РУБРИКИ

Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків


За темпераментними відмінностями у виборці: 6 сангвініків, холериків - 5, флегматиків -5 , меланхоліків -3 дитини. Опитувальник заповнювався мамою, т. я. саме мами дітей, що увійшли до виборки, приділяли більше часу своїм дітям і ми припустили, що вони зможуть оцінити реакції і поведінку дитини більш об`єктивно.

В ході курсової роботи використовувалась методика PARI ( parental attitude research instrument , див. Додаток Ж), яка призначена для вивчення відношення батьків до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі) і виховання дітей. Автори - американські психологи Е.С. Шеффер і Р.К. Белл.

В методиці виділено 23 аспекти-ознаки, що стосуються різних сторін відношення батьків до дитини і життя в сім'ї. З них 8 ознак описують відношення до сімейної ролі і 15 стосуються батьківсько-дитячих відносин. Ці 15 ознак діляться на наступні 3 групи: 1 - оптимальний емоційний контакт, 2 - зайва емоційна дистанція з дитиною, 3 - зайва концентрація на дитині.

Відношення до сімейної ролі описується за допомогою 8 ознак:

1 - обмеженість інтересів жінки рамками сім'ї, турботами винятково про сім'ю;

2 - відчуття самопожертвування в ролі матері;

3 - сімейні конфлікти;

4 - сверхавторитет батьків;

5 - незадоволеність роллю господині будинку;

6 - «байдужість» чоловіка, його невключеність в справи сім'ї;

7 - домінування матері;

8 - залежність і несамостійність матері.

Відношення батьків до дитини описується за допомогою 15 ознак, які діляться на наступні 3 групи:

Оптимальний емоційний контакт (складається з 4 ознак):

1 - надання дитині можливості висловитися, вербалізації;

2 - партнерські відносини;

3 - заохочення активності дитини;

4 - зрівняльні відносини між батьками і дитиною.

Зайва емоційна дистанція з дитиною (складається з 3 ознак):

1 - дратівливість, запальність;

2 - суворість, зайва строгість;

3 - ухилення від контакту з дитиною.

Зайва концентрація на дитині (описується 8 ознаками):

1 - надмірна турбота, встановлення відносин залежності;

2 - подолання опору, придушення волі;

3 - створення безпеки, побоювання образити;

4 - виключення позасімейних впливів;

5 - придушення агресивності;

6 - придушення сексуальності;

7 - прагнення прискорити розвиток дитини.

Кожна ознака вимірюється за допомогою 5 думок, урівноважених з погляду вимірюючої здатності і смислового змісту. Вся методика складається з 115 думок. Думки розташовані в певній послідовності, і відповідаючий повинен виразити до них відношення у вигляді активної або часткової згоди або незгоди.

Схема перерахунку відповідей в бали міститься в «ключі» методики.

За даними дослідження виявлено за стилями виховання у сім’ї: з демократичним стилем виховання – 6 родин, із авторитарним – 6, із гіперопекою – 7 родин.

Для дослідження прояву прив`язаності нами було обрано спостереження, яке складалося з двох епізодів: 15 хвилин дитина знаходилась с татом, після цього – 15 хвилин із мамою. Для забезпечення достовірності отриманих результатів, були запроваджені наступні заходи:

1.Під час спостереження батьки приблизно половину часу із дитиною грали, іншу половину – просто знаходились поруч.

2.Спостереження проводилось у дитини вдома, щоб забезпечити звичність ситуації.

3. Під час спостереження були задоволені всі біотичні потреби дитини: вона була нагодована, суха, через півгодини після сну.

4. Для запобігання впливу настрою дитини і батьків, перед основним спостереженням, за яким і відбувалося оцінювання, було проведено підготовче, за день до основного, за тих самих умов.

5. Спостерігач знаходився за полем зору дитини.

6. Прояв емоцій дитини фіксувався за трьома критеріями: вербальним, мімічним і пантомімічним.


2.2 Обробка та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

Після проведення методик усі результати були занесені у таблицю (див. додаток А, Б). Це дало змогу швидко провести статистичну обробку потрібних нам показників.

