертифікат УкрЦСМна обладнання, який підтверджує, що агрегати виконані у відповідності до всих ГОСТів та ОСТів, а метал, з якого вони вироблені ніяк не вплине на якість харчового продукта.

Упаковка грає важливу роль при просуванні товару на ринку. Тому з точки зору дізайну вимоги до упаковки можна розділити на три групи:
– основні, які забеспечують виконання вимог виробництва, а також умов захисту продукції, навколишнього середовища та доставки покупцю;
- додаткові, це рекламні, інформаційні та споживчі;
- естетичні , які пов’язані з гармонізацією утилитарних естетичних запитів та потреб, створенням красивого та фунуціонального виробу.

Для комерційного успіху дизайн упаковки повинен забеспечувати:
- підтримувати репутацію фірми та торгової марки товару;
- відповідати способам реалізації та товару та стимулюванні покупки;
- простоту, ясність та привабливість оформлення; економічність для виготовлення та приемливу ціну для покупця.

Конструкція упковки повинна відповідатизасобам викладки товару, забеспечувати вільний доступ до нього споживача,легке считування інформації. Для товарів повсякденного попиту упаковка повинна бути простою, нейтральеою, гармонічною, врівноваженою. Швидкий вибір необхідного товару серед маси інших потребує правильного кольорового рішення упаковки.

Текст, розміщений на упаковці, повинен давати необхідну інформацію про продукт, його властивості, особливості застосування, зберігання. Ця інформація регламентується нормативною документацією на продукцію.

Розмір шрифта на упаковці залежить від можливостей поліграфічного оформлення, об’єму розміщаємої на упаковці інформації, розміру упаковки.
Але інформація нанесена на упаковку повинна бути простою, зрозумілою, читаємою, а уаковка повинна мати привабливий вигляд. Тому провівши дослідження на ринку виробництва полімерних матеріалів та оцінивши продукцію яку вони надають товариство визначило для себе двох партнерів, це
“Завод полімерних матеріалів” та завод “Бліц–Флекс”.

Як відомо, упаковка повинна захищати продукт від висихання, впитування вологи, сторонніх запахів, вивітрюванню ароматичних речовин, біологічному забрудненню. Також материал упаковки не повинен розпадатися під дією вологи, світла, тепла, не повинен вступати у взаємодію з продуктом, міняти його вкусові властивості, запах,колір. В Україні розроблені дуже жорсткі норми, які обмежують міграцію компонентів упаковочних матеріалів у продукт.

При пакуванні найчастіше використовують поліетелен або пропілен, деякі продукти пакують у бумагу. Дешевше та простише рацювати з поліетеленом, з
1 кг плівки можна отримати 250 пакетів емкістю 1 кг для пакування сипучих продуктів. Обладнання яке пакує у поліетелен має імпульсний нагрів ножів, та це обладнання дешевше машин з постійним нагрівом ножів на $300–500.
Кілограмм комбінованої плівки з печаттю на 5-6 грн. дорожче ніж однослойна з печаттю. Багатослойні плівки прочніше та малюнок на них не зтираеться.
На Заході 90% упаковщиків користуються багатослойною плівкою.

Як вважають спеціалісти, приблизно 2/3 потребляємих плівок в Україні
– вітчизняного виробництва. Україна практично повністю забеспечує себе полімерними плівками, на 90% сучасними поліпропілеовими матеріалами.

Одним з ведучих підприємств на Україні є києвскій “Завод полімерних матеріалів”, який зараз випускає великий асортимент продукції. Його найближчим конкурентом є завод “Бліц–Флекс”.

Матеріал для нашої упаковки буде мати пиблизно такий вигляд.

Для діяльності підприємства необхідно приміщення загальною площею 85 кв.м У приміщенні де буде знаходитись обладнання, необхідно викраситит панелі водоемульсійною фарбою на висоту не меньш 1,8 м , щоб запобігти скопиченнію пилу на стінах, поли повині бути гарно вимиваємими, також необхідна гарна вентиляційна система. Тому товариство при виборі приміщення кериувалося цими вимогами, щоб потім менш витрачати на переоблваднання приміщення та його ремонт. Також орендоване товариством приміщення відповідає всім вимога пожежної охорони.

