РУБРИКИ

Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Після гри проводиться загальне обговорення.

Вправа 1: «Сильні сторони»

Психолог пропонує підліткам закрити очі, розслабитися та згадати своє життя. Не поспішати, на це відводиться 10 хв. Починати треба з самих раніх спогадів. Згадувати треба кожне досягнення, кожну справу, якими діти можуть пишатися. «Необхідно відмовитися від любих скромних, викривлюючих досягнення спогадів.

Необхідно звернути увагу на ті обставини, які без вашої участі відбулися б зовсім не позитивно. Згадайте те, що для інших може вважатися легим, а ви досягли цього своєю працєю.» Кожен повинен розповісти про свої сильні сторони – про те що він любе, цінує, приймає у собі, про те, що надає почуття внутрішньої впевненості та довіри до себе в різних ситуаціях. Не обов'язково розповідати лише про позитивні риси характеру, важливо оцінити те що утворює, може утворювати точку спирання у різні моменти життя. Ця вправа спрямована не лише на встановлення сильних сторін своєї особистості, а й на вміння міркувати про себе позитивно.Психолог та всі учасники вправи, повинні уважно слідкувати за цим та попереджувати саокритику та самоосуд. Кожний учасник розповідає про себе 3-4 хв., коли час вичерпано починає інший.

По закінченню розповідей, кожен записує свої сильні сторони в зошиті, але не лише ті, які було названо, але й інші, яки прийдуть на думку. Після цьго група ділетья на 3-4 підгрупи і вони обговорюють, спираючись на свої сильні сторони, яким чином можливо зробити, щось дійсно важливе, не обмежуючись лише власними інтересами та потребами.

Далі вся група збирається разом і учасники розповідають одне одному, про те, що вони збираються зробити спираючись на свої сильні сторони в особистісному зростанні.

По закінченні вправи проводиться обговорення за звичайним планом.

Вправа 2 : «Список претензій»

Усі члени групи на аркушах паперу, без підписів, записують свої претензії до членів групи, до психолога, до вчителів, батьків, адмінистрації та до групи вцілому. Ці списки віддаються психологу, він їх перемішує, а потім читає вголос усій групі.

Кожен повинен висказати свою думку до отриманої претензії, яка спрямована до нього особисто, пояснити з чим згоден, з чим ні, збирається щось змінити, або ні і т.д.

Вправа 3 : «Мої слабкі сторони»

Виконується таким же чином що і вправа 1. По 3-4 хв. кожен розповідає про свої слабкі сторони, акцентуючи увагу на помилках та недоліках.

Після обговорення, слабкі сторони записуються на папері та віддаються психологу для подальшого сумісного обговорення.

Після виконання вправ проводиться сумісне обговорення за звичайним планом.

Заняття закінчується сумісним малюнком (на ватмані) «Поход у гори». Завдання на дом: намалювати те, що забажається після данного заняття.

Заняття №4.

Час: 4 години.

Місце проведення: спортивна зала.

Тип проведення заняття: у групі.

Цілі заняття:

- продовжити працювати з внутрішньою агресією підлітків;

-                      продовжити в допомозі розвитку впевненості у собі;

-                      продовжити самовивчення та самоспостереження відчуттів, які відбуваються під час виконання вправ та ігор;

-                      продовжити навчати дітей вербалізовувати свої думки, відчуття та бажання;

-                      розвинути вміння діяти адекватно та ефективно при різноманітних психічних станах;

-                      ознайомитися з технікою формування позитивної самооцінки та готовності нести відповідальність за свої проступки.

1. Привітання. Вивчення та обговорення домашнього завдання, перегляд малюнків.

2. Розповідь про те, що буде відбуватися на занятті. Відповідь на запитання.

3. Виконання вправ та ігор.

Гра « Бійка надувними кулями»

-                      Мета:

-                      допомогти випустити зовні внутрішню агресію;

-                      допомогти вирішити внутрішні конфлікти;

-                      допомозти «з'ясувати» (в разі потреби) стосунки з членами групи.

Психолог роздає учасникам надувні кульки, та пояснює, що це зброя, за допомогою якої можливо з'ясувати стосунки з тим, з ким бажаєшь.

1.Учасники стають у два кола обличчя до обличчя та починають «з'ясувати» стосунки (початок та закінчення по команді психолога). Рухаеться внутрішнє коло за стрілкою годинника. Гра закінчуютється, коли зустрічаються ті, хто починав гру.