Нашою гіпотезою було припущення, що прив`язаність дітей до батьків проявляється у демонстрації перш за все негативних реакцій. Для перевірки достовірності висунутої гіпотези ми використовували t-критерій Ст'юдента, за допомогою якого ми зіставили кількість негативних (вербальних, мімічних, рухових) проявів дитини у присутності батька із кількістю негативних (вербальних, мімічних, рухових) проявів дитини у присутності матері.

За отриманими результами діти 11-13 місяців у присутності матері проявляють більше негативних емоцій, у порівнянні із батьками, тобто наша гіпотеза підтвердилась.

Як показано в таблиці 2.2.1, найбільше значення t-показника за всіма досліджуваними, розділеними на дві групи отримано за вербальними проявами негативних емоцій, також отримані високі значення за руховими та за мімічними проявами негативних емоцій. Причинами отриманих значущіх відмінностей можуть бути:

а) Те, що негативні емоції є основним сигналом, за допомогою якого дитина звертає на себе увагу при виникненні фізіологічних потреб, і найчастіше саме мати відповідає за їх задоволення, тож у дитини просто з`являється просто «звичка» виявляти негативні реакції у присутності матері.

б) Постійна потреба у підтвердженні безумовності любові, а, як відомо, носієм безумовної любові є, знову ж таки, мама.

в) Можливо, має місце і вплив історично сформованих ролей батька і матері як суворого, сильного і доброї, тої, що піклується. Тим паче, що результати опитувальника PARI підтверджують таке припущення. Тобто, дитина підсвідомо за допомогою негативних проявів поведінки розраховує на більшу увагу зі сторони матері, ніж батька.

г) Більша потреба в увазі матері (в порівнянні із батьком) внаслідок більш сильної прив`язаності до неї і бажання будь-яким чином задовольнити цю потребу, навіть за допомогою негативних реакцій матері.


Таблиця 2.2.1

Отримані дані за всіма досліджуваними, розділеними на 2 групи


Середній показник в присутності папи

Середній показник в присутності мами

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

6,95

8,58

1,30

0,20

мімічні прояви позитивних емоцій

4,58

5,47

1,14

0,26

рухові прояви позитивних емоцій

6,21

7,47

1,29

0,20

вербальні прояви негативних емоцій

1,95

5,37

5,36

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

1,11

2,26

3,11

0,004

рухові прояви негативних емоцій

1,32

3,11

3,66

0,001
Діаграма 2.2.1 Порівняння вербальних, мімічних і рухових відмінностей за досліджуваними, розділеними на дві групи.


При аналізі додаткових показників, за якими відрізнялись між собою діти (тип темпераменту, стиль виховання, стать), нами були виявлені цікаві факти.

Так при аналізі відмінностей за темпераментом було виявлені значимі відмінності, які представленні у таблиці 2.2.2.


Таблиця 2.2.2.