Після закупки обладнання спеціаліст з Українського центру стандартизації та метрології видає “Атестаційне свідоцтво” на роботу обладнання. Оскільки підприємство придбало обладнання у української компанії з відповідними сертифікатами якості, яка буде також зацікавлена в швидкому отриманні “атестаційного свідоцтва”, то ця процедура буде досить швидкою.

Для роботи на обладнанні потрібно найняти одного – двух робітників.
Станок в обслуговуванні досить простий та його може обслуговувати один оператор – людина бз спеціальної освіти. Головне щоб цей чоловік був здоровим та спритним. Навчитися керувати станком можна за 1–2 години, довести дії до автоматизму за 5–6 днів. Також для подачі сировини та для складських робіт необхіден вантажник. Заробітна плата обох робітників буде складати 800 грн. на місяць.

При виборі обладнання підприємство виходило насамперед з таких принципів:
- обладнання повинно бути сертіфіковане;
- обладнання повинно мати гарантійний строк обслуговування;
- строк заміни або ремонту обладнання повинен бути мінімальними;
- приділялась особлива увага виробничій потужністі обладнання;
- зверталась увага на ціну обладнання та йоготехничні характеристики.

На сьогоднішній день на українському ринку мається великий вибі техніки для упакування сипучих продуктів як імпортного так і вітчизняного виробництва. Імпортне обладнання везуть до нас з Італії, Польщі, Болгарії,
Німеччини, але більшість імпортного обладнання надходить вже бувшого в користуванні та без гарантійного строку. Ціна такого обладнанння досить велика та всередньому складає від 15000 долларів та вище. Вітчизняне обладнання коштує значно дешевше, в середньму від 4 тис. до 60 тис. грн.
Все вітчизняне обладнання має гарантійний строк обслуговування, та сертифікати відповідності. По техничним характеристикам українскі станки майже не уступають імпортним. Наведемо стислу характиристику деякого обладнання:

|Найменування |Виробнича |Габаритні |Вага кг |Ціна у |
| |потужність |розміри | |тис. грн. |
| |упак/хв. | | | |
|Дозатор ваговий |До 10 |900х540х350 |70 |9,5 |
|РТ–ДВ–01 | | | | |
|Машина |До 25 |1200х650х2200 |140 |13,8 |
|фасувально–пакувал| | | | |
|ьна РТ–УМ–11 з | | | | |
|електронно ваговим| | | | |
|дозатором | | | | |
|Автомат для |До 30 |– |– |45 |
|фасування та | | | | |
|упакування сипучих| | | | |
|продуктів з | | | | |
|об’ємним дозатором| | | | |
|(виробництва | | | | |
|Італії) | | | | |
|Автомат з ваговим |До 25 |– |– |52 |
|механічним | | | | |
|дозаторм | | | | |
|(виробництво | | | | |
|Німеччина) | | | | |
|Дозатор ДВА–1 |До 15 |– |– |8,3 |
|Автомат |До 30 |1222х900х2220 |300 |40,8 |
|фасовально–упакува| | | | |
|льний | | | | |
|Напівлуавтомат М4 |До12 |840х780х2450 |– |12,5 |

Тому товариство придбало вітчизняне облднання марки РТ–УМ–11 виходічи з його техничних характеристик та приємлимої ціни.

Обладнання має приблизно такий вигяд:

Для придбання обладнання товариство бере кредит у банку стороком на 8 мсяців під 30% за 8 міс. та під заставу автомобіля Опель Омега, також під бізнес–план та еконмічного його обгрунтування.

Отримання кредиту залежить від його оформлення, тобто від сукупності документів, які обгрунтовують необхідність кредиту та можливість його погашення. Переговори про кредит банк ведетільки з безпосереднім представником підприємства. Для візита до банку необхідно підготувати наступні документи: а) бізнес-план, під який необхідний кредит; б) майно яке може надати зайомщик під заставу.

1. необхідно ходотайство про надання кредиту – стандартизований документ в якому вказані основні параметри кредиту(сума, строк, об’єкт кредитування). Документ може бути складений в банку.

2. Бізнес-план, технико-економічне обгрунтування, довідка– розрахунок повернення кредиту та сплати відсотків. Цей доумент має досить суб’єктивний характер, та повинен бути складеним красиво та переконливо.

В ітозі необхідно запевнити банк в тому, що різниця між очикуваними надходження та витратами буде достатньою для погашення кредитної заборгованності.

Тому для отримання кредиту та започаткування діяльності підприємства складаемо бізнес–план підприємтсва.

