РУБРИКИ

Розробка підприємства LOMAPAK

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Розробка підприємства LOMAPAK

p>2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 130833.33/1,1= 118939.39 г.о.
П = В.опт – с/в = 11893.94 г.о.

3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3568.18 г. о.
Прибуток після сплати податку = 8325.76 г. о.
Частка кредиту = 14500/3=4833.33 г. о.
Залишок прибутку = 3492.43 г. о.

Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 3492.43/21000*100%=16.63%
4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).

Норма амортизаційних відрахувань = 17%
Коефіцієнт витрат на підтримку обладнання = 900 г. о.
Балансова вартість обладнання = 27000 г .о.

Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.
|Період |Балансова |Амортиза-ційн|Вартість на |Витрати на |
| |вартість г.о.|і |кінець |підтримку |
| | |відрахуван-ня|періоду г.о. |обладнання в |
| | | | |робочому |
| | |Г.о. | |стані г.о. |
| | |1 рік | | |
|1 квартал |27000 |1147.50 |25852.50 | |
|2 квартал |25852.50 |1098.73 |24753.77 | |
|3 квартал |24753.77 |1052.04 |23701.73 | |
|4 квартал |23701.73 |1007.32 |22694.41 | |
| | |4305.59 | |1333.33 |
| | |2 рік | | |
|1 квартал |22694.41 |964.51 |21729.90 | |
|2 квартал |21729.90 |923.52 |20806.38 | |
|3 квартал |20806.38 |884.27 |19922.11 | |
|4 квартал |19922.11 |846.69 |19075.42 | |
| | |3618.99 | |1586.29 |
| | |3 рік | | |
|1 квартал |19075.42 |810.71 |18246.71 | |
|2 квартал |18246.71 |776.25 |17488.46 | |
|3 квартал |17488.46 |743.26 |16745.20 | |
|4 квартал |16745.20 |711.67 |16033.53 | |
| | |3041.89 | |1887.25 |
| | |4 рік | | |
|1 квартал |16033.53 |681.43 |15352.11 | |
|2 квартал |15352.11 |652.46 |14699.64 | |
|3 квартал |14699.64 |624.73 |14074.91 | |
|4 квартал |14074.91 |598.18 |13476.72 | |
| | |2556.80 | |2245.29 |
| | |5 рік | | |
|1 квартал |13476.72 |572.73 |12903.96 | |
|2 квартал |12903.96 |548.42 |12355.54 | |
|3 квартал |12355.54 |525.11 |11830.43 | |
|4 квартал |11830.43 |502.79 |11327.64 | |
| | |2149.05 | |2671.27 |

5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 14500 г. о.
Ставка проценту за кредит = 9%

Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 1305 г. о.
2 рік = 870 г. о.
3 рік =435 г. о.

6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах

Інноваційний фонд = 130833.33*1%=1308.33 г. о.

7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування = 4305.59 г. о.
- витрати на обладнання = 1333.33 г. о.
- витрати на рекламу = 400 г. о.
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 36.04 г. о.
- витрати на зв’язок (п.14х12 місяців) = 104.4 г. о.
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців = 1560 г. о.
- оклад персоналу:
- керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800 г. о.
- допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 1200 г. о.
- Сума = 3000 г. о.
- сплата % за кредит = 1305 г. о.
- нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1125 г. о.

Фіксовані витрати = 16737.32 г. о.
- Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 102202.07 г. о.

8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)

- матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати) =

16.05 г. о.
- витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 = 6.6 г. о.
- основна заробітна плата = 6 г. о.
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 1.62 г. о.
- відрахування (37,5%) = 2.86 г. о.
- витрати інструменту = 2.3 г. о.

- Сума змінних витрат на одиницю продукції = 35.43 г. о.

9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми

Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.

Кількість реалізованих виробів = 2884.62 2885 шт.

10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.

Сума платежів = 1308.33 г. о.
Змінні витрати в загальній собівартості = 85.93%
Постійні витрати в загальній собівартості = 14.07%

На змінні витрати з платежів йде сума = 1124.25 г. о.

На постійні витрати з платежів йде сума = 184.08 г. о.

Змінні витрати становлять = 103326.32 г. о.

Постійні витрати становлять = 16921.40 г. о.

11. Уточнюємо змінні витрати на одиницю виробу = 103326.32/2885 = 35.82 г. о.

12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 45.35 г. о.
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 54.42 г. о.

13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)

Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)

ТБЗ = 1775.591776 шт.

Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.

Графічний метод s

Тис.г.о. VC

80

80541.6

65

55

1775.59

45

40

35

30

20 FC

16921.4
10

0 300 600 900 1300 1776 Шт.

14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.

Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості


Межа безпечності в г.о. = 50293.15 г. о.
Межа безпечності в шт. = 1109 шт.
Межа безпечності в % = 38%


15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = 2.31

16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток

(згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю = 10%*2.31=23.1%

17. Визначаємо період окупності.

1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
|Рік |Аморт. |Витрат |Енерг|рекл|Зв’яз|оренда|персо|% за |Сума |
| |відрах. |на |ія |ама |ок | |нал |кредит | |
| | |облад. | | | | | | | |
|1 |4305.59 |1333.33|36.04|400 |104.4|1560 |3000 |1305 |12044.36 |
|2 |3618.99 |1586.29|36.04|400 |104.4|1560 |3000 |870 |11175.72 |
|3 |3041.89 |1887.25|36.04|400 |104.4|1560 |3000 |435 |10464.58 |
|4 |2556.80 |2245.29|36.04|400 |104.4|1560 |3000 |0 |9902.53 |
|5 |2149.05 |2671.27|36.04|400 |104.4|1560 |3000 |0 |9920.76 |

2. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).

|рік |Прибуток |Пибуток після |Прибуток на |
| | |сплати податку на |підприємтсві |
| | |прибуток | |
|1 |14154.32 |9908.02 |5074.69 |
|2 |15022.96 |10516.07 |5682.74 |
|3 |15734.10 |11013.87 |6180.54 |
|4 |16296.15 |11407.31 |11407.31 |
|5 |16277.92 |11394.54 |11394.54 |

3. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.

|Рік |Амортизація |Прибуток на |ГПмв |Коеф. |ГПтв. |
| | |підприємстві| |Дисконтуванн| |
| | | | |я | |
|1 |4305.59 |5074.69 |9380.28 |0.9091 |8527.61 |
|2 |3618.99 |5682.74 |9301.73 |0.8264 |7686.95 |
|3 |3041.89 |6180.54 |9222.43 |0.7513 |6928.81 |
|4 |2556.80 |11407.31 |13964.11 |0.6830 |9537.49 |
|5 |2149.05 |11394.54 |13543.59 |0.6209 |8409.22 |

За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 23143.37 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-
23143.37=(2143.37)
Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.
Інвестиції покриються за 2 роки і 249 днів.