2.Кожен гравець може викликати на «бійку» іншого та «з'ясувати» з ним стосунки. Відмовлятися не дозволено.

3. Кожен гравець може викликати на «бійку» іншого та «з'ясувати» з ним стосунки. Той, хто не хоче битися повинен відмовитись, але надати чітке та зрозуміле пояснення чому він відмовляється. Після гри проводиться обговорення у колі.

Вправа 1 : «Тестування самооцінки та впевненості в собі»

Перевірте впевненость у собі та вашу самооцінку за допомогою відповідей на ствердження. Відповіді оцінюються за чотирьох бальною системою, кожен бал означає слідуюче:

Я міркую про це:

4 бали – дуже часто;

3 бали – часто;

2 бали – іноді;

1 бал – рідко;

0 балів – ніколи.

(Питання тесту надаються російською мовою


Тест самооценки

Утверждения

Оченьчасто 4 балла

Часто 3 балла

Иногда 2 балла

Редко 1 балл

Нико гда

0 баллов

1.

Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.


2.

Я постоянно чувствую свою ответственность по учебе.


3.

Я беспокоюсь о своем будущем.


4.

Многие мне завидуют.


5.

Я обладаю меньшей инициативой нежели другие.


6.

Я беспокоюсь за свое психическое состояние.


7.

Я боюсь выглядеть глупцем.


8.

Внешний вид других куда

лучше, чем мой.


9.

Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.


10.

Я часто допускаю ошибки.


11.

Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми.


12.

Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня оскорбили.


13.

Я предпочитаю выполнять письменные работы, чем пройти через собеседование.


14.

Я стесняюсь возвращать товары, если обнаруживаю на них

дефект.


15.

Моя жизнь бесполезна.


16.

Многие неправильного мнения обо мне.


17.

Мне не с кем поделиться своими мыслями.


18.

Люди ждут от меня очень многого.


19.

Люди не очень то интересуются моими достидениями.


20.

Я легко смущаюсь.


21.

Я чувствую, что многие люди не понимают меня.


22.

Я не чувствую себя в безопасности.


23.

Во многих ситуациях я волнуюсь понапрасну.


24.

Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где сидят люди


25.

Я чувствую, что люди говорят за

моей спиной.


26.

Я чувствую себя скованным.


27.

Я чувствую, что люди переносят

 жизненные сложности легче, чем я


28.

Мне кажется, что со мной должна случиться какя-нибудь жизненная неприятность.


29.

Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.


30.

Как жаль, что я не очень общителен.


31.

Мне трудно отказать человеку в его просьбе (сказать «нет»


32.

Я не решаюсь назначать свидания и принимать приглашения на свидания из-за своей застенчивости.ВСЕГО:Результаты:

Если вы набрали от 0 до 25 баллов, то это означает, что вы в основном уверенны в своих действиях.

Количество от 26 до 45 означает средний уровень.

От 46 и выше – низкий уровень самооценки и неуверенность в себе.

Вправа 2: «Подолання сумнівів у своїй силі»

1. Психолог роздає дітям по три аркуши паперу. Перший аркуш підписується : «Мої позитивні якості», Другий : «Де я зможу себе добре проявити». Третій: «Чого я досяг».

2. Закрити очі та сконцентруватися на кожному заголовку протягом 1-2 хв. Що приходить у голову? Розкрийте очі, занотуйте свої позитивні якості.

3. Зробіть так для кожного заголовку. Після цьго прогляньте свій список. Читая кожен пункт, створить уявну картинку того, що ви володієте цією якістю, талантом або маєте досягнення. На послідок, складіть повну картину себе самого з урахуванням цих якостей, талантів та досягнень. Треба відмітити, наскільки приємно було це створювати.

4. Закінчується дана робота тим, що, впідлітки уявляють собі, ніби –то їх нагороджують за успіхи та досягнення. Вони подумки похлопують себе по спині. Вони блискавичні, багато – чого досягли, ідучі до своєї мети та заслуговують нагороду за це.

Після виконання вправи проводиться обговорення за звичайним планом.

Вправа 3: «Аналізування своїх думок»

Необхідно вміти аналізувати власні думки (самоспостереження), тому, що нащі фантазії, мрії часто викликають у нас негативні стани та неправельні думки.

Треба задавати собі два запитання:

1.                 Що відбувається зі мною в даний момент?

-                      Про що зараз я думаю?

-                      Що я зараз роблю?

-                      Що я відчуваю?