1.5 Бізнес–план.

1. Загальні відомості.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” займається пакуванням сипучих продуктів харчування. Для початку діяльності необхідно:

– придбати упаковочно–фасувальний станок “РТ–УМ–11” з електронно– ваговим дозатором за 13800 грн.;

– орендувати приміщення загальною площею 85 кв.м, за 550 грн. на місяць. Серед яких: 1) виробничий цех – 15 кв.м; 2) складські приміщення –
50 кв.м; 3) санітарний вузол – 5 кв. м; 4) офіс – 15 кв.м.

– закупити сировину на перший місяць роботи вартістю 18,4 грн. за кг на суму 13200 грн. (приблизно 200000 упаковок).

- виконати наладочно пускові роботи вартістю 800 грн.

- отримати дозвіл Санепідемстанції за 350 грн.

1. Мета підприємства.

Товариство має намір виробляти упаковку на суму 21200 грн. у місяць.
Окупність кредиту – 6–7місяців.

2. Фінансування підприємства.

Загальна необхідна сума для початку діяльності становить 30500 грн.

Товариство утворюється трьома засновниками, які утворюють статутний фонд у розмірі 14500 грн., також товариство бере кредит у банку.

2. Відомості про підприємство.

1. Опис підприємства і його місцезнаходження .
Товариство займається фасуванням і упаковкою сипучих харчових продуктів.

Товариство орендує приміщення на першому поверсі Коликтивного підприємства запорізька типографія “Вержа” по вул. Енергитична,52, загальною площею 85 кв.м де розташовано обладнаня, офіс, кімната для побутових потреб, складське приміщення.

Розташування товариства поза центром міста дозволяє зменьшити витрати на оренду та забеспечити зручне пересування для вантажного транспорту.
Замовлення приймаються по телефону, а також при особистому контакті менеджера–маркетолога з кліентом (переважним чином).

2. Продукція товариства.

Товариство виготовляє поліетеленову та поліпропіленову упаковку для сипучих продуктів харчування..

3. Організаційна структура підриємства.

Товариство має на цей час одну виробничу дільницю, а саме виробництво упаковки.

У складі товариства працють: вантажник–фасувальник та оператор станка.
Очолює товариство директор Нестерук Сергій Миколайович (засновник товариства). Директор має двох заступників (теж засновників товариства):
Гармаш Євген Васильович – заступник директора з правових та фінансових питань, Шевченко Володимир Олександрович – заступник директора з маркетингу.

Заробітна платня працівників дорівнює 400 грн.

2.4. Виробнича потужність підприємства.

Товариство закупить фасувально-упакувальний станок, продуктивність якого 20 упаковок за 1 хвилину. Станок буде розташовуватися на орендованій площі.

5. Маркетинговий план.

На территорії Запорізської області фасувально-пакувальний бізнес є малорозвиненим, але виробництво сипучих продуктів харчування має середні показники по Україні. Таким чином маємо ситуацію коли попит перевищуе пропозицію. Саме в таких умовах було прийнято рішення про входження на ринок Запорізської області.

Фірми які працють у цій сфері у м.Запоріжжя мають застаріле обладнання та керуються старими методами ведення бізнесу, наше товариство придбавши високотехнологічний фасувально-пакувальний станок взмозі надати якісну продукцію за цінами нижче середнього рівня.

6. Виробничий план.

Керівництво товариства детально вивчало фасувально-пакувальний процесс на прикладах успішнопрацюючих компаній м.Дніпропетровська та м.Київа. Започаткування діяльності не приведе до будь-яких ускладнень: технологичний процесс вивчено, товариство має намір запросити вантажника та спритну людину для управління станком, намічено постачальника високоякісних плівок.

Забеспечити запуск виробництва можливо завдяки придбанню фасувально- пакувального станка.

Найбільш придатною (за продуктивністю і ціною) є станок РТ–УМ–11 від компанії “Русская трапеза”, який може виробляти до 20 упаковок за хвилину і коштує 13800 грн. Ціна пуско-наладочних робіт 800 грн.

3. Економічне обгрунтування бізнес-плану.

1. Джерела й призначення фінансування.

Джерела:
1) кредит банку – 15000 грн.
2) внесок засновників – 15500 грн.

Разом 30500 грн.