18. Визначимо внутрішню ставку доходності.

1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.

|Показники |Ставка дисконту, % | |
| |0 |5 |10 |15 |28 |
|Коеф. | | | | | |
|Дисконтува| | | | | |
|ння | | | | | |
|1 рік |1 |0.9524 |0.9091 |0.8696 |0.7813 |
|2 рік |1 |0.9070 |0.8264 |0.7561 |0.6104 |
|3 рік |1 |0.8638 |0.7513 |0.6575 |0.4768 |
|4 рік |1 |0.8277 |0.683 |0.5718 |0.3725 |
|5 рік |1 |0.7835 |0.6209 |0.4972 |0.2910 |


|Теперішня | | | | | |
|вартість | | | | | |
|ГП. | | | | | |
|1 рік |8527.61 |8121.7 |7752.45 |7415.61 |6662.62 |
|2 рік |7686.95 |6972.06 |6352.50 |5812.10 |4692.11 |
|3 рік |6928.81 |5985.11 |5205.61 |4555.69 |3303.66 |
|4 рік |9537.49 |7846.49 |6514.11 |5453.54 |3552.72 |
| 5 рік |8409.22 |6588.22 |5221.28 |4181.06 |2447.08 |
|Сума ГП за|41090.08 |35513.58 |31045.95 |27418 |20658.19 |
|ТВ | | | | | |
|ЧТВ |20090.08 |14513.58 |10045.95 |6418 |(341.81) |

ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.

20 20090.08

15 14513.58

10

10045.95


5

6418

0 5 10 15 20

25 28 30 %

(341.81)
Згідно з графіком ВСД = 27,2 %
Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
8527.61 / (1+0,272) + 7686.95/(1+0,272)^2 + 6928.81 / (1+0,272)^3 +
9537.49/(1+0,272)^4 + 8409.22 /(1+0,272)^5 = 10847,12 + 12437,36 +
14260,02 + 24967,93 + 28002,14 = 90514,57 г. о.

19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.

1) У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 16.63%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.
2) Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 23.1%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 50293,15 г. о. Або на 1109 одиниць продукції, що складає 38%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 249 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 27,2% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Варіант 22.

1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 26333,33 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 131666,67 г.о.

2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 131666,67/1,1= 119696,93 г.о.
П = В.опт – с/в = 11969,7 г.о.

3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3590,91 г. о.
Прибуток після сплати податку = 8378,79 г. о.
Частка кредиту = 5333,3 г. о.
Залишок прибутку = 3045,5 г. о.

Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 14,5%

4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).

Норма амортизаційних відрахувань = 17%
Коефіцієнт витрат на підтримку обладнання = 1000 г. о.
Балансова вартість обладнання = 25500 г .о.
Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.

|Період |Балансова |Амортиза-ційн|Вартість на |Витрати на |
| |вартість г.о.|і |кінець |підтримку |
| | |відрахуван-ня|періоду г.о. |обладнання в |
| | | | |робочому |
| | |Г.о. | |стані г.о. |
| | |1 рік | | |
|1 квартал |25500 |1083,75 |24416,25 | |
|2 квартал |24416,25 |1037,69 |23378,56 | |
|3 квартал |23378,56 |993,59 |22384,97 | |
|4 квартал |22384,97 |951,36 |21433,61 | |
| | |4066,39 | |1230,77 |
| | |2 рік | | |
|1 квартал |21433,61 |910,93 |20525,68 | |
|2 квартал |20525,68 |872,21 |19650,47 | |
|3 квартал |19650,47 |835,14 |18815,33 | |
|4 квартал |18815,33 |799,65 |18015,68 | |
| | |3417,93 | |1559,25 |
| | |3 рік | | |
|1 квартал |18015,68 |765,67 |17250,01 | |
|2 квартал |17250,01 |733,13 |16516,88 | |
|3 квартал |16516,88 |701,98 |15814,91 | |
|4 квартал |15814,91 |672,13 |15142,78 | |
| | |2872,91 | |1776,23 |
| | |4 рік | | |
|1 квартал |15142,78 |643,57 |14499,21 | |
|2 квартал |14499,21 |616,22 |13882,99 | |
|3 квартал |13882,99 |590,03 |13292,96 | |
|4 квартал |13292,96 |564,95 |12728,01 | |
| | |2414,77 | |2113,22 |
| | |5 рік | | |
|1 квартал |12728,01 |540,94 |12187,07 | |
|2 квартал |12187,07 |517,95 |11669,12 | |
|3 квартал |11669,12 |495,94 |11173,18 | |
|4 квартал |11173,18 |474,86 |10698,32 | |
| | |2029,69 | |2514,14 |

5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 16000
Ставка проценту за кредит = 8%

Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 1280 г.о.
2 рік = 853,33 г.о.
3 рік = 426,67 г.о.

6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах

Інноваційний фонд = 131666,67 х 0,01 = 1316,67 г.о.
Фонд ремонту та утримання автодоріг = 131666.67 * 0.012 = 1580 г.о.
Собівартість = 119696.97 – 1316.67 – 1580 = 116200 г.о.

7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування 4066,39 г.о.
- витрати на обладнання 1230,77 г.о.
- витрати на рекламу 500 г.о.
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців

47,03 г.о.
- витрати на зв’язок (п.14х12 місяців) 117,6 г.о.
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців 38,40 г.о.
- оклад персоналу: керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) 1680 г.о. допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) 2160 г.о.
Сума 3840 г.о.
- сплата % за кредит 1280 г.о.
- нарахування на заробітну плату (37,5%) 1440 г.о.

