РУБРИКИ

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках


Аналіз результатів дослідження рівня тривожності учнів % - Б класу.

15 учнів (57,7%) мають нормальний рівень тривожності (менше 50%): Сєдов Олександр, Бордюгова Марина, Вінницька Тетяна, Рибіна Юлія, Зозуля Михайло, Міхайлічєнко Наталія та інші. Відношення цих підлітків до школи позитивне, комфортне.

Завищений рівень тривожності ( від 50% до 75% ) мають 9 учнів (34,6%): Гончарові Надія, Боярський Михайло, Соболєва Юлія, Шейко Олена, Сергієнко Олександр, Осипович Едуард, Лузанова Катерина, Кузенко Олександр, Кошкін Михайло. Завищений рівень тривожності за слідуючи ми факторами:

1.          страх ситуації перевірки знань;

2.          загальна тривожність у школі;

3.          страх самовиражатися.

Для молодших підлітків характерно те, що нова, незнайома ситуація, пов’язана зі школою, спілкуванням з ровесниками, вчителями призводить до підвищення відчуття тривоги.

Високий рівень тривожності (від 75% та вище) мають 2 учня (7,7%): Довгій Олександр, Ферар Олена. Ці діти не вміють будувати міжособистісні стосунки, вирішувати конфліктні ситуації, не мають друзів.


Таблиця 4.

Дані дослідження рівня тривожності учнів 5 – Б класу.

Ім’я та прізвище

Загальна тривожність по тесту, %

1Ф,%

2Ф,%

3Ф,%

4Ф,%

5Ф,%

6Ф,%

7Ф,%

8Ф,%

1

Бордюгова М.

31

27

9

31

48

33

40

16


2

Боярський М.

52

54

38

40

48

33

50

20

25

3

Вінницька Т.

45

27

36

31

50

33

40

20

25

4

Гончарові Н.

56

31

27

31

50

33

50

20

12

5

Долгій О.

72

77

67

31

62

38

80

40

75

6

Журавльов О.

31

14

36

23

16

8

40

40

12

7

Зозуля М.

22

14

9

38

8

42

40

16


8

Карта шов О.

43

42

27

15

18

36

40

50

37

9

Кашкін М.

59

33

48

30

50

32

50

20

52

10

Костенко Д.

39

31

54

31

8

8

40

20

38

11

Кравченко О.

41

33

29

15

46

36

40

18

12

12

Кузенко О.

58

52

27

31

56

32

60

16

57

13

Лузанова К.

53

32

18

46

14

8

50

20

37

14

Мікуліна О.

41

33

9

23

8

16

40

20

37

15

Мікуліна Я.

28

14

18

38

16

42

40

16

25

16

Міхайліченко Н.

22

31

27

38

50

16

40

16


17

Рибіна Ю.

36

14

36

30

50

33

40

20


18

Сєдов О.

31

14

9

31

46

42

40

20

12

19

Сєргієнко О.53

53

52

42

23

48

16

50

40

12

20

Сільченко Н.

48

12

27

38

48

36

40

40

25

21

Соболєва Ю.

57

54

68

65

66

80

80

72

65

22

Осипович Е.

63

52

48

45

50

42

40

62

65

23

Трофименко О.

39

31

27

30

8

46

40

20

37

24

Ферар О.

75

68

66

80

60

42

52

46

72

25

Шейко О.

56

31

36

61

46

42

50

40

57

26

Швець М.

41

27

47

31

16

8

40

40

37


Діаграма 1.

Розподіл показників рівня тривожності учнів 5 - А та 5 - Б класів.16%36%                48%


55%                                                 34,6%


7,7%

 - показник високого рівня.

 


- показник середнього рівня.


- показник низького рівня.


У третій серії нашого дослідження був з’ясований середній бал та рівень успішності молодших підлітків. Результати дослідження показані у таблицях %.: та діаграмі 2.

Аналізуючи дані успішності учнів 5 – А класу маємо такі результати:

Високий рівень успішності мають 5 учнів (20%):

Бондарева Вика, Герус Дарина, Гончаров Сергій, Тирінова Оксана, Яковенко Надія.