-                      Як я дихаю?

2.                 А чого власно я хочу? Яку пользу я отримаю з цієї ситуації.

Вам треба письмово відповісти на запитання:

1)                 Чи виникають у вас думки (фантазії) від яких псується настрій, або виникають страхи, конфлікти з оточуючими?

2)                 Як часто?

3)                 З якого приводу виникають ці думки. Опишіть їх.

Після виконання вправи проводиться обговорення за звичайним планом.

Вправа 4 : «Малюнок мрії»

1. Психолог пояснює підліткам, що по краях ватману, кажен з них повинен намалювати свою мрію.

2…Після чого в центрі листа діти, повинні, використовуя елементи власних малюнків (мрій), намалювати єдиний малюнок.

3…По закінченні малювання необхідно обсудити враження дітей від роботи.

Заняття закінчено.

Заняття №5.

Час: 2 години.

Місце проведення: учбова кімната.

Тип проведення заняття: у групі.

Цілі заняття:

3.                 розвивати вміння долати труднощі в різноманітних складних умовах;

4.                 розвинути вміння вирішувати внутрішні конфлікти;

5.                 продовжити самовивчення та самоспостереження відчуттів, які відбуваються під час виконання вправ та ігор.

1. Привітання. Обговорення психологічних станів учасників після останнього заняття;

 що трапилося важливого за цей час, яким чином кожен реагував, що відчував?

2. Розповідь про те, що буде відбуватися на занятті. Відповідь на запитання.

3. Виконання вправ та ігор.

Мета вправ – допомогти підліткам аналізувати свої внутрішні спонукання та зрозуміти себе, свій центр, своє «Я», підсилити його, щоб воно було здатне вирішувати конфлікти між сублічностями.

Вправа 1: «Коло сублічностей»

1.                 Записати в зошиті всі свої проблеми та страхи, які приходять у голову, навіть дуже незвичайні.

2.                 Уявить, що за кожним з них стоїть ніби-то самостійна частина вашої особистості (сублічность). Наприклад страху отримати багану оцінку може відповідати сублічність батько або суддя, або палач і т.д.

3.                 Намалюйте на окремому аркуші коло, на всю сторінку. У центрі кола, маленьке коло діаметром 1-2см. Це центральна частина – ваше «Я». А оточуюче коло розбийте на сегменти та розташуйте в них ті сублічності, яки відображують ваші страхи чи проблеми. Розфарбуйте сублічності в різні кольори, надайте ім'я.

Вправа 2: « Діалог сублічностей» (за Дж. Рейнуотер)

1.                 Уявіть, що виявлені сублічності спілкуються між собою та з вашим «Я», хай вони скажуть, чого вони бояться, чого бажають і т.д.

2.                 Надайте кожній сублічності можливість сказати декілька речень, які починаються словами: «Мені подобається...», «Я бажаю...», «Я гніваюся...», «Я боюся...», «Я уявляю...».

3.                 Запішіть те, що сказала кожна сублічность.

Вправа 3: «Психодрама сублічностей» (за Дж. Рейнуотер)

1.                 Треба вибрати з групи, тих учасників, які будуть виконувати роль ваших сублічностей. Дайте їм, як приклади, деякі ваші діалоги, таким чином, щоб вони отримали достатньо метеріалу, щоб змогли зіграти вас.

2.                 Сядьте у центрі кімнати, а учасники розташовуються навкруги вас. За вашим сигналом вони починають розмовляти, вимагати, орати, лякати і т.д. Ви залишаєтеся в образі свого «Я», звертая увагу на те, що відчуваєте після слів та дій кожної сублічності (записати в зошиті).

3.                 Будьте уважні. Дерегуйте оркестром, руками зупиняйте дуже не стриманих та підтримуйте слабких.

4.                 По закінченню скажіть кожній вашій сублічності, що ви відчували по поводу її слів та дій. Виріште для себе та розташуйте сублічності таким чином, щоб ви відчували себе в безпеці, комфортно та з мінімальною тривогою, при цьому ви можете розказати сублічності, те, що вважаєте за необхідне.

5.                 Вправу повинен виконати кожен підліток групи.

6.                 Після виконання вправи проводиться обговорення за звичайним планом. Домашнє завдання: намалювати те, що забажається.

Заняття №6.

Час: 6 годин.

Місце проведення: учбова кімната.

Тип проведення заняття: у групі.