Призначення:
1) придбання фасувально-пакувального станка 13800 грн.
2) заробітна платня робітників 800 грн.
3) пуско-наладочні роботи 800 грн.
4) оренда приміщення 550 грн.
5) закупівля сировини 13200 грн.
6) отримання дозволу Санепідемстанції 350 грн.
7) не виробничі витрати 1000 грн.

Разом 30500 грн.

2. Прогнозування обсягу реалізації товарів.

За данними дослідження ринку в Запорізські області “найменш фасуємими” товарами є гречка, сіль, рис, макаронна продукція. Саме на них планується зосередження виробничих потужностей. Враховуючи продуктивність праці станка та ситуацію на ринку прогнозуються такі обсяги виробництва уаковок:

1) гречка – 60000 упковок на місяць;

2) сіль – 60000 упаковок на місяць;

3) рис – 40000 упаковок на місяць;

4) макаронні вироби – 40000 упаковок на місяць.

3. Аналіз виходу на беззбитковість.

Биззбитковість досягається тоді коли виручка дорівнює витратам.

Визначимо постійні витрати на 1–й рік
1. Придбання обладнання 13800 грн.
2. Кредит банку:
1. Сума кредиту 15000 грн.
2. Відсотки за кредит 4500 грн.
Загална сума 19500 грн.
3. Заробітна платня 9600 грн.
4. Пуско-наладочні роботи 800 грн.
5. Оренда 6600 грн.
6. Електроенергія 240 грн.
7. Отримання дозволу 350 грн.

Загальна сума 50890 грн.
Визначимо змінні витрати на 1 упаковку:
1 гречка – 0,07 грн (30% продажу)
2 сіль – 0,06 грн. (30% продажу)
2. рис – 0,07 грн. (20% продажу)
3. макаронні вироби – 0,065 грн. (20% продажу)
Визначимо прибуток на одиницю продукції:
1. гречка – 0,03 грн.
2. сіль – 0,04 грн.
3. рис – 0,05 грн.
4. макаронні вироби – 0,045 грн.
Визначимо об’єм продажу необхідний для досягнення беззбитковості на 1–й рік:
50890 = 0,3 * Х * 0,03 + 0,3 * Х * 0,04 + 0,2 *Х * 0,05 + 0,2 * Х * 0,045, де Х – загальний об’єм продажу на рік в штуках.
Х = 1272250 шт.

Власні потужності дозволяють виготовляти до 2765000 упаковок на рік, тобто при вдалій маркетинговій політиці вже за 1–й рік підприємство приноситиме прибуток.

4. Оцінка ризиків діяльності.

Щоб зменшити ризик невчасного постачання сировини Товариство підтримує зв’язки не лише з основним постачальником ВАТ “Завод Полімерних матеріалів”, а ткож і з заводом “Бліц-Флекс”. При винекненні поломки в обладнанні Товариство має право требувати відшкодування збитків за простой обладнання від компанії “Інтерагро–Україна” . У разі хвороби одного з працівників його може замінити один з засновників.

Для зменшення комерційного ризику заступник директора з маркетингу постійно здійснює дослідження кон’юктури ринку, коригує ціни, шукає нових замовників.

Зведення фінансових ризиків до мінімуму досягається шляхом запровадження політики поередньої оплати.

При виникненні форс-мажорних обставин на підприємстві створюється оперативна комісія з керівного складу, яка вивчає ситуацію та приймає рішення в залежності від обставин.

5. Прогнозування фінансових результатів діяльності.

Консолідований баланс підприємства за 1-й квартал.
| Активи, грн. | Пасиви, грн. |
| 1. Поточні активи | 1. Поточні зобов’язання |
| Гроші на рахунку | Кредиторська заборгованість |
|17623 |0 |
| Дебіторська заборгованість 0 | Поточна часитина |
| |довгострокової заборгованості |
| | |
| |1687,5 |
| Матеріально-технічні запаси 0 | Разом |
| |1687,5 |
| Разом | |
|17623 | |
| 2. Основні засоби | 2. Довгострокові зобов’язання |
| Будівлі й обладнання | Кредити постачальників |
|2200 |0 |
| Накопичена амортизація | Довгостроковий борг |
|(517,5) |15000 |
| | Власний капітал |
| | Нерозподілені прибутки 2618 |
| | Разом |
| |17618 |
| Усього активи | Усього пасиви |
|19305,5 |19305,5 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 1-й квартал.
|1 | Виручка |84800 |
|2 | Змінні витрати |52800 |
|3 | Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)|26572,5 |
|4 | Пибуток (до сплати % за кредит) |5427,5 |
|5 | % за кредит |1687,5 |
|6 | Прибуток після сплати відсотків за кредит |3740 |
|7 | Прибуток після сплати податків |2618 |
|8 | Накопичений прибуток |2618 |
|9 | Нерозподілений прибуток минулого періоду |0 |
|10 | Підсумковий нерозпділений прибуток |2618 |