Фіксовані витрати = 16361,79 г.о.
Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 116800 – 16361,79 =
100438,2 г.о.

8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)

– матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)21,4г.о.
– витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0,078 г.о.
- основна заробітна плата 8 г.о.
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) 1,6 г.о.
- відрахування (37,5%) 3,6 г.о.
- витрати інструменту 1,8г.о.

Сума змінних витрат на одиницю продукції = 36,48 г.о.

9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми

Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.

Кількість реалізованих виробів = 2753 шт.

10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.

Сума платежів = 1316,67 +1580 = 2896,67 г.о.
Змінні витрати взагальній собівартості = 100438,2 х 100% /116800 = 85,99%
Постійні витрати в загальній собівартості = 100% – 85,99% = 14,01%

На змінні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,8599 = 2490,85 г.о.

На постійні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,1401 = 405,82 г.о.

Змінні витрати становлять 100438,2 + 2490,85 = 102929,05 г.о.

Постійні витрати становлять 16361,79 + 405,82 = 16767,61 г.о.

11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 102929,05 / 2753 = 37,39 г.о.

12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 47,83 г.о.
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 57,4 г.о.

13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)

Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)

ТБЗ = 16767,61/(47,83–37,39) = 1606 шт.

Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.

Графічний метод


Тис.г.о.

90

s
80

76814,98

VC
70

60

50

40

30

20 FC

10

0 300 600 900 1200 1606 Шт.

14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.

Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості


Межа безпечності в г.о. = 54581,69
Межа безпечності в шт. = 1147
Межа безпечності в % = 41,66

15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = (131666,67 – 102929,05)/11969,7 = 2,4

16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток

(згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю = 10% х 2,4 = 24%

17. Визначаємо період окупності.

1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
|Рік |Аморт. |Витрати|Енер-|Рек-л|Зв’я-з|оренда|персо|%за |сума |
| |відрах. |на |гія |ама |ок | |нал |кредит| |
| | |облад. | | | | | | | |
|1 |4066,39 |1230,77|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |1280 |14921|
| | | | | | | | | |,79 |
|2 |3417,93 |1559,25|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |853,33|14175|
| | | | | | | | | |,14 |
|3 |2872,91 |1776,23|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |426,67|13420|
| | | | | | | | | |,44 |
|4 |2414,71 |2113,22|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |0 |12872|
| | | | | | | | | |,56 |
|5 |2029,69 |2514,14|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |0 |12888|
| | | | | | | | | |,46 |

2. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).

|рік |Прибуток |Пибуток після |Прибуток на |
| | |сплати податку на |підприємтсві |
| | |прибуток | |
|1 |15490,01 |10843,01 |5509,71 |
|2 |16236,66 |11365,66 |6032,36 |
|3 |16991,36 |11893,95 |6560,65 |
|4 |17559,24 |12277,47 |12277,47 |
|5 |17523,34 |12266,34 |12266,34 |

3. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.

|рік |амортизація |Прибуток на |ГПмв |Коеф. |ГПтв. |
| | |підприємстві| |Дисконтуванн| |
| | | | |я | |
|1 |4066,39 |5509,71 |9576,1 |0.9091 |8705,63 |
|2 |3417,93 |6032,36 |9450,29 |0.8264 |7809,72 |
|3 |2872,91 |6560,65 |9433,56 |0.7513 |7087,43 |
|4 |2414,71 |12277,47 |14692,18 |0.6830 |10034,76 |
|5 |2029,69 |12266,34 |14296,03 |0.6209 |8876,4 |


За перші 2 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 16515.35 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, третього року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-
16515.35=4484.65 г. о.
Тобто на третій рік надходження вже перевищать інвестиції.
360*4484,65/7087,43 = 228 днів
Інвестиції покриються за 2 роки і 228 днів.

18. Визначимо внутрішню ставку доходності.

1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.

|Показники |Ставка дисконту, % | |
| |0 |5 |10 |15 |28 |
|Коеф. | | | | | |
|Дисконтува| | | | | |
|ння | | | | | |
|1 рік |1 |0.9524 |0.9091 |0.8696 |0.7813 |
|2 рік |1 |0.9070 |0.8264 |0.7561 |0.6104 |
|3 рік |1 |0.8638 |0.7513 |0.6575 |0.4768 |
|4 рік |1 |0.8277 |0.683 |0.5718 |0.3725 |
|5 рік |1 |0.7835 |0.6209 |0.4972 |0.2910 |


|Теперішня | | | | | |
|вартість | | | | | |
|ГП. | | | | | |
|1 рік | 8705.63 |8291.24 |7914.29 |7570.42 |6801.71 |
|2 рік |7805.72 |7079.79 |6450.65 |5901.9 |4764.61 |
|3 рік |7087.43 |6122.12 |5324.79 |4659.99 |3379.29 |
|4 рік |10034.76 |8255.58 |6853.74 |5737.88 |3737.95 |
| 5 рік |8876.4 |6954.66 |5511.37 |4413.37 |2583.03 |
|Сума ГП за|42509.94 |36703.39 |32054.84 |28283.57 |20266.59 |
|ТВ | | | | | |
|ЧТВ |21509.94 |15703.39 |11005.84 |5283.57 |(733.41) |

ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.

20 21509.94

15 15703.39

10

11005.84

5

5283.57

(733.41)

0 5 10 15 20

25 28 30 %

Таким чином внутрішня ставка доходу дорівнює 27%
Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
8705.63 / (1+0,27) + 7805.72/(1+0,27)^2 + 7087.43 / (1+0,27)^3 +
10034.76/(1+0,27)^4 + 8876.4 /(1+0,27)^5 = 11056,15 + 12589,85 + 14517,77
+ 26104,89 + 29326,18 = 93594,84 г. о.

19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.

1) У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 14.5%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.
2) Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 24%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 54581,69 г. о. Або на 1147 одиниць продукції, що складає 41,66%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 228 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 27% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Додаток 1

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd".

Базуючись на законодавстві України учасники домовилися

про створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd " (іменоване надалі "ТОВ" ).