Цілі заняття:

6.                 пояснти що таке спілкування та його значення в сучасному житті;навчити підлітків спілкуватися одне з одним;

7.                 допомогти в подоланні психологічних бар'єрів спілкування, які заважають повноцінно, в соціально приємній формі, самовиражатися;

8.                 розвиток особистісно значущих якостей : рефлексії, емпатії, критичності та гнучкості установок.

1. Привітання. Обговорення психологічних станів учасників після останнього заняття; що трапилося важливого за цей час, яким чином кожен реагував, що відчував?

2. Розповідь про те, що буде відбуватися на занятті. Відповідь на запитання.

3. Виконання вправ та ігор.

Вправа 1: «Передача руху по колу»

Мета:

9.                 вдосконалення навичок з координації та взаємодії на психомоторному рівні;

10.            розвинення емпатії та уяви;

Всі сидять у колі. Один із учасників групи починає діяти з уявляємим предметом.(Дія повинна бути такою, щоб її можливо було продовжити.) Таким чином, предмет проходить все коло та повертається до першого підлітка. Той назива предмед з яким діяв, далі кожен, по черзі, називає свій предмет. Після обговорення вправа повторюється ще раз.

Час виконання 15 хв.

Вправа 2: «Інтервью»

Мета: розвити вміння слухати партнера та вдосконалювати комуникативні навички.

Учасникі діляться на пари. 10 хв. спілкуються зі своїм партнером, намагаються дізнатися про нього як можно більше. Потім кожен готує коротке подання на свого партнера. Головна задача – підкреслити його індивідуальність, відмінність від інших. Після чого учасники, по черзі, знайомлять всіх з поданням на партнера.

Час виконання 30 хв.

Вправа 3: «Дзеркало»

Мета:

11.            розвиток усвідомлення «язика» свого тіла та його рухів;

12.            розвинення емпатії та рефлексії.

Діти працюють у парах обличчя до обличчя. Один – ведучий, другий – ведений. Ведучий починає повільні рухи рукаим, ногами, усім тілом під музику. Ведений – відображує рухи партнера – як дзеркальний образ. Через 5хв. ролі змінюються.

По закінченню вправи діти діляться своїми враженнями. Час авиконання 15 хв.

Вправа 4: «Знайди пару»

Мета:

13.            розвиток прогностичних можливостей та інтуіції;

14.            формування у членів групи установки на взаєморозуміння.

Кожному учаснику на спину закріплюється аркуш з надписом. На аркуші ім'я казкового або літературного героя, який має свою пару. Наприклад: Крокодил Гена та Чебурашка, Ільф та Петров і т.д.

Кожен учасник повинен знайти свою пару, опитуя групу. Не дозволяється запитувати: «Що в мене написано на спині?». Відповідати можна «так» чи «ні». Учасники рухаються по кімнаті та спілкуються одне з одним.

Вправа виконується 15 хв.

Вправа 5: «Дискуссія»

Мета:

15.            формування паралінгвістичних та оптокінетичних навичок спілкування;

16.            вдосконалення взаєморозуміння партнерів по спілкуванню на вербальному рівні.

Групу ділять на «трійки». У кожній трійці розподіляють обов'язки. Один грає роль «глухого та німого» використовує лише зор, рухи, пантомімику), другий – «глухого та паралітика» - він розмовляє та бачить, третій – «сліпий та німий» - він чує та показує. Ксій трійці пропонується домовитися про місце, час та мету зустрічі.

Час виконання 15 хв.

Вправа 6 : «Коміссійний магазин»

Мета:

17.            формування навичок самоаналізу, саморозуміння та саморозкриття;

18.            поглиблення знань одне про одне через розкриття кожного учасника.

Психолог пропонує погратися в коміссійний магазин. Товари, які приймає продавец – це людські якості, наприклад: доброта, відвертість, байдужість, злість і т.і.

Вправа 7 : «Автопортрет»

Мета:

19.           формування вмінь розпізнавання незнайомої особистості;

20.              розвиття навичок описування інших людей за різноманітними ознаками;

21.              формування навичок спілкування.

Уявіть собі, що ви повинні зустрітися з незнайомою людиною і вам потрібно, щоб вона вас впізнала. Опіщіть себе. Знайдить такі ознаки, які виокремлюють вас із натовпу. Опіщіть свій зовнішній вигляд, ходу, мову, одежу, рухи.

Вправа проводиться попарно. На обговорення в парах надається 20 хв. По закінченню вправи проходить обговорення в колі.