Середній рівень успішності у 16 учнів (64%): Веба Євген, Воронкін Дмитро, Воронкін Максим, Гайдар Аня, Губенко Олена, Калінін Антон, Кошкіна Катерина, Кухтіна Яна, Мікулін Роман, Николайкова Олеся, Рибіна Катерина, Сєрокурова Марина, Сєрокуров Дмитро, Сєрокурова Ольга, Тирінов Юрко, Шилов Дмитро.

Низький рівень мають 4 учня (16%): Абдуллаєва Наталия, Ашуба Ігор, Баранов Антон, Захкієва Ірина.

Аналіз успішності 5 – Б класу.

Відповідно до показників середнього балу з навчальних предметів високий рівень навчання мають 5 учнів (19,2%): Вінницька Тетяна, Бордюгова Марина, Карта шов Олександр, Міхайліченко Наталія, Сєдов Олександр.

Середній рівень успішності мають 19 учнів (73%): Боярський Михайло, Гончарова Надія, Журавльов Олексій, Зозуля Михайло, Кашкін Михайло, Костенко Денис, Кравченко Олександр, Кузенко Олександр, Луза нова Катерина, Мікуліна Олена, Мікуліна Яна, Рибіна Юлія, Сергієчко Олександр, Сільченко Наталія, Соболєва Юлія, Осипович Едуард, Трофименко Олексій, Шейко Олена, Швець Мария.

Низький рівень у 2 учнів (7,8%): Довгій Олександр, Ферар Олена.


Таблиця 5.

Результат успішності учнів 5 – А класу.

Ім’я та прізвище учня

Навчальні предмети

Укр. Мова.

Рос. Мова.

Мате

матика

Історія

Географія

Англійська мова

фізкультура

малювання

праця

співи

Середній бал

Рівень успішності

1

Абдуллаєва Н.

3

3

3

3

3

2

8

7

8

8

4,8

Низ

2

Ашуба І.

3

3

3

3

3

2

7

7

7

7

4,5

Низ

3

Баранов А.

3

3

2

3

3

2

7

5

6

10

3,8

Низ

4

Бондарева В.

11

10

10

10

11

10

12

11

12

12

10,9

Вис

5

Верба Є.

8

8

9

8

7

7

12

10

10

10

8,9

Сре

6

Воронкін Д.

6

6

6

7

7

6

10

10

10

11

7,9

Сре

7

Воронкін М.

6

7

7

7

7

6

11

10

10

11

8,1

Сре

8

Гайдар Я

7

8

8

8

8

8

10

10

10

11

8,9

Сре

9

Герус Д.

12

11

11

11

11

11

12

12

12

12

11,5

Вис

10

Гончаров С.

11

11

11

11

11

10

12

11

12

11

10,1

Вис

11

Захкієва І.

3

3

3

3

3

3

6

9

8

8

4,9

Низ

12

Зубенко О.

6

7

7

8

9

8

10

10

10

11

8,6

Сре

13

Калінін А.

7

7

7

8

8

7

11

10

11

10

8,6

Сре

14

Кошкіна К.

8

8

8

8

8

8

10

10

10

11

8,9

Сер

15

Кухтіна А.

5

6

5

6

6

5

8

9

10

10

7

Сер

16

Мікулін Р.

8

8

8

8

8

8

11

10

10

10

8,9

Сер

17

Ніколайкова О.

7

7

7

7

8

7

11

11

10

11

8,6

Сер

18

Рибіна К.

8

8

8

8

8

8

11

10

10

10

8,9

Сер

19

Сєрокурова М.

7

8

7

7

8

7

12

11

10

11

8,8

Сер

20

Сєрокуров Д.

6

6

7

7

7

7

10

10

10

10

8,0

Сер

21

Сєрокурова О.

6

6

6

7

7

7

9

10

10

10

7,8

Сер

22

Тирінова О.

11

11

11

10

10

10

12

11

11

12

10,9

Вис

23

Тирінов Ю.

8

7

8

8

8

8

12

10

10

10

8,9

Сер

24

Шилов Д.

