РУБРИКИ

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосункахРозподіл показників рівнів самооцінки та домагання учнів 5 – А класу.24%
36%                                                                    40%

 


- показник середнього рівня.

 


- показник низького рівня.


 


- показник високого рівня.

36%                                                                    44%


20% 


- показник середнього рівня.

 


- показник високого рівня.

 


- показник низького рівня.


Таблиця 6.

Дані дослідження самооцінки та рівня домагання учнів 5 – Б класу.

Ім’я та прізвище

Самооцінка

Рівень домагання

 


 

Кількісний показник

Рівень

Кількісний показник

Рівень

 

1

Бордюгова М.

+0,68

високий

3,2

високий

 

2

Боярський М.

+0,52

середній

0,99

низький

 

3

Вінницька Т.

+0,64

високий

1,2

середній

 

4

Гончарова Н.

+0,76

високий

1,5

середній

 

5

Долгій О.

-0,43

низький

0,98

низький

 

6

Журавльов О.

+0,26

середній

2,2

середній

 

7

Зозуля М.

+0,28

середній

1,8

середній

 

8

Карташов О.

+0,75

високий

0,97

низький

 

9

Кошкін М.

+0,28

середній

0,99

низький

 

10

Костенко Д.

+0,26

середній

1,9

середній

 

11

Кравченко О.

+0,42

середній

3,2

високий

 

12

Кузенко О.

+0,28

середній

0,97

низький

 

13

Лузанова К.

+0,3

середній

2,5

середній

 

14

Мікуліна О.

+0,72

високий

2,1

середній

 

15

Мікуліна Я.

+0,28

середній

1,2

середній

 

16

Міхайліченко Н.

+0,75

високий

3

високий

 

17

Рибіна Ю.

+0,72

високий

3,1

високий

 

18

Сєдов О.

+0,64

високий

3,2

високий

 

19

Сєргієнко О

+0,28

середній

2,1

середній

 

20

Сільченко Н.

-0,35

низький

0,74

низький

 

21

Соболєва Ю.

+0,72

високий

2,1

середній

 

22

Осипович Е.

+0,65

високий

0,97

низький

 

23

Трофименко О.

-0,34

низький

1,3

середній

 

24

Ферар О.

-0,52

низький

0,32

низький

25

Шейко О.

+0,68

високий

2,5

середній

26

Швець М.

+0,54

середній

2,1

середнійАналіз результатів дослідження рівня самооцінки учнів 5 – Б класу.

Високий рівень самооцінки (високий та завищений) мають 11 учнів (42,3%): Бордюгова Марина, Вінницька Тетяна, Карта шов Олександр, Мікуліна Олена, Міхайліченко Наталія, Рибіна Юлія, Сєдов Олександр, Соболєва Юлія, Осипович Едуард, Шейко Олена. Цей рівень характерний для підліткового віку, де спів падання реального та ідеального ”Я” свідчить про розвиток самосвідомості.

Середній (адекватний) рівень мають 11 учнів (42,3%): Боярський Михайло, Журавльов Олексій, Зозуля Михайло, Кошкін Михайло, Костенко Денис, Кравченко Олександр, Кузенко Олександр, Луза нова Катерина, Мікуліна Яна, Сєргієнко Олександр, Швець Марія. Ці учні, згідно з внутрішньою настоновою, реально оцінюють свої можливості та здібності у певній ситуації. Об’єктивно оцінюють значимість та труднощі завдання, витрати часу та сил, прогнозуючи можливі результати та наслідки.

Низький (знижений та низький) рівень мають 4 дитини (15,4%): Довгій Олександр, Сільченко Наталія, Трофименко Олексій, Ферар Олена. У них відслідковується тенденція до недооцінювання своїх можливостей, домінування невдач над успішністю, відчуття невпевненості у собі.Діаграма 4.

Розподіл показників рівнів самооцінки та домагань учнів 5-Б класу.

15,3%                                                        42,3%42,3%


- показник середнього рівня- показник високого рівня.

 


- показник низького рівня.


19,3%                                                        - показник середнього рівня.