1.2. Найменування і месцезнаходження ТОВ:

Офіційне найменування ТОВ: “ЛОМАПАК, Ltd”
Скорочене найменування ТОВ: “ЛОМАПАК”
Месцезнаходження ТОВ: м. Запоріжжя, вул. Енергетична 52

1.3.Зміст договору.

Цей договір визначає зобов'язальні сторони взаємовідносин учасників між собою, а також учасників і створюваного ними ТОВ.

1.4. Правовий статус ТОВ.

ТОВ є юридичною особою по законодавству України, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки у установах банків, печатку і штампи зі своїм найменуванням.

Ознаки і правомочності ТОВ як юридичної особи, визначаються
Статутом ТОВ.

ТОВ одержує права юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

ТОВ керується у своїй діяльності законодавством України, а також цим Договором і Статутом ТОВ, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Предмет і цілі діяльності ТОВ.

Цілі і предмет діяльності ТОВ визначаються Статутом ТОВ.
Предмет діяльності ТОВ може бути змінений і доповнений учасниками ТОВ у встановленому цим Договором порядку.

1.6. Дочірні підприємства, філії і представництва.

ТОВ може створювати дочірні підприємства, філії і представництва на території України, а також за кордоном. Філії і представництва діють на основі положень про неї.

Положення про філії і представництва приймаються в порядку, встановленому в Статуті.

1.7. Правова сила цього Договору.

У випадку розбіжності між цим Договором і Статутом ТОВ, перший має більшу силу.

2. УЧАСНИКИ ТОВ

2.1. Учасники ТОВ мають право:

а) брати участь у керуванні справами ТОВ і в контролі за діяльністю ТОВ у порядку, обумовленому цим Договором і
Статутом ТОВ ; б) одержувати частину прибутку від діяльності ТОВ; в) одержувати інформацію про діяльність ТОВ у порядку, передбаченому Зборами учасників ТОВ; г) користуватися пільгами, встановленими Зборами учасників
ТОВ для учасників ТОВ. Перелік пільг і порядок користування ними встановлюються рішенням Зборів учасників ТОВ. д) на переважне право на одержання продукції ТОВ;

2.2. Учасники ТОВ зобов'язані:

а) вносити внески в статутний фонд у порядку, розмірі і засобами, передбаченими ст.3.2.-3. 4. Договору; б) не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, пов'язану з діяльністю ТОВ. Перелік конфіденційної інформації визначається Зборами учасників ТОВ відповідно до
Статуту ТОВ і цього Договору. в) вносити додаткові внески в розмірі, порядку і засобами, передбаченими ст.3.7. Договору; г) додержуватися положення установчих документів ТОВ ; д) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання стосовно ТОВ ;

2.3. Порядок і умови прийому нових учасників ТОВ.

Прийом нових учасників ТОВ здійснюється за згодою всіх учасників ТОВ шляхом підписання доповнення до цього Договору і Статуту
ТОВ.

Прийнятий учасник ТОВ вносить свій внесок у розмірі, порядку і засобами, визначеними учасниками у відповідності з ст. 3.2.-3. 4. цього Договору. Частка нового учасника в майні ТОВ і розмір /вартість/ внеску визначаються виходячи зі сформованого відношення часток і розміру (вартості) майна ТОВ, що визначаються на підставі балансу ТОВ на момент прийняття нового учасника. Виняток з цього правила допускається на основі одностайного рішення Зборів учасників ТОВ.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВ

3.1. Розміри статутного фонду.

ТОВ створює свій статутний фонд за рахунок внесків учасників у розмірі 14500 грн.

3.2. Частки учасників у статутному фонді.

Учасники визначили наступні розміри частки кожного учасника:

1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)

2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)

3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)

3.3. Форми внесення вкладів у статутний фонд.

У якості своєї частки в статутний фонд ТОВ учасники внесуть винятково кошти в розмірі:

1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)
2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)
3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)

3.4. Порядок внесення вкладу.

До моменту реєстрації ТОВ учасники вносять 30 % від своєї частки в статутному фонді ТОВ на особливий рахунок у

КБ «Приватбанк»

(найменування банку)

Частина частки учасника, що залишилася в статутному фонді вноситься не пізніше шести місяців з моменту реєстрації ТОВ. У випадку несвоєчасного внесення частки в статутний фонд сторона, що прострочила, сплачує пеню в розмірі 10 % річних від вартості невнесеної частини частки на Збори учасників можуть встановити інші терміни внесення частини статутного фонду, але не більш одного року з моменту реєстрації.

3.5. Інвестиційний сертифікат про внесення вкладу.

Учасник при внесенні вкладу отримує інвестиційний сертификат
ТОВ про внесення вкладу. Інвестиційний сертифікат підписує голова Зборів учасників ТОВ.

Інвестиційний сертифікат містить наступні відомості: фірмове найменування ТОВ і дату його реєстрації, найменування учасника, форму і грошову оцінку внеску, дату видачі сертифіката. Кожний наступний після видачі сертифіката факт внесення вкладу в статутний фонд фіксується в сертифікаті.

3.6 Зміна статутного фонду ТОВ.

Збори учасників ТОВ може прийняти рішення про зміну
(збільшення або зменшення ) статутного фонду ТОВ.

При цьому збільшення статутного фонду може бути зроблене за рахунок прибули ТОВ, а також за рахунок додаткових внесків учасників ТОВ.

Будь-яка зміна статутного фонду ТОВ не повинна викликати зміну співвідношення часток учасників, якщо Зборами учасників
ТОВ не буде встановлене інше.

3.7. Додаткові вклади в статутний фонд.

У випадку ухвалення рішення Зборів учасників про збільшення статутного фонду ТОВ , учасники вносять у статутний фонд додаткові суми або майно, зазначені Зборами учасників ТОВ, пропорційно своїм часткам у статутному фонді ТОВ.
Негайно після внесення таких додаткових внесків ТОВ у відповідності зі ст.3.5. видає кожному учаснику новий сертифікат, о відбиває додаткові внески.

3.8. Частка учасників у майні ТОВ.