Консолідований баланс підприємства за 2-й квартал.
| Активи, грн. | Пасиви, грн. |
| 1. Поточні активи | 1. Поточні зобов’язання |
| Гроші на рахунку | Кредиторська заборгованість |
|34249,75 |0 |
| Дебіторська заборгованість | Поточна часитина |
| |довгострокової заборгованості |
| | |
| |1687,5 |
| Матеріально-технічні запаси | Разом |
| |1687,5 |
| Разом | |
| 2. Основні засоби | 2. Довгострокові зобов’язання |
| Будівлі й обладнання | Кредити постачальників |
|2200 |0 |
| Накопичена амортизація | Довгостроковий борг |
|(517,5) | |
| |15000 |
| | 3.Власний капітал |
| | Нерозподілені прибутки |
| |19244,75 |
| | Разом |
|Усього активи | Усього пасиви |
|35932,25 |35932,25 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 2-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |6560 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |25440 |
|5 |% за кредит |1687,5 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |23752,5 |
|7 |Прибуток після сплати податків |16626,75 |
|8 |Накопичений прибуток |16626,75 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |2618 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |19244,75 |

Консолідований баланс підприємства за 3-й квартал.
|Активи, грн. |Пасиви, грн. |
|1. Поточні активи |1. Поточні зобов’язання |
|Гроші на рахунку |Кредиторська заборгованість 0 |
|29733,5 | |
|Дебіторська заборгованість 0 |Поточна часитина довгострокової |
| |заборгованості |
| |0 |
|Матеріально-технічні запаси |Разом |
| |0 |
|Разом | |
|29733,5 | |
|2. Основні засоби |2. Довгострокові зобов’язання |
|Будівлі й обладнання |Кредити постачальників 0 |
|2200 | |
|Накопичена амортизація |Довгостроковий борг 0 |
|(517,5) | |
| |3. Власний капітал |
| |Нерозподілені прибутки 31416 |
| |Разом |
|Усього активи |Усього пасиви |
|31416 |31416 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 3-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |9747,5 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |22252,5 |
|5 |% за кредит |1125 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |21127,5 |
|7 |Прибуток після сплати податків |14789,25 |
|8 |Накопичений прибуток |14789,25 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |16626,75 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |31416 |

Консолідований баланс підприємства за 4-й квартал.
|Активи, грн. |Пасиви, грн. |
|1. Поточні активи |1. Поточні зобов’язання |
|Гроші на рахунку |Кредиторська заборгованість 0 |
|48297,5 | |
|Дебіторська заборгованість 0 |Поточна часитина довгострокової |
| |заборгованості |
| |0 |
|Матеріально-технічні запаси 0 |Разом |
| |0 |
|Разом | |
|48297,5 | |
|2. Основні засоби |2. Довгострокові зобов’язання |
|Будівлі й обладнання 2200 |Кредити постачальників 0 |
|Накопичена амортизація (517,5) |Довгостроковий борг 0 |
| |3.Власний капітал |
| |Нерозподілені прибутки 49980 |
| |Разом |
|Усього активи 49980 |Усього пасиви |
| |49980 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 4-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |5480 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |26520 |
|5 |% за кредит |0 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |26520 |
|7 |Прибуток після сплати податків |18564 |
|8 |Накопичений прибуток |18564 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |31416 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |49980 |

Глава 2. Розрахункова частина.

Варіант 1


1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 140000/6 = 23333.33 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 23333.33 х 5 = 116666.67 г.о.

2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 116666.67/1,1= 106060.61 г.о.
П = В.опт – с/в = 10606.06 г.о.

3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3181.82 г. о.
Прибуток після сплати податку = 7424.24 г. о.
Частка кредиту = 1000 г. о.
Залишок прибутку = 6424.24 г. о.
Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 32.12%

4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).
Норма амортизаційних відрахувань = 15%
Коефіцієнт витрат на підтримку оладнання = 900 г. о.
Балансова вартість обладнання = 26000 г .о.

Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.
|Період |Балансова |Амортиза-ційн|Вартість на |Витрати на |
| |вартість г.о.|і |кінець |підтримку |
| | |відрахуван-ня|періоду г.о. |обладнання в |
| | | | |робочому |
| | |г.о. | |стані г.о. |
| | |1 рік | | |
|1 квартал |26000 |975 |25025 | |
|2 квартал |25025 |938.44 |24086.56 | |
|3 квартал |24086.56 |903.25 |23183.32 | |
|4 квартал |23183.32 |869.37 |22313.94 | |
| | |3686.06 | |1384.62 |
| | |2 рік | | |
|1 квартал |22313.94 |836.77 |21477.17 | |
|2 квартал |21477.17 |805.39 |20671.78 | |
|3 квартал |20671.78 |775.19 |19896.58 | |
|4 квартал |19896.58 |746.12 |19150.46 | |
| | |3163.47 | |1613.34 |
| | |3 рік | | |
|1 квартал |19150.46 |718.14 |18432.32 | |
|2 квартал |18432.32 |691.21 |17741.11 | |
|3 квартал |17741.11 |665.29 |17075.82 | |
|4 квартал |17075.82 |640.34 |16435.47 | |
| | |2714.98 | |1879.85 |
| | |4 рік | | |
|1 квартал |16435.47 |616.33 |15819.14 | |
|2 квартал |15819.14 |593.22 |15225.92 | |
|3 квартал |15225.92 |570.97 |14654.95 | |
|4 квартал |14654.95 |549.56 |14105.39 | |
| | |2330.08 | |2190.38 |
| | |5 рік | | |
|1 квартал |14105.39 |528.95 |13576.44 | |
|2 квартал |13576.44 |509.12 |13067.32 | |
|3 квартал |13067.32 |490.02 |12577.30 | |
|4 квартал |12577.30 |471.65 |12105.65 | |
| | |1999.74 | |2552.22 |

5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 3000 г. о.
Ставка проценту за кредит = 10%
Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 300
2 рік = 200
3 рік = 100

6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах
Інноваційний фонд = 1060,61 г. о.
Уточнена собівартість = 106060.61 – 1060.61 = 105000

7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування =3742,06
- витрати на обладнання = 1384.62
- витрати на рекламу = 500
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 16.80
- витрати на зв’язок (п.14х12 місяців) = 114
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців =1680
- оклад персоналу: керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800 допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 2400
Сума
4200

- сплата % за кредит = 300
- нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1575

Фіксовані витрати = 13512.48
Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 91487.52

8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)
– матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)
22
– витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0.09
- основна заробітна плата 8
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 2.32
- відрахування (37,5%) = 3.87
- витрати інструменту = 2.8
Сума змінних витрат на одиницю продукції = 39.08

9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми
Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.

Кількість реалізованих виробів = 91487.52 / 39.08 = 2431.03 = 2432 шт.

10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.
Сума платежів = 1060.61

Змінні витрати взагальній собівартості = 87.13%

Постійні витрати в загальній собівартості = 12.87

На змінні витрати з платежів йде сума: 924.11

На постійні витрати з платежів йде сума: 136.5

Змінні витрати становлять91487.52+924.11=92411.63

Постійні витрати становлять13512.48+136.5=13648.98

11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 92411.63/2432=38.00

12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів=140000/2432=57.57
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 =69.08

13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)

Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)

ТБЗ = 703 шт.

Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.

Графічний метод s

Тис.г.о. VC

40

40468,75

703
35

30


25

20

15

10 13648.98 FC

5

0 150 300 450 600 750 Шт.

14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.

Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості

Межа безпечності в г.о. = 99538.53
Межа безпечності в шт. =2432 – 703 = 1729
Межа безпечності в % = 71

15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = 4.49
16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

Зміна виручки = 23.85 %

?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю=107%

17. Визначаємо період окупності.