 


- показник високого рівня.

30,7%                   50%                               - показник низького рівня.У п’ятій серії нашого дослідження було з’ясовано стиля виховання підлітка та соціального статусу сімей. Стиль сімейного виховання був визначений методом бесіди з вчителями, учнями 5-А та 5 – Б класів, а також методом спостереження за взаємовідносинами учнів та їх батьків протягом одного навчального року. За підсумками цієї роботи ми отримали дані (див. Таблиця 9, 10), які свідчать про те, що:

- у сім’ях з авторитарним стилем керівництва підлітки з низьким соціальним статусом у класі складають 62,5%;

- у сім’ях з ліберальним стилем виховання підлітки з низьким соціальним статусом у класі складають 37,5%;

- з сімей з демократичним стилем виховання серед підлітків з низьким соціальним статусом не виявлено.

Кількісна оцінка результатів цього дослідження показує, що у сім’ях з авторитарним ліберальним стилем керування кількість підлітків з низьким соціальним статусом більше, ніж у сім’ях з демократичним стилем. Потурання дітям як основний принцип ліберального стилю призводить до відсутності у них соціальних навичок. Авторитарний стиль виховання призводить до зниження самооцінки, психологічної пригніченості, самотності.

Для виявлення взаємозв’язку соціально-економічного положення сімей з стилем виховання підлітків проведено аналіз документів та бесіди з учнями 5-А та 5-Б класів. Таким чином були отримані дані соціального статусу сімей підлітків, які були порівняні з показниками стилів виховання молодших підлітків ( див. Таблицю 11, 12, діаграму 5, 6 )

Кількісне порівняння отриманих результатів дає змогу відзначити, що у всіх категоріях сімей надається перевага авторитарному та ліберальному стилю виховання (понад 80%).

У сім’ях робітників перевага надається авторитарному стилю виховання (40,8%). У сім’ях торговців та представників малого бізнесу перевага надається ліберальному стилю виховання (63,6%). У сім’ях інтелігенції, службовців показник авторитарного стилю (46%) переважає.

Треба підкреслити, що у наш час соціально-економічне положення сімей важке, матеріальний достаток сімей знаходиться на низькому рівні. Особливості регіону такі, що через закриття підприємств багато сімей опинилися біля межі бідності. Це не могло не сказатися на психологічному кліматі у сім’ї та не призвести до невистачання уваги до дітей з боку батьків, до невмінню дітей спілкуватися, вирішувати конфліктні ситуації, до появи агресивності, підвищенної тривоги у дітей.


Таблиця 9.

Зведені дані дослідження у 5 – А класі.

Ім’я та прізвище учня

Статус у класі

Сімейний статус

Стиль сімейного виховання

1

Абдуллаєва Н.

відкинутий

робітники

авторитарний

2

Ашуба І.

ізольований

робітники

авторитарний

3

Баранов А.

відкинутий

торг. робітн.

ліберальний

4

Бондарева В.

обраний

робітники

демократичний

5

Верба Є.

обраний

робітники

авторитарний

6

Воронкін Д.

знехтувальний

робітники

ліберальний

7

Воронкін М.

знехтувальний

торг. робітн.

ліберальний

8

Гайдар Я

знехтувальний

торг. робітн.

ліберальний

9

Герус Д.

обраний

інтелегенти

авторитарний

10

Гончаров С.

зірка

інтелегенти

ліберальний

11

Захкієва І.

відкинутий

інтелегенти

ліберальний

12

Зубенко О.

обраний

робітники

демократичний

13

Калінін А.

обраний

робітники

демократичний

14

Кошкіна К.

обраний

робітники

демократичний

15

Кухтіна А.

знехтувальний

робітники

ліберальний

16

Мікулін Р.

обраний

робітники

демократичний

17

Ніколайкова О.

знехтувальний

робітники

авторитарний

18

Рибіна К.

зірка

службовці

демократичний

19

Сєрокурова М.

знехтувальний

робітники

ліберальний

20

Сєрокуров Д.

знехтувальний

робітники

авторитарний

21

Сєрокурова О.