Частка учасників у майні ТОВ визначається винятково виходячи з фактично внесеної його частки в статутному фонді ТОВ.
Внесок учасника, оцінений в українських гривнях складає частку учасника в статутному фонді ТОВ. Зміна фактичної вартості майна, внесеного учасником у статутний фонд ТОВ, не тягне зміни співвідношення часток учасника. Вартість частки учасника в майні ТОВ визначається на підставі балансу ТОВ.

3.9. Відбиток частки учасника.

Частка кожного учасника ТОВ у майні ТОВ відбивається в документах ТОВ.

3.10. Обмеження прав учасників на майно ТОВ.

Учасники не мають у своєму розпорядженні відособлені права на об'єкти, що входять до складу майна ТОВ, у тому числі і на об'єкти, внесені кожним учасником у якості вкладу в статутний фонд.

3.11. Розподіл чистої прибули.

Частина чистого прибутку ТОВ утвореного відповідно до встановленого порядку після сплати податків у бюджет, а також інших платежів, розділяється між учасникам ТОВ пропорційно їхньому внеску.

Сума, що залишилася, йде на формування фондів ТОВ.

3.12. Фонди ТОВ.

ТОВ формує наступні фонди:

- резервний фонд;

- фонд розвитку;

- інші фонди відповідно до рішення Зборів учасників ТОВ;

3.13. Відшкодування збитків.

Збитки, що можуть виникнути в ході діяльності ТОВ, покриваються з засобів резервного фонду, а у випадку його недостатності - із засобів інших фондів ТОВ, або додаткових цільових внесків учасників.

4. ПЕРЕДАЧА ЧАСТКИ УЧАСНИКА.

4.1. Обмеження права передачі.

Учасники ТОВ не вправі продавати, закладати, віддавати в заставу, переуступати або яким-небудь іншим засобом передавати будь-яку частину своєї частки в майні ТОВ , окрім випадків і порядку, обумовлених Главою 4 цього Договору. ТОВ не визнає учасником цього Договору правонабувача частки будь-якого учасника, якщо така частка була передана інакше, ніж у відповідності з умовами п. 4.2.-4.
6. Договору.

4.2. Переважні права учасників.

Якщо один з Учасників одержує від третьої сторони добропорядну пропозицію про придбання частини або всієї частки її участі в ТОВ і бажає прийняти таку пропозицію, зазначений учасник
("Учасник-продавець") спрямовує Голові Зборів учасників ТОВ і іншим
Учасникам письмове повідомлення про умови такої пропозиції (іменоване надалі "повідомлення про продаж"). У повідомленні про продаж вказується у відсотках та частина частки Участника- продавця в ТОВ, що передбачается продати, найменування й адреса третьої сторони і всі умови зазначеного добропорядної пропозиції. За винятком випадків анулювання зазначеної пропозиції третьою стороною, повідомлення про продаж може бути відкликано тільки з дозволу Зборів учасників ТОВ.

Кожен учасник, що одержав повідомлення про продаж, протягом
30 (тридцятьох) днів з дня його одержання має переважне право погодиться на придбання продаваємої частки участі по ціні і на умовах, що знаходяться в такому повідомленні. У випадку, якщо кожен Учасник, або декілька Учасників, приймають рішення скористатися переважним правом на придбання частки Учасника відповідно до повідомлення про продаж, то право вибору розподіляється в однаковій мірі між всіма
Учасниками Товариства.

4.3. Поступка третім особам частки /частини частки/ статутного фонду.

Поступка частки /частини частки/ статутного фонду третім особам можлива тільки у випадку письмової відмови всіх учасників ТОВ від придбання цієї частки /частини частки/ і за умови повного внесення вкладу її учасником, що поступається. У цьому випадку Учасник-продавець протягом 90 (девяноста) днів продати свої частку, зазначену в повідомленні про продаж, третій стороні по ціні і на умовах, приведених у повідомленні про продаж. При цьому належним чином засвідчені копії документів про продаж Учасник-продавець передає Зборам учасників ТОВ.

Якщо протягом зазначених 90 (дев'яноста) днів Учасник - продавець не продасть свою частку, то на цього учасника знову поширюються обмеження, установлені дійсною главою.

4.4. Умови передачі частки Учасника.

При передачі частки /частини частки/ третій особі відбувається одночасний перехід до нього всіх прав і обов'язків, що належать учаснику, що поступається нею цілком або частково, якщо Зборами учасників ТОВ не буде встановлене інше. Будь- який Учасник, що передає свою частку (частину частки) у ТОВ третій стороні, повинен включити в угоду про передачу положення, що потребують від придбача згоди з положеннями цього Договору і зобов'язання виконувати його умови в частині, що відноситься до
Учасника - продавця.

4.5. Сповіщення про неплатоспроможність.

Учасники зобов'язані негайно доводити до відома ТОВ про свою неплатоспроможність, що викликає виділення частки учасника- боржника для покриття його боргів кредиторам.

У випадку банкрутства одного з учасників, довірена особа, ліквідаційна комісія або інша особа або орган, що проводить ліквідацію юридичної особи (Учасника) повинно запропонувати частку

Учасника в статутному фонді ТОВ іншим Учасникам по розумній і справедливій ціні, котра при відсутності домовленості визначається в судовому порядку.

4.6.Твердження передачі частки учасника.

Передача частки Учасника підлягає ствердженню Зборами учасників ТОВ і реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Частка Учасника вважається переданою з моменту реєстрації у встановленому порядку.

5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВ

5.1. Припинення участі в ТОВ.

Участь у ТОВ може бути припинена на наступних основах:

- вихід Учасника з ТОВ;

- виняток Учасника з ТОВ.

5.2. Вихід Учасника з ТОВ:

5.2.1. Кожний з Учасників в праві вийти з ТОВ, заявивши про це за 30 днів до виходу. При виході з ТОВ йому виплачується вартість частини майна ТОВ, пропорційна його частці в статутному фонді, обумовлена на момент ухвалення рішення Зборів учасників ТОВ про виплату.

Виплата частки Учасника в майні виконується після ствердження звіту ТОВ за рік, у якому учасник вийшов із ТОВ, і в строк до 12 місяців. По одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ вийшовшому
Учаснику за його проханням виплата може виконуватися авансом у розмірі й у строки, обумовлені Зборами учасників ТОВ.