1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
|рік |Аморт. |Витрат |Енер-|Рекл|Зв’я-|Орен-д|Персо-|%за |сума |
| |відрах. |на |гія |а-ма|зок |а |нал |кре-| |
| | |облад. | | | | | |дит | |
|1 |3686.06 |1384.62|16.80|500 |114 |1680 |4200 |300 |11881.48|
| | | | | | | | | | |
|2 |3163.47 |1613.34|16.80|500 |114 |1680 |4200 |200 |11487.61|
| | | | | | | | | | |
|3 |2714.98 |1879.85|16.80|500 |114 |1680 |4200 |100 |11205.63|
| | | | | | | | | | |
|4 |2330.08 |2190.38|16.80|500 |114 |1680 |4200 |0 |11031.26|
| | | | | | | | | | |
|5 |1999.74 |2552.22|16.80|500 |114 |1680 |4200 |0 |11062.76|
| | | | | | | | | | |

2. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).

|рік |прибуток |Прибуток після |Прибуток на |
| | |сплати податку на |підприємтсві |
| | |прибуток | |
|1 |11312.95 |7919.07 |6919.07 |
|2 |11706.82 |8194.77 |8194.77 |
|3 |11988.80 |8392.16 |8392.16 |
|4 |12163.17 |8514.22 |8514.22 |
|5 |12131.67 |8492.17 |8492.17 |

3. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.

|рік |Амортизація |Прибуток на |ГПмв |Коеф. |ГПтв. |
| | |підприємстві| |Дисконтуванн| |
| | | | |я | |
|1 |3686.06 |6919.07 |10605.13 |0.9091 |9641,12 |
|2 |3163.47 |8194.77 |11358.24 |0.8264 |9386,45 |
|3 |2714.98 |8392.16 |11647.14 |0.7513 |8750,50 |
|4 |2330.08 |8514.22 |10844.30 |0.6830 |7406,66 |
|5 |1999.74 |8492.17 |10491.91 |0.6209 |6514,43 |


За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 27778.07 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 20000-
27778.07 =(7778.07)
Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.
Інвестиції покриються за 2 роки і 41 день.

18. Визначимо внутрішню ставку доходності.
1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.

|Показники |Ставка дисконту, % | |
| |0 |5 |10 |15 |33 |
|Коеф. | | | | | |
|Дисконтува| | | | | |
|ння | | | | | |
|1 рік |1 |0.9524 |0.9091 |0.8696 |0.6513 |
|2 рік |1 |0.9070 |0.8264 |0.7561 |0.5624 |
|3 рік |1 |0.8638 |0.7513 |0.6575 |0.4568 |
|4 рік |1 |0.8277 |0.683 |0.5718 |0.3425 |
|5 рік |1 |0.7835 |0.6209 |0.4972 |0.2510 |

|Теперішня | | | | | |
|вартість | | | | | |
|ГП. | | | | | |
|1 рік |9641,12 |9182,2 |8764,74 |8383,92 |6279,26 |
|2 рік |9386,45 |8513,51 |7756,96 |7097,09 |5278,94 |
|3 рік |8750,50 |7558,68 |6574,25 |5753,45 |3997,23 |
|4 рік |7406,66 |6130,49 |5058,75 |4235,13 |2536,78 |
| 5 рік |6514,43 |5104,06 |4044,8 |3238,97 |1635,12 |
|Сума ГП за|41699,16 |36488,94 |32199,5 |28708,56 |19727,33 |
|ТВ | | | | | |
|ЧТВ |21699,16 |16488,94 |12199,5 |8708,56 |(272,67) |

ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.

20 21699,16


15 16488,94

10

12199,5

5

8708,56

0 5 10 15 20

25 33 %

(272,67)


Згідно з графіком ВСД = 30,5%

Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
9641,12 / (1+0,305) + 9386,45/(1+0,305)^2 + 8750,50 / (1+0,305)^3 +
7406,66/(1+0,305)^4 + 6514,43/(1+0,305)^5 = 12581,66 + 15985,36 + 19447,53
+ 21481,49 + 24656,36 = 94152,4 г. о.

19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.

1) У підприємства, що розглядалося існує можливий розмір дивідендів вище середнього, тобто 32.12%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу прибутки вище за середні.
2) Зміна прибутку даного підприємства пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 23.85 % тягне за собою зміну прибутку на 107%, що говорить про високу чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 99538.53 г. о. Або на 1729 одиниць продукції, що складає 71%. Дані показники говорять про дуже високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 41 день. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 30,5% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Варіант 12


1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 157000/6 = 26166.67 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 26166.67 х 5 = 130833.33 г.о.

Страницы: 1, 2


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.