обраний

робітники

авторитарний

22

Тирінова О.

обраний

службовці

ліберальний

23

Тирінов Ю.

зірка

службовці

авторитарний

24

Шилов Д.

зірка

робітники

ліберальний

25

Яковенко Н.

зірка

інтелегенти

авторитарний


Таблиця 10.

Зведені дані дослідження у 5 – Б класі.

Ім’я та прізвище учня

Статус у класі

Сімейний статус

Стиль сімейного виховання

1

Бордюгова М.

обраний

торгов. робітни

демократичний

2

Боярський М.

знехтувальний

службовці

авторитарний

3

Вінницька Т.

обраний

інтелегенти

демократичний

4

Гончарова Н.

знехтувальний

торгов. робітни

ліберальний

5

Долгій О.

відкинутий

робітники

ліберальний

6

Журавльов О.

знехтувальний

робітники

авторитарний

7

Зозуля М.

обраний

робітники

демократичний

8

Карташов О.

знехтувальний

інтелегенти

ліберальний

9

Кошкін М.

знехтувальний

робітники

авторитарний

10

Костенко Д.

обраний

торгов. робітни

авторитарний

11

Кравченко О.

зірка

торгов. робітни

демократичний

12

Кузенко О.

знехтувальний

робітники

ліберальний

13

Лузанова К.

знехтувальний

робітники

авторитарний

14

Мікуліна О.

обраний

службовці

авторитарний

15

Мікуліна Я.

обраний

робітники

демократичний

16

Міхайліченко Н.

зірка

торговці

ліберальний

17

Рибіна Ю.

зірка

інтелегенти

демократичний

18

Сєдов О.

зірка

робітники

демократичний

19

Сєргієнко О

знехтувальний

робітники

ліберальний

20

Сільченко Н.

знехтувальний

робітники

авторитарний

21

Соболєва Ю.

знехтувальний

торгов. робітни

ліберальний

22

Осипович Е.

обраний

службовці

авторитарний

23

Трофименко О.

обраний

робітники

авторитарний

24

Ферар О.

відкинутий

робітники

ліберальний

25

Шейко О.

знехтувальний

торгов. робітни

ліберальний

26

Швець М.

обраний

бізнесмени

демократичнийТаблиця 11.

Соціальний статус молодших підлітків та показники стилю виховання у сім’ї.

Соціальний статус у класі

Абсолютне число

У %

З них із сімей з

авторитарним стилем виховання

Ліберальним стилем виховання

Демократичним стилем виховання

абсол.ч

У %

абсол.ч

У %

абсол.ч

У %

ведучі

Зірки

обрані

9

18

17,4

35,3

2

7

22,2

39,9

3

1

33,4

5,5

4

10

44,4

55,6

відомі

Знехтувальні

Відкинуті

Ізольовані

18

5

1

35,3

10

2

7

1

1

38,9

20

100

11

4

-

61,1

80

-

-

-

-

-

-

-


Діаграма 5

Розподіл показників стилю виховання у сім’ї та соціального статусу учня у класі. 37,5%                                                       62,5% -- показник авторитарного

стилю виховання.

показник ліберального

стилю виховання.
14,8%


33,3%               51,9% 


- показник демократичного стилю виховання.

 - показник авторитарного стилю виховання

 - показник ліберального стилю виховання.Таблиця 12

Соціальний статус сімей та стилі виховання.

Соціальний статус сім’ї

Кількість сімей

авторитарним стилем виховання

Ліберальним стилем виховання

Демократичним стилем виховання

Абсолют число

У%

Абсолют число

У%

Абсолют число

У%

Абсолют число

У%

1

Робітники

27

52,9

11

40,8

8

29,6

8

29,6

 

2

Торг. робітник. Представники малого бізнесу

11

21,6

1

9,1

7

63,6

3

27,3

 

3

Інтелігенція, службовці.

13

25,5

6

46

4

31

3

23

                                                                                         Діаграма 6                 

Розподіл показників стилів виховання у сім’ях з різним соціальним статусом.

                                                                         - показник авторитарного

                                                                            стилю виховання.                   