Вправа 8 : «Без маски»

Мета:

22.           зняття емоційного та поведінкового закріпачення;

23.           формування навичок щирого висловлення для аналіза сутьності «Я».

Кожний учасник отримує картку з написаним не закінченим реченням. Без попередньої підготовки, він повинен закінчити речення. Висловлювання повинно бути щирим. Якщо інщі учасники відчують брехню, він повинен буде взяти ще одну картку.

Картки можуть мати такий зміст:

«Особливо мені подобається, коли люди, оточуючі мене ...», «Чого я бажаю, іноді, насправді...», «Іноді, люди не розуміють мене, тому, що я ...», «Вірю, що я...», «Мені буває соромно, коли я...», «Особливо мене дратує, що я...» і т.д.

По закінченні обговорення в колі. Час виконання 20 хв.

Вправа 9 : «Образ «Я»

Мета:

24.           більш глибоке усвідомлення особистісного існування;

25.           поєднання вербального та невербального компонентів виразності самооціночної позиції.

Кожен промовляє слово «Я», так як може тільки він, використовуя міміку, рухи, інтонації. Потрібно це зробити иак, щоб одним словом, як можна повніше відобразити сприйняття свого «Я», свою індивідуальність та своє місне в світі.

Час виконання 20 хв.

Вправа 10: «Фоторобот»

 Мета:

- формування творчої уяви;

- формування вмінь абстрагуватися.

Психолог надає завдання одному з членів групи – скласти портрет групи. Для цього треба розподілити між учасниками слідуючи частини тіла: голову, шию, очі, вуха, рот, руки, ноги, плечі і т.д.

Час виконання 15 хв.

Вправа 11: «Позиція»

Мета: рефлексія взаємооціночних позицій учасників заняття.

1. Підлітки утворюють два коли. Зовнішнє коло рухається, внутрішнє стоїть на місці. Діти зовнішнього кола виказують свої враження про партнера по внутрішньому колі, починая фрази «Я бачу тебе...», «Я хочу тобі сказати...», «Мені подобається у тобі». Через 2 хв. зовнішнє коло пересувається на одну людину і т.д.

Час виконання 15 хв.

Вправа 12: «Поділися зі мною»

Мета:

26.           емпатійне діагнастування особистісних якостей;

27.           розширення репертуару способів взаєморозуміння.

Психолог пропонує дітям записати на картках 10 якостей: ніжність, вміння співчувати, вміння створювати хороший настрій, емоційність, доброзичливість, інтелект, організаційні здібності, твердість характеру, рішучість, креативність.

Список можливо змінювати в залежності від склада групи та мети заняття. За необхідністю психолог надає пояснення значень цих якостей.

Потім кожен учасник повинен вирішити, яка якість присутня в кого-небудь більше а ніж в нього, підходить до цієї людини з фразою: «Будь ласка поділись зі мною, наприклад, твоїм вмінням співчувати». Той, то кого звернулися з проханням, помічає у себе на картці цю якість. Таким чином потрібно обійти всю групу, попросивши в кожного одну якість (декілько). На картці кожного учасника будуть помітки про те, які якості просили в нього, та які він просив сам.

Час виконання 20 хв.

Після виконання вправи учасники сідають у коло для обговорення. Обговорення може проводитися як за кількістю, так і за якістю ознак.

Вправа 13 : «Довіряюче падіння»

Мета:

28.           формування навичок психомоторної взаємодії;

29.           скоротшення комунікативної дистанції між членами групи.

Учасники утворюють велике коло. Одна людина стає в центрі кола. Вона повинна впасти комусь із кола на руки, для цього треба закрити очі, розслабитися та падати назад. Кожен повинен мати змогу падати та ловити.

По закінченню вправи група обговорює враження від виконання вправи.

Час виконання 20 хв.

Вправа 14 : «Компліменти»

Мета:

30.           відпрацьовування та закріплення нових засобів поведінки;

31.           формування вміння робити компліменти та утворювати позитивні установки один на одного.

Кожен член групи може рухатися по кімнаті, підходити до будь-кого з групи та обмінюватися компліментами, схваленнями, позитивними фразами. Таким чином необхідно поспілкуватися з кожним. Для цієї вправи мона використовувати ліричну музику.

Час виконання 20 хв.

Вправа 15 : «Намалюй себе нового»

Мета: закріпити у свідомості придбанні знання про себе за допомогою співпраці руки, емоцій та мозоку.