Отримані дані за типом темперамента

Сангвініки

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

9,17

6,5

1,29

0,22

мімічні прояви позитивних емоцій

7,33

5,17

1,64

0,13

рухові прояви позитивних емоцій

9,83

6,67

2,07

0,065

вербальні прояви негативних емоцій

6,67

1,50

4,43

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

2,00

0,50

1,77

0,10

рухові прояви негативних емоцій

4,00

1,17

3,40

0,01

 Холерики

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

12,40

11,00

0,59

0,57

мімічні прояви позитивних емоцій

6,00

5,80

0,13

0,90

рухові прояви позитивних емоцій

8,60

7,80

0,44

0,67

вербальні прояви негативних емоцій

6,20

3,00

3,72

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

3,00

2,00

1,83

0,11

рухові прояви негативних емоцій

3,00

2,00

1,19

0,27

 Меланхоліки

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

5,00

3,33

2,50

0,07

мімічні прояви позитивних емоцій

4,00

3,00

0,65

0,554

рухові прояви позитивних емоцій

5,00

5,67

-0,28

0,79

вербальні прояви негативних емоцій

6,33

2,33

3,20

0,03

мімічні прояви негативних емоцій

1,67

2,00

-1,00

0,37

рухові прояви негативних емоцій

3,00

2,00

0,52

0,63

 Флегматики

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

6,20

5,60

0,57

0,58

мімічні прояви позитивних емоцій

3,60

3,60

0,01

1,00

рухові прояви позитивних емоцій

5,00

4,40

0,44

0,67

вербальні прояви негативних емоцій

2,40

1,20

2,68

0,03

мімічні прояви негативних емоцій

2,20

0,40

4,02

0,01

рухові прояви негативних емоцій

2,20

0,40

2,85

0,02


Таким чином, можна побачити, що у вербальному прояві негативних емоцій холериків значимі відмінності виявлені тільки за вербальним показником, що може бути пов`язане із загальною емоційністю дітей із холеричним типом темпераменту, а саме з їх мовною експресивністю. У вербальному прояві негативних емоцій меланхоликів також значимі відмінності виявлені тільки за вербальним показником, що пояснюється чутливістю представників цього типу і посиленою потребою у турботі і підтримці, а за допомогою мовних реакцій бажаного легше за все домогтись.

У вербальних і рухових проявах негативних емоцій сангвініків. Дані відмінності також можна пояснити властивостями сангвінічного типу, а саме рухливістю і говорливістю. У дітей флегматиків відмінності прояву негативних емоцій значимі за всіма критеріями: вербальним, мімічним, руховим. На наш погляд, такі результати викликані однорідністю флегматичного типу темпераменту з точки зору розподілення емоційного і інформативного навантаження. За позитивними емоціями значимих відмінностей не виявлено.

Цікаві факти виявлені і за статтю дитини (див. Таблицю 2.2.3.)

Таблиця 2.2.3.

Отримані дані за статтю

Дівчата

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

9,11

7,44

0,82

0,42

мімічні прояви позитивних емоцій

5,44

5,00

0,42

0,68

рухові прояви позитивних емоцій

6,56

5,89

0,40

0,69

вербальні прояви негативних емоцій

5,33

2,56

3,14

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

2,56

1,33

2,43

0,03

рухові прояви негативних емоцій

3,89

1,56

3,80

0,01

 Хлопчики

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

мімічні прояви позитивних емоцій

5,50

4,20

1,09

0,29

рухові прояви позитивних емоцій

8,30

6,50

1,61

0,12

вербальні прояви негативних емоцій

5,40

1,40

4,33

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

2,00

0,90

2,01

0,05

рухові прояви негативних емоцій

2,40

1,10

1,87

0,08


Тобто у хлопчиків значимі відмінності у прояві негативних емоцій присутні лише за вербальним критерієм, тоді як у дівчат – за всіма трьома: за вербальним, за мімічним, та за руховим. Таке явище можливе завдяки особливостям виховання дівчаток у порівнянні до хлопчиків: у дівчат емоційність схвалюється, а до капризів, проявів страху і суму відношення поблажливе. В хлопчиках – навпаки, виховується стійкість до негараздів, навіть у спостереженні явно проявлялися більш жорсткі реакції обох батьків на безпричинний плач сина. Частіше за дівчаток, на погляд спостерігача, хлопчиків карали за рухові прояви негативних емоцій (удари іграшкою, топання ногою). Щодо мімічних проявів, можна сказати, що вони взагалі більш емоційно насичені у дівчаток. Тож хлопчикам залишається більш менш безпечний і зручний спосіб виражати негативні емоції – за допомогою вербальних реакцій (слів, вигуків, невдоволеного стогіну).

За стилем сімейного виховання також виявлені значимі відмінності, що вказані у таблиці 2.2.4.


Таблиця 2.2.4.

Отримані дані за стилем виховання у родині

 Демократичний стиль

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

7,67

7,13

0,31

0,76

мімічні прояви позитивних емоцій

4,33

4,63

-0,21

0,84

рухові прояви позитивних емоцій

7,00


5,00

1,18

0,26

вербальні прояви негативних емоцій

4,00

1,38

3,08

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

1,33

1,00

0,59

0,57

рухові прояви негативних емоцій

1,83

1,50

0,59

0,56

 Гіперопіка

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

8,86

13,00

-1,01

0,35

мімічні прояви позитивних емоцій

6,27

7,50

-0,73

0,49

рухові прояви позитивних емоцій

8,71

6,50

0,79

0,45

вербальні прояви негативних емоцій

6,29

3,00

1,65

0,14

мімічні прояви негативних емоцій

2,86

2,00

0,73

0,49

рухові прояви негативних емоцій

3,57

0,50

2,37

0,05

 Авторитарний стиль

Середній показник в присутності мами

Середній показник в присутності папи

t-знач.