За вимогою Учасника і за згодою Зборів учасників ТОВ внесок може бути повернено цілком або частково в натуральній формі. Вийшовшому
Учаснику виплачується належна йому частина прибутку, отримана ТОВ у даному році до моменту ухвалення рішення Зборами учасників ТОВ про виплату вартості частки Учасника.

Майно, що передано Учасником у користування ТОВ, повертається в натуральній формі без винагороди.

5.2.2. У випадку смерті фізичної особи - Учасника ТОВ, спадкоємці можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ.
При відмові спадкоємця від вступу в ТОВ або відмові Збори учасників ТОВ від прийому д нього спадкоємця, останньому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні ТОВ, що належить спадкодавцю, вартість якої визначається на день прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату або видачу частки .

У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню,якщо частка спадкоємця не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.

5.2.3. При реорганізації юридичної особи - Учасника ТОВ правонаступники можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові правонаступника від вступу в ТОВ або відмові
Зборів учасників ТОВ від прийому до нього правонаступника, йому виплачується вартість частки в майні, що належить реорганізованій юридичній особі , що визначається на момент прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату.

У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню, якщо частка правонаступника не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.

5.3. Підстави винятку Учасника ТОВ.

Учасник ТОВ може бути виключений зі складу учасників на наступних основах: а) Якщо Учасник або його активи стають об'єктом розгляду в зв'язку з банкрутством, неспроможністю, передачею під керування внаслідок неспроможності, ліквідації або інших аналогічних дій, що торкають права кредиторів, причому такі дії не припиняються і не припиняються будь-яким іншим засобом протягом дев'яноста днів після початку; б) якщо Учасник порушив цей Договір і не усунув порушення протягом сорока п'ятьох днів після одержання їм від інших учасників відповідного письмового повідомлення, у якому достатньо докладно характеризуються факти, що складають сутність порушення.

5.4. Порядок винятку Учасника.

Виняток Учасника зі складу Учасників ТОВ виконується за рішенням
Зборів учасників ТОВ на основах, що викладено у п. 5.3. одноголосним рішенням Учасників. При цьому Учасник, що виключається, у голосуванні участь не бере.

5.5. Виділення частки при винятку Учасника.

При винятку учасника виділення його частки відбувається в порядку, передбаченому в п. 5.2.

6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВ

6.1. Збори учасників ТОВ.

Вищим органом ТОВ є Збори учасників ТОВ. Збори учасників ТОВ складається з учасників або призначених учасниками представників .

6.2. Голосування в Зборах учасників ТОВ.

Голосування в Зборах учасників ТОВ виконується за принципом зваженого голосування: рівній частці відповідає рівне кількість голосів.

За один голос приймається частка рівна 1 % у статутному фонді ТОВ.

Голоси учасників у Зборах учасників ТОВ розподіляються в такий спосіб:
Гармаш Євген Васильович - 34 голоси;
Нестерук Сергій Миколайович - 33 голоси;
Шевченко Володимир Олександрович - 33 голоси.

6.3. Представники учасника ТОВ.

Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Зборах учасників ТОВ, довівши це до відома інших учасників.

6.4. Повноваження і порядок діяльності Зборів учасників ТОВ.

Повноваження Зборів учасників ТОВ і порядок їх діяльності визначається статутом ТОВ.

6.5. Виконавчий орган ТОВ.

Виконавчим органом ТОВ є директор ТОВ. Порядок призначення і компетенція директора визначається статутом ТОВ. Директор обирається з числа учасників ТОВ.

Повноваження директора визначаються в Статуті ТОВ.

6.6. Контрольний орган ТОВ.

Контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється ревізійною комісією ТОВ, що створюється Зборами учасників ТОВ у складі 3 чоловік.

Повноваження ревізійної комісії визначаються в Статуті ТОВ.

6.7. Можливість притягнення аудиторської організації.

Збори учасників ТОВ можуть перевіряти діяльність дирекції
ТОВ за допомогою аудиторської організації.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ

7.1. Суперечки і розбіжності.

Суперечки і розбіжності, що випливають з цього Договору, якщо вони не знайшли вирішення у вищому органі ТОВ, вирішуються в судовому порядку.

7.2. Зберігання дієвості зобов'язань.

Існування суперечки, розбіжностей або претензій, так само як і факт майбутнього розгляду суперечки в суді не звільняє не одного з
Учасників від його зобов'язань по цій угоді.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Відповідальність сторін.

У випадку невиконання, або неналежного виконання одним з учасників зобов'язань по цьому Договору, він зобов'язаний відшкодувати іншому учаснику заподіяні невиконанням або неналежним виконанням збитки або сплатити іншому учаснику штраф у розмірі 10 % статутного фонду ТОВ. При цьому право вибору належить тому учаснику, у чию користь стягується сума збитків або штраф.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір укладений на невизначений термін.

9.2. Цей Договір набирає сили з моменту реєстрації ТОВ, а в частині, що відноситься до зобов'язань Учасників по створенню
ТОВ - з моменту підписання всіма Учасниками.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

10.1. Зміни і доповнення.

Всі зміни і доповнення в цей Договір оформлюються додатковим протоколом, що повинен бути підписаний всіма учасниками ТОВ. Додаткові протоколи будуть невід'ємною частиною цього Договору.

11. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір припиняється по одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ, а у випадках, передбачених законодавством - судом.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Зберігання сили окремих положень.

Якщо будь-яке з положень цього Договору стає недійсним, то це не торкає дії інших положень.

12.2. Обсяг повноваження Учасників.

За винятком випадків, спеціально обговорених у цьому договорі жоден з учасників не має права без попереднього письмової згоди інших учасників як до, так і після дати реєстрації яким-небудь чином використовувати назву іншого учасника або ТОВ, виступати або діяти від їхньої особи, або в якості їхнього представника або ж приймати від їхнього імені які-небудь зобов'язання.

12.3. Зберігання прав.

Невикористання або несвоєчасне використання будь-яким з
Учасників якогось права по цьому договору не вважається відмовою від цього права, і ніяке одиничне або часткове використання такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або іншого права. Усі права і законні засоби захисту по цьому Договору є додатковими, а не винятковими стосовно інших наявних прав і засобів.