6

6

6

7

7

6

11

10

10

10

7,9

Сер

25

Яковенко Н.

12

11

11

12

11

11

12

12

12

11

12,0

Вис


Таблиця 6.

Результати успішності учнів 5 – Б класу.

Ім’я та прізвище

Навчальні предмети

Середній бал

Рівень успішності

Рівень успішності


Українська мова

Російська мова

математика

історія

географія

Англійська мова

фізкультура

малювання

праця

співи

1

Бордюгова М.

11

10

10

10

11

10

12

11

12

12

10,9

Вис

2

Боярський М.

8

8

9

8

7

8

11

10

10

10

8,9

Сер

3

Вінницька Т.

9

10

9

10

10

10

11

11

11

11

10,2

Вис

4

Гончарова Н.

4

5

4

6

6

5

7

8

8

9

6,2

Сер

5

Долгій О.

3

4

3

3

4

2

8

7

8

6

4,8

Низ

6

Журавльов О.

6

5

6

6

7

6

9

8

9

9

6,1

Сер

7

Зозуля М.

7

7

8

7

7

7

11

10

11

10

8,5

Сер

8

Карташов О.

11

10

10

11

11

10

12

10

11

11

10,7

Вис

9

Кошкін М.

5

6

5

6

6

5

7

9

10

10

6,9

Сер

10

Костенко Д.

7

8

8

7

8

7

11

9

10

9

8,4

Сер

11

Кравченко О.

7

7

8

8

7

7

11

10

11

11

8,7

Сер

12

Кузенко О.

6

6

7

6

7

6

10

10

10

11

7,9

Сер

13

Лузанова К.

8

7

7

8

8

7

11

11

10

10

8,7

Сер

14

Мікуліна О.

6

7

6

7

7

7

10

11

11

10

8,2

Сер

15

Мікуліна Я.

8

8

8

8

8

7

10

11

10

11

8,9

Сер

16

Міхайліченко Н.

10

10

11

11

12

11

11

12

12

11

10,1

Вис

17

Рибіна Ю.

8

8

8

8

8

9

10

10

10

10

8,9

Сер

18

Сєдов О.

11

10

11

10

10

10

12

10

11

10

10,5

Вис

19

Сєргієнко О

7

6

7

7

7

6

10

9

10

10

7,2

Сер

20

Сільченко Н.

6

7

6

7

8

6

10

9

10

10

7,9

Сер

21

Соболєва Ю.

7

7

7

7

8

7

10

10

9

9

7,0

Сер

22

Осипович Е.

7

6

7

7

7

6

10

9

9

9

7,7

Сер

23

Трофименко О.

7

6

6

7

7

6

11

9

9

8

7,6

Сер

24

Ферар О.

4

3

2

4

3

3

16

6

7

9

4,7

Низ

25

Шейко О.

7

7

6

7

7

6

9

9

8

9

7,5

Сер

26

Швець М.

7

8

6

8

7

6

10

9

9

10

8,0

Сер


Діаграма 2.

Розподіл показників рівня успішності учнів 5 - А та 5 – Б класу.


16% -


 20%                                                          64%

 


показник середнього рівня.

 


- показник високого рівня.

 


- показник низького рівня.


7,8%


19,2%                                                          73%
 


       - показник середнього рівня.

 


       - показник низького рівня.

 


       - показник високого рівня.У четвертій серії нашого дослідження були вивчені рівні домагання та самооцінки, які ми додали щоб розкрити механізми впливу соціальної дезадаптації на особистісні якості молодших підлітків, котрі в свою чергу відображаються на рівні успішності учнів. Результати дослідження показані у таблицях 7, 8, діаграмі 3, 4.

Аналіз результатів дослідження рівня самооцінки учнів 5 – А класу.

Високий рівень самооцінки (високий та защений) мають 9 учнів (36%): Бондарева Віка, Воронкін Дмитро, Воронкін Максим, Гончаров Сергій, Рибіна Катерина, Сєрокурова Марина, Сєрокурова Ольга, Тирінова Оксана, Шилов Дмитро. Цей рівень характерний для підліткового віку, де не спів падання реального та ідеального “Я” свідчить про розвиток самосвідомості.