p

вербальні прояви позитивних емоцій

9,17

5,44

2,24

0,04 -

мімічні прояви позитивних емоцій

5,67

3,89

1,52

0,15

рухові прояви позитивних емоцій

6,50

7,22

-0,54

0,60

вербальні прояви негативних емоцій

5,67

2,22

3,59

0,01

мімічні прояви негативних емоцій

2,50

1,00

3,33

0,01

рухові прояви негативних емоцій

3,83

1,33

2,89

0,01


Тож,в родинах із переважно демократичним стилем виховання значущі відмінності виявлені тільки за вербальним показником, що може бути наслідком більш комфортної і вільної атмосфери для дитини, в якій вона має можливість без перешкод виражати негативні емоції. А з аналізу загальних показників за всіма досліджуваними, розділеними на дві групи, видно, що найвищий показник прояву негативних емоцій становить саме за вербальним критерієм. Тобто, можна припустити, що значущість вербального показника при демократичному стилі виховання найвища внаслідок вільного вияву негативних емоцій.

В родинах із переважанням гіперопіки над дитиною значущі відмінності у прояві негативних емоцій дитини виявлені лише за руховим показником, Скоріш за все, такі відмінності обумовлені особливостями даного стилю виховання. Так як діти, що увійшли до виборки, тільки вчаться ходити, батьки (а особливо, матері) дуже часто намагаються допомогти дитині, беручи за руку, підіймаючи з підлоги, тим самим обмежують рухову активність дитини і, як наслідок, викликають негативні емоції, що проявляються саме в руховій формі (дитина виривається, б`є іграшку або матір).

В родинах із домінуванням авторитарного стилю виховання значущі відмінності виявлені за всіма показниками прояву негативних емоцій, а саме вербальним, мімічним і руховим. Такі результати не є несподіваними і ще раз підтверджують нашу гіпотезу. Тобто малюк, розраховуючи на безумовну любов з боку матері, зустрічається із суворістю і необхідністю заслугування любові. Окрім того, обурення з приводу надмірної суровості викликає додаткове покарання збоку матері. Тобто виникає замкнуте коло. І дитина задля отримання материнської любові проявляє негативні емоції усіляко: криком, плачем, гримасою та ударами. Окрім того, у родинах із авторитарним типом виховання значимі відмінності були виявлені за проявом і позитивних емоцій за вербальним показником, що може бути зумовлено: а) складною диференціацією позитивних і негативних емоцій; б) прагненням дитини отримати позитивну реакцію матері; в) підсвідомим сприйняттям дитиною батька як більш авторитетного, менш емоційного і такого, що обмежує прояв будь-яких емоцій дитини.

Тобто наша гіпотеза підтверджується, прив`язаність дітей до батьків проявляється у демонстрації перш за все негативних реакцій.


Загальні висновки


Немовлячий і ранній вік є фундаментом у формуванні особистості. І рідні, що оточують маля з народження, без сумніву, сильніше за інших впливають на розвиток людини. До цих людей і формуються найсильніші, найважливіші в житті прив`язаності, які не виникають самі по собі, а підкоряються генетичним, фізіологічним, психологічним законам. Тому вивчення цих законів, механізмів і форм потребує особливої уваги вчених, є актуальним і буде реальним внеском у будівництво майбутнього немовляти.

Аналіз наукової літератури показав, що основну увагу учені сфокусували на вивченні сутності феномену прив`язаності та факторів, що призводять до формування як надійної, так і амбівалентної та ненадійної прив`язаності (Виготський, Боулбі, Ейнсвойт, Еріксон, Піаже,). В основному дослідження базуються на гіпотетичних моделях, що ускладнює спроби їх експериментального підтвердження.

Окремої уваги заслуговує теорія прив`язаності Дж.Боулбі , який вважає прив`язаність не вродженою якістю або результатом раннього навчання. На його думку, вродженними є деякі форми поведінки немовля, завдяки яким близькі люди піклуються про нього, наприклад, посмішка чи гуління. Саме ці прояви допомагають адаптуватися немовляті, забезпечуючи піклування, таке необхідне у цей період життя. Так формується основний результат взаємодії матері і дитини - емоційна прив`язаність, що примушує дитину жадати присутності матері, особливо в стресових ситуаціях.