12.4. Попередні витрати.

До моменту реєстрації ТОВ кожен з учасників самостійно несе усі витрати, пов'язані з операціями, передбаченими цим договором.
Реєстраційний внесок сплачує кожний з Учасників у рівних розмірах.

Всі обгрунтовані витрати учасників, зроблені від імені ТОВ після реєстрації, відносяться на рахунок ТОВ у випадку ствердження кошторисів витрат учасників Зборами учасників ТОВ.

13. АДРЕСИ УЧАСНИКІВ

1. Гармаш Євген Васильович - м. Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21а, кв. 16.

2. Нестерук Сергій Миколайович - м. Дніпропетровськ, вул. Лобачевскьго 10.

3 Шевченко Володимир Олександрович - м. Кривий Ріг, вул.
Ярославська 16, кв. 32.

Підписи учасників:

Гармаш Євген Васильович

/___________/

Нестерук Сергій Миколайович

/___________/

Шевченко Володимир Олександрович
/___________/

Додаток 2

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАТВЕРДЖЕНО


У виконавчому комітеті рішенням Зборів Учасників


Шевченківського району відповідно до Установчого

Ради народних депутатів

Договору Засновниками товариства з
«__» ___________200_р. обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

«__» _________

_____________(підпис)
_____________(підпис)
_____________(підпис)

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

Дніпропетровськ

2000

Статут ТОВ “ЛОМАПАК”

Розділ 1. Загальні положення.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ломапак ЛТД» (далі –

Товариство), створено зметою одержання прибутку шляхом об’єднання майна громадян–засновниківі їх підприємницької діяльності згідно з

Законом України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність, а також з іншими законодавчими актами

України.

2. Засновниками товариства є громадяни України, що підписали установчий договір:
1) Гармаш Євген Васильович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.
Ілліча 21-а, кв.16, паспорт серії АН 500506.
2) Нестерук Сергій Миколайович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Лобачевського 10, паспорт серії АН 250501.
3) Шевченко Володимир Олександрович, що проживає за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Ярославська16, кв.32, паспорт серії АН554213.

1.3 Місцезнаходження товариства: м.Запоріжжя, вул. Енергетична, 52.

1.4 Найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Ломапак ЛТД”.

1.5 Товариство відповідно до пункту 7 установчого договору має статутний фонд у розмірі 14 500 грн. Частка кожного з засновників становить:
Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)
Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)
Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

Порядок внесення вкладів засновниками товариства визначений у п.7 установчого договору.

1.6 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його реєстрації у Шевченківському виконавчому комітеті Ради народних депутатів м.Запоріжжя.

7. Товариство на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності й копії документа, що підтверджує взяття його на облік в орган державної податкової служби, відкриває розрахункові рахунки в банках.

8. Товариство має круглу печатку із зображенням свогонайменування й індентифікаційним кондом юридичної особи, кутовий штамп, бланки зі своїми реквизитами.

9. Товариство після його реєстрації має право укладати договори й інші угоди.

10. Товариство має самостійний баланс, може набувати майнових прав, зобов’язань, виступати у суді.

11. Товариство не несе відповідальність за зобов’язаннями всім свїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може буте накладене стягнення за вимогами кредиторів. Засновники й учасники несуть відповідальність у межах своїх вкладів.

Розділ 2. Мета й види діяльності.

2.1 Мета діяльності підприємства – отримання прибутку на основі задоволеня потреб суспільства у вироблених підприємством товарах.

2.2 Згідно з пунктом 6 установчого договору товариство для досягнення метиздійснює такі види діяльності:

- виготовлення упаковки;

- надання послуг по пакуванню;

- проведення маркетингових досліджень;

- здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами, як власного виробництва так і товарів вироблених іншими підприємствами.

2.3 Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.

Розділ 3. Майно, прибуток і фонди товариства.

3.1 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;

- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних прибутків;

- іншого майна, набутогго на підставах, не заборонених законом.

2. Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (у тому чилі на інтелектуальну власність), кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Вартість переданого у власність товариства майна визначається спільним рішенням учасників товариства.

3.3 Товариство має право змінювати розмір статутного фонду, але цей фонд не повинен бути меншим ніж 100 мінімальних заробітних плат.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається загальними зборами учасників товариства. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повнісстю всіма учасниками своїх вкладів.

Рішення товариства про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

3.4 Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одежаний після зазначених розрахунків, залишаеться у повному розпорядженні товариства.

Напрямки його розподілу визначаються положенням п.8 установчого договору.

Чистий прибуток, одержаний підпиємством після сплати платежів, передбачених чинних законодавством україни, розполділяється таким чином: у першій рік після заснування –12 тис. грн. відраховуються в резервний фонд
(для його створення), залишок направляється для створення фонду розвитку. У другий і наступні роки:
5% прибутку – у резервний фонд;
45% прибутку – у фонд розвитку; решта розподіляється між засновниками пропорційно їх вкладу у статутний фонд.

3.5 Збитки товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, при його недостатності – за рахунок інших коштів, що належать товариству.

Розділ 4. Права й обов’язки учасників і працівників товариства.

4.1 Учасники товариства мають право:
– брати участь в управлінні справами товариства;
– брати участь у розподілі прибутку товариства;
– створювати дані стосовно діяльності товариства, стану його майна, прибутку і збитків;
– вносити пропозиції на розгляд зборів; набувати долю учасника, що виходить з товариства.

4.2 Учасник товариства маєправо займати посаду за штатним розкладом товариства й отримувати заробітну плату відповідно до свого трудового вкладу.

4.3 За вимогою учасника товариства дирекція зобов’язана подати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.4 Порядок повернення вкладу учаснику, що вибув з товариства, а також права правонаступників померлого учасника товариства визначаються установчим договором.

5. Учасники товариства зобов’язані:
– виконувати вимоги установчого договору і статуту товариства;
– виконувати рішення зборівучасників;
– виконувати свої обов’язки перед товариством, у тому числі ті з них, які пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі й порядку, передбаченими установчим договорим;
– не розголошувати комерційну таємницю і кофедеційну інформацію про діяльність товариства.

Характер інформації, що не підлягає розголошенню, визначається зборами учасників.