Адекватний середній рівень мають 11 учнів (44%): Тирінов Юрко, Сєрокуров Дмитро, Николайкова Олеся, Мікулін Роман, Кошкіна Катерина, Калінін Антон, Губенко Олена, Герус Дарина, Гайдар Яна, Верба Євген.

Ці діти реально оцінюють свої можливості та здібності, згідно з внутрішньою настоновою, у певний момент часу та ситуації.

Низький рівень самооцінки (занижений та низький) мають 5 учнів (20%): Абдуллаєва Наталія, Ашуба Ігор, Баранов Антон, Захкієва Ірина, Кухтіна Анна.

У них відслідковується тенденція до недооцінювання своїх можливостей, домінування невдач над успішністю, відчуття невпевненості у собі.

Аналіз результатів дослідження рівня домагання учнів 5 – А класу.

Високий рівень домагань мають 6 чоловік (24%): Бондарева Віка, Герус Дарина, Гончаров Сергій, Мікулін Роман, Тирінов Юрко.

У цих дітей висока мотивація досягнення, тобто вони ставлять перед собою великі цілі та прагнуть їх досягнення, але не завжди ці цілі бувають реальними.

Середній (адекватний) рівень має 10 учнів (40%): Верба Євген, Гайдар Яна, Губенко Олена, Калінін Антон, Кошкіна Катерина, Кухтіна Анна, Рибіна Катерина, Сєрокуров Дмитро, Тирінова Оксана, Шилов Дмитро.

Вони ставляють перед собою ту мету, яку реально можуть виконати, з урахуванням своїх можливостей, здібностей та особистісних якостей.

До низького рівня відносимо 9 чоловік (36%): Абдуллаєва Наталія, Ашуба Ігор, Баранов Антон, Воронкін Дмитро, Воронкін Максим, Захтієва Ірина, Николайкова Олеся, Сєрокурова Марина, Сєрокурова Ольга.

У цих дітей дуже низький мотив досягнення успіху, тобто вони обирають та спрощені цілі , хоча здібні на більше.Таблиця 5.

Результат успішності учнів 5 – А класу.


Ім’я та прізвище учнясамооцінка

Рівень домагання

 

Кількісний показник

рівень

Кількісний показник

Рівень

 

1

Абдуллаєва Н.

-0,32

низький

0,33

Низький

 

2

Ашуба І.

-0,37

низький

0,3

Низький

 

3

Баранов А.

-0,95

низький

0,99

високий

 

4

Бондарева В.

+0,65

високий

3,2

середній

 

5

Верба Є.

+0,52

середній

1,2

середній

 

6

Воронкін Д.

+0,72

високий

0,99

Низький

 

7

Воронкін М.

+0,64

високий

0,96

Низький

 

8

Гайдар Я

+0,28

середній

1,5

середній

 

9

Герус Д.

+0,46

середній

3

високий

 

10

Гончаров С.

+0,65

високий

3,2

високий

 

11

Захкієва І.

-0,42

низький

0,87

Низький

 

12

Зубенко О.

+0,42

середній

2,3

середній

 

13

Калінін А.

+0,26

середній

1,2

середній

 

14

Кошкіна К.

+0,28

середній

1,8

середній

 

15

Кухтіна А.

-0,45

низький

1,9

середній

 

16

Мікулін Р.

+0,26

середній

3

високий

 

17

Ніколайкова О.

+0,28

середній

0,97

Низький

 

18

Рибіна К.

+0,75

високий

2,1

середній

 

19

Сєрокурова М.

+0,72

високий

0,99

Низький

 

20

Сєрокуров Д.

+0,28

середній

2,2

середній

 

21

Сєрокурова О.

+0,62

високий

0,96

Низький

 

22

Тирінова О.

+0,7

високий

2,5

середній

 

23

Тирінов Ю.

+0,3

середній

3,2

високий

 

24

Шилов Д.

+0,65

високий

2,5

середній

 

25

Яковенко Н.

+0,52

середній

3,1

високий

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.