Треба намалювати себе таким, яким ти себе відчуваєшь та уявляєшь після заняття в групі.

Час виконання 30 хв.

По закінченні - обговорення за звичайним планом.

Залишившийся час ( приблизно годину) психолог підводить підсумки всієї роботи. Дає змогу висказатися кожному учаснику.

Діти заповнюють анкету учасника.

1.                П.І.Б.

2.                Враження від участі в програмі.

3.                Які проблеми вдалося вирішити під час участі в програмі.

4.                Які проблеми не вдалося вирішити під час участі в програмі.

5.                Твої пропозиції, зауваження та інше, до людей, які працювали з тобою у програмі.


2.4 Аналіз та узагальнення результатів діагностування


Ми закінчили роботу з програмою «Сходи особистісного зростання». Програма проходила 10 тижднів. Під час роботи з підлітками, нам вдалося, допомогти, декому з них, повністю вирішити свої проблеми, а декому ми рекомендували продовжити заняття з психологом, але вже індивідуально. Ми отримали цікаві результати, з'явилося нове бачення роботи з підлітками. Більш за все нас вразило те, що і в дітей з контрольної групи також змінилися деякі показники. Підлітки (учасники) розповіли нам, що діти з контрольної групи, в понеділок, цікавилися тими вправами та іграми, які проводилися у суботу, а тоді самі, вдома намагалися все відтворити. Тому, коли ми провели повторний констатуючий експеримент, то отримали такі дані:

2.4.1. Зведена таблиця результатів тестування (тест Спілберга – Ханіна) рівня тривожності в експерементальній та контрольній групах:

Призвіще та ім'я

Ситуативна тривожність (відповіді)

Особистісна тривожність

(відповіді)

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА

ГРУПА

стала

була

стала

була

1.

 Соколовська Надія

низька

помірна

низька

помір

2.

Алфьоров Віктор

низька

низька

помір

висок.

3.

Токар Наталя

 низька

низька

низька

помір.

4.

Прибилович Анатолій

помірна

помір

помір

висок.

5.

Дулова Юлія

низька

низька

низька

висок.

6.

Гонтар Дмитро

низька

помірна

низька

помір.

7.

Ухов Микола

низька

низька

низька

низька

8.

Дядіна Катерина

помірна

помірна

помір

помір.

9.

Ляліна Марина

низька

низька

низька

низька

10.

Казан Олена

низька

помірна

низька

висок.

11.

Кабан Ігор

низька

помірна

помір

висок

12.

Герд Олег

низька

помірна

низька

помір

13.

Петров Іван

низька

помірна

низька

помір

14.

Чорний Сергій

помірна

висока

помір

висок

15.

Ільін Віктор

низька

помірна

низька

помір

16.

Ліпченко Ірина

помірна

висока

помір

висок

17.

Лєбєдева Інна

низька

помірна

помір

висок

18.

Фісенко Ніна

низька

низька

низька

помір

19.

Алая Аліна

помірна

висока

низька

помір

20.

Конь Катерина

низька

низька

низька

помір

21.

Мусатін Віталій

низька

низька

низька

низьк

1.

Молокова Світлана

помірна

помірна

помір

помір

2.

Курочкін Ігор

низька

низька

помір

висок

3.

Давидова Олена

низька

низька

помір

помір

4.

Макаров Віктор

низька

помірна

помір

висок

5.

Боровков Артем

низька

низька

висок

висок

6.

Назаров Сергій

помірна

помірна

помір

помір

7.

Кваша Наталя

низька

низька

низьк

низьк

8.

Сіра Наталя

помірна

помірна

низьк

помір

9.

Петрова Ольга

низька

низька

низьк

низьк

10.

Бузук Оксана

помірна

помірна

висок

висок

11.

Герд Олег

низька

низька

низьк

низьк

12.

Погорелий Володимир

помірна

помірна

помір

помір

13.

Кіт Петро

помірна

помірна

помір

помір

14.

Топор Микола

помірна

висока

висок

висок

15.

Ільін Віктор

низька

низька

низьк

низьк

16.

Внуков Павло

помірна

помірна

помір

помір

17.

Білокінь Олена

висока

висока

висок

висок

18.

Барабаш Ілона

помірна

помірна

висок

висок

19.

Григорова Ліна

низька

низька

помір

помір

20.

Дудка Аня

висока

висока

помір

помір

21.

Кузя Лана

низька

низька

помір

помір

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.