В емпіричній частині були описані етапи емпіричної перевірки негативних реакцій у дітей 11-13 місяців, як прояв надійної прив`язаності.

Основною гіпотезою дослідження було припущення, що діти 11-13 місяців проявляють значимо більше негативних емоцій у присутності матері у порівнянні з періодом часу, коли вони знаходились із батьком.

Використовуючи методику незнайомої ситуації, адаптацію російськомовної версії опитувальника для вивчення темпераменту дітей раннього віку, методику PARI, або методику виміру батьківських установок і реакцій і польове спостереження, було досліджено 19 дітей віком 11-13 місяців. Отримані дані були занесені в таблицю (див. додаток А і Б) і методом якісного і статистичного аналізу із застосуванням t-критерію Ст'юдента були перевірені на достовірність.

Було виявлено значущі відмінності у кількості негативних проявів дітей в присутності матерів у порівнянні з негативними проявами дітей, що знаходились із батьками.

Висунута гіпотеза підтвердилася: кількість негативних проявів дітей в присутності матерів мають значимі відмінності у порівнянні з кількістю негативних проявів дітей, що знаходились із батьками.

Також за додатковими показниками були отримані статистично значущі відміності. За темпераментом: у холериків і меланхоликів значимі відмінності виявлені тільки за вербальним показником, у сангвініків – за вербальним і руховим , у флегматиків – за всіма показниками. За статтю: у хлопчиків значущі відмінності у прояві негативних емоцій отримані за вербальним показником, у той час як у дівчат – за всіма показниками. За стилем виховання у родині: у родинах із демократичним стилем виховання значущі відмінності виявлені за вербальним показником, у родинах із гіперопекою – за руховим показником прояву негативних емоцій, із авторитарним стилем – за всіма показниками прояву негативних і за вербальним проявом позитивних емоцій.


Список використаної літератури

 

1.       Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец. - М.,1991.

2.       Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Ражников В.Г. Психология Вашего младенца: у истоков общения и творчества. М., АСТ, 1996.

3.       Божович Т.А. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.,1968.

4.       Буянов М.И.Ребенок из неблагополучной семьи. М., Просвещение, 1988.

5.       Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. М., “Класс”,1998

6.       Выгодский Л.С. Мышление и речь. -М.,1982.

7.       Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. т.4, М., Педагогика, 1984

8.       Выготский, Л. С. Избранные психологические исследования. М.-Л., 1932.

9.       Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М.,1985.

10.   Гарбузов В.И. Нервные дети. Ленинград-Москва, Медицина, 1990.

11.   Захаров А.И. Детские неврозы. Сакт-Петербург, РЕСПЕКС, 1995.

12.   Захаров А.И. Ребенок до рождения. Санкт-Петербург, Союз,1 998

13.   Карпова С.Н. Осознание словесного состава речи дошкольниками. - М.,1967.

14.   Карпова С.Н., Труве Э.И. Психология речевого развития ребенка. - Ростов-на-Дону, 1987.

15.   Корницкая С.В. Влияние содержания общения со взрослым на отношение к нему ребенка: Автореф. канд. дис. М., 1975.

16.   Лебединский В.В. и др. Эмоциональные нарушения в детском возрасте. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1991

17.   Лебойе Ф. За рождение без насилия. Пер.с фр. Репрод.изд. М., 1988

18.   Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. -М.,1975.

19.   Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х томах. т.2, М., Педагогика, 1983

20.   Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики. – М., 1959.

21.   Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959.

22.   Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., Педагогика,1986. М., “ЦПП”, 1997

23.   Лурия А.Р., Юдович Ф.А. Речь и развитие психических процессов ребенка. - М., 1956.

24.   Мещерякова С.Ю., кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии детей дошкольного возраста. Путь к материнству начинается с младенчества. Мозг и поведение младенца. М., 1993.

25.   Мухина, В. С. Возрастная психология. М.: Издательский центр «Академия»,1999.

26.   Немов Р.С. Психология. Книга 2. - М.,1995.

27.   Немов, Р. С. Психология.

28.   Петровский, А. В. Психология развивающейся личности. / Под ред. Петровского, А. В. – М., 1987.

29.   Петровский, А. В. Психология развивающейся личности. М., 1987.