4.6 Учасник товариства, що систематично не виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети товариства, може бути виключеним із товариства за одностайним рішенням зборів учасників; цей учасник у голосуванні участі не бере. При виключенні учасника із товариства йому виплачується вартість частки майна товариства пропорційно його частці в статутному фонді в порядку передбаченому в установчому договорі.

4.7 трудові взаємовідносини працівників, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються чиннимзаконодавством України про працю, про підприємства, про оплату праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства, а такождає інші соціальні гарантії.

4.8 Товариство забеспечує найманим працівникам умови та охорону праці, ії оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а також дає інші соціальні гарантії.

4.9 При втраті працездатності товариство забеспечує потерпілому відшкодування витрат у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Розділ 5. Виробничо господарська діяльність товариства.

5.1 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджується виробленими товарами й прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.2 Товариство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену продукцію й надані послуги і необхідності забеспечення виробничого й соціального розвитку товариства.

5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов’язки й відповідальність рацівника.

5.4 Товариство самостійно здійснює матеріально–технічне забеспечення власного виробництва за системою прямих угод з постачальниами або через посередництво комерційних центрів.

5.5 Товариство має право користуватися банківським кредитом для здійснення господарської діяльності, а також надавати банку право використовувати свої кошти на договірній основі.

5.6 Товариство має право за рішенням зборів учасників продавти, обмінювати, здавати в оренду, давати безплатно в тимчасове користування будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, іншим підприємствам і організаціям.

5.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

5.8 товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів.

5.9 товариство виконує бухгалтерський облік результатів своєї роботи, здійснює статистичну звітність несе відповідальність за достовірність звітів.

Розділ 6. Управління товариством.

6.1 Вищим органом товариства є збори учасників. У роботі зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени виконавчих органів товариства, що невходять у склад учасників.

6.2 Учасники володіють кількісттю голосів, пропорційно розміру їх часток у статутномуфонді.

6.3 Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш, як 60% голосів, а на зборах з питань, які потребують одностайності, повинні бути присутні всі учасники товариства.

6.4 Збори учасників товариства обирають голову строком на один рік.
Голова зборів організовує їх роботу. Голова зборів товариства не може бутиодночасно його директором.

6.5 Голова зборів повинен повідомляти учасників про дату, час, місце проведення зборів і порядокденний не менш, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. На піздіше, як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документацією питань, внесених до порядку деного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

6.6 Будь–хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не піздніше, як за 25 днів до початку зборів.

6.7 Збори учасників скликаються в міру необхідності , але не рідше двох разів на рік. Голова також повинен скликати збори учасників:
– у разі банкрутсва товариства;
– за вимоги ревезійної комісії;
– за вимогою директора товариства;
– за вимоги учасників товариства, що володіють у сукупності більш як 30% голосів.

8. До компетенції зборів товариства належать: а) визначення основних напрямків діяльностітовариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання голови виконавчого органу та ревезійної комісії; г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та предствництв , затвердження їх статутів та положень; е) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; є) затвердження правил та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; ж) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; і) прийняття рішень про припинення діяльності товариства, пизначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; ї) встановлення розміру, форми й порядку внесення учасниками додаткових вкладів; к) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; л) виключення учасника товариства.

З питань зазначених у підпунктах а, б, в, л, необхідна одностайність у вищому органі.

З решти питань рішення приймаються простою більшісттю голосів.

6.9 Виконавчим органом товариства є дирекція , яку очолює директор.
Директор обирається зборами товариства. Діяльність директора визначається контрактом і базується на чинному законодавстві України. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Директор діє від імені товариства в межах встановлених установчими документами. Директор має право без доручення діяти від імені товариства.
Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

6.10 Директор за узгодженням із засновниками товариства формує склад посадових осіб товариства й підписує з ними контракт, у якому визначаються права і обов’язки кожної сторони, умови й порядок звільнення з посади з урахуванням гарантій,передбачених чинним законодавством України.

6.11 Директор здійснює керівництво поточними справами товаиства, самостійно вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.

Розділ 7. Контроль і перевірка діяльності товариства.

7.1 товариство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, веде стастистичну звітність, подає ії у встановленому обсязі органу державної статистики й есе відповідальніть за ії достовірність.

Достовірність та повнота річного балансу й звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором.

7.2 Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними органамиу межах їх компетенції згідно з чиннимизаконодавством.

7.3 Контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія. Члени ревезійної комісії обираються на зборах з числа учасників товариства.
Директор та інші посадові особи товариства не можуть бути членами ревезійної комісії. Ревезійна коміся має право вимагативід посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

Ревезійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.

Ревезійна комісія складаєвисновок з річних звітів та балансів. Без висновкуревезійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Ревезійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виеикла загроза суттевим інтересам товариства або виявлені зловживання службовими особами товариства.

Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.

Розділ 8. Припинення діяльності товариства.

8.1 У разі припинення діяльності товариства (шляхом приєднання, поділу або передворення) його реорганізація відбувається за рішенням зборів учасників.

При реорганізації товариства вяс сукупність прав та обов’язків товариства переходить до його правонаступників.

8.2 Товариство ліквідується:
– за рішенням зборів учасників товариства;
– на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
– на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом
України “Про банкрутсво”.

3. Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутсва та припинення діяльності товариства за рішеням суду або арбітражного суду –ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

8.4 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства. Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту іїпризначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій; оцінює наявне майно товариства; виявляє його дебіторів та розраховується з ним; вживає заходів для оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам; складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором.

4. Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

Кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків, з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіялються між учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному фонді на момент ліквідації у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

8.6 Майно, передане учасниеами товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

8.7 У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованності товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

8.8 Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Список літератури:

1. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива.—
СПб.:Наука, 1996.
2. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н. и др.; под ред. А.Н.Романова. —
М.:Биржи и банки, 1995.
3. Ф. Котлер Основы Маркетинга, М., «Бизнес Книга», 1995.
4. Бізнес №23 від 07.06.99р.
5. Все о Бухгалтерском учете № 48 от 23.10.2000р.
6. Закон України «Про підприємництво» №785-ХІІ, від 26.02.91р.Страницы: 1, 2


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.