30.   Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М.-Л.,1932.

31.   Пиаже, Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.

32.   Психическое развитие воспитанников детского дома. //Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г.Рузской. - М.,1990.

33.   Психология детей дошкольного возраста //Под ред. Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. - М.,1964.

34.   Развитие личности ребенка. М., 1987.

35.   Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А.Г. Рузской. М., 1989.

36.   Развитие общения у дошкольников //Под ред. Запорожца А.В., Лисиной М.И. - М.,1964.

37.   Развитие ребенка //Под ред. Запорожца А.В. - М.,1976.

38.   Розенгард-Пупко Г.И. Формирование речи у детей раннего возраста.

39.   Фолькельт Г. Экспериментальная психология дошкольника. - М.-Л.,1930.

40.   Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.,1960.

41.   Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., Просвещение, 1989.

42.   Эмоциональное развитие дошкольника. \ Кошелева А.Д. М., Просвещение, 1985

43.   Эриксон Э. Детство и общество. Спб. , Ленато АСТ, 1996Додаток А


Сирі бали спостереження за дітьми у присутності мами

МАМЫ

Стиль восп

Грудь

Пол

Темперамент

вербал +

мимика+

двигат+

вербальні прояви позитивних емоцій

мімічні прояви позитивних емоцій

двигат-

Женя

демокр

до 10 мес

м

сангв

9

2

5

5

0

2

Мирон

демокр

кормит

м

холер

11

7

9

7

2

1

СашаВика

гипероп

кормит

м

меланх

5

7

6

4

2

0

Саша Оля

демокр

кормит

м

сангв

8

9

10

4

0

2

Влада

демокр

кормит

ж

холер

7

2

12

4

2

3

Герман

гипероп

до 7 мес.

м

меланх

5

3

7

7

2

4

Инга

демокр

кормит

ж

флегм

5

5

2

2

1

3

Настя

гипероп

кормит

ж

холер

16

5

11

7

4

4

Ева

авторит

кормит

ж

холер

13

7

5

6

3

2

Кирилл

авторит

до 2 мес.

м

флегм

9

2

9

2

2

2

Кира

гипероп

кормит

ж

холер

15

9

6

7

4

5

Аня Ира

гипероп

до 12 мес

ж

флегм

4

5

6

3

2

3

Аня Лена

авторит

кормит

ж

сангв

10

9

11

8

3

7

Богдан

демокр

кормит

м

флегм

6

1

4

2

3

0

Матвей

гипероп

до 2 мес.

м

сангв

4

6

16

5

1

5

Даша

авторит

до 1 мес.

ж

меланх

5

2

2

8

1

5

Поля

авторит

до 9 мес.

ж

флегм

7

5

4

3

3

3

Артем

гипероп

кормит

м

сангв

13

9

9

11

5

4

Тима

авторит

кормит

м

сангв

11

9

8

7

3

4

Додаток Б


Сирі бали спостереження за дітьми у присутності папи

ПАПЫ

Пол

Темперам

вербал+

мимика+

двигат+

вербальні прояви позитивних емоцій

мімічні прояви позитивних емоцій

двигат-

Женя

м

сангв

6

3

6

0

0

2

Мирон

м

холер

13

7

6

1

2

1

СашаВика

м

меланх

2

3

7

2

2

0

Саша Оля

м

сангв

6

6

6

0

0

2

Влада

ж

холер

4

2

10

2

2

3

Герман

м

меланх

4

3

8

3

2

4

Инга

ж

флегм

5

5

3

1

0

1

Настя

ж

холер

13

5

11

4

2

3

Ева

ж

холер

13

7

5

4

1

2

Кирилл

м

флегм

7

2

7

2

0

0

Кира

ж

холер

12

8

7

4

3

1

Аня Ира

ж

флегм

4

4

4

2

1

0

Аня Лена

ж

сангв

5

6

7

3

0

1

Богдан

м

флегм

5

2

4

0

0

0

Матвей

м

сангв

2

4

8

2

1

1

Даша

ж

меланх

4

3

2

2

2

2

Поля

ж

флегм

7

5

4

1

1

1

Артем

м

сангв

14

7

6

2

1

0

Тима

м

сангв

6

5

7

2

1

1
132

87

118

37

21

25Страницы: 1, 2


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.