                                                                         - показник ліберального      

                                                                           стилю виховання.                                          

                                                                         - показник демократичного   

    40,8%        29,6%                                         стилю виховання.                          29,6%

                                                                         - показник авторитарного

                                                                            стилю виховання.                                         

                                                                         - показник ліберального

             9,1%                                                      стилю виховання.                                                                           

           

                                                                         - показник демократичного                

   27,3%         63,3%                                         стилю виховання.                       


                                                                       - показник демократичного                   

                                                                         стилю виховання.                                    

                                                                       - показник авторитарного                             

                                                                          стилю виховання.                           

     23%                                                           - показник ліберального

                                                                          стилю виховання.                                          

    

       31%           46%2.3 Психопрофілактика та методи корекції дезадаптації молодших підлітків у між особистісних стосунках


Виходячи з мети та завдання дослідження нами були розробленні рекомендації для вчителів, батьків, а також корекційна програма щодо розвитку між особистісних стосунків молодших підлітків та профілактики дезадаптації.

Педагогічні рекомендації вчителям.

Сучасні вимоги нашого суспільства, яке знаходиться у перехідному стані, ставлять перед учителями завдання, обеспечуючі особистісно – зорієнтований підхід у вихованні та навчанні підростаючого покоління. В зв’язку з цим, на наш погляд, дуже важлива робота вчителів, спрямована на запобігання дезадаптації молодших підлітків та встановлення умов щодо розвитку адаптивних ресурсів підростаючого організму. Радимо користуватися слідуючи ми рекомендаціями:

1. Утворювати на уроках атмосферу психологічного захисту, особливо у спілкуванні вчителя з учнями.

2. Враховувати індивідуальні особливості дітей, їх сильні та сякі сторони. Сприяти розкриттю сильних сторін підлітка.

3. Систематично аналізувати та співставляти дії учнів та їхню мотивацію, не забуваючи про те, що в дітей часто немає конструктивної форми реагування.

4. Вирішувати виникаючи учбові, організаційні та етичні проблеми творчо, разом з учнями та їх батьками.

5. Допомагати формуванню адекватної самооцінки у підлітків, бо соціальний статус має вплив на між особистісні стосунки.

6. Вчитель повинен засвоїти та закріпити навички повноцінного спілкування з учнями: уважність та сердечність, твердість принципових позицій, кмітливість.

7. Необхідно усвідомити те, що доросла людина не може бути повністю об’єктивна у своїх спостереженнях та висновках про другу людину, а особливо про підлітків.

8. Продовжувати працювати над собою, не зупиняючись на досягнутому.

Педагогічні рекомендації батькам.

Завдання школи та виховання надати можливість розвитку, саморозвитку особистості, сприяти відшукуванню своєї індивідуальності, допомогти людині йти до само актуалізації.

Кожна людина уявляє собою неповторну особистість, складну автономну систему, яка відрізняється своєю спрямованістю. Як педагоги, так і батьки, повинні пам’ятати, що тільки за умовами любові та захищеності дитина вільно зможе виразити своє відношення, благо приємно розвиватися. Ми вважаємо, що надані рекомендації сприятимуть розвитку гармонічної особистості у нашому суспільстві.

1.          Прийняття дитини такою, яка вона є.

2.          Збереження по відношенню до дитини, не звертаючи уваги на його успіхи, розвиток, здібності, повагу до його особливості.

3.          Усвідомлення того факту, що домінантність, авторитарність по відношенню до дітей є причиною щодо прояву невротичних реакцій та других розладів поведінки.

4.          Порозуміння того, що ефективність у спілкуванні з дітьми, непослідовність та взаємо виключність виховних прийомів у родині сприяє виникненню внутрішнього конфлікту у дітей.

Корекційна програма.

Мета: розвиток соціально - психологічної компетенції молодшого підлітка, тобто вміння ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми, долати проблемні ситуації.

Предмет: між особистісні відношення підлітків.

Об’єкт: підлітки, які мають проблеми міжособистісного спілкування.

Завдання 1: Оволодіння певними соціально – психологічними знаннями.

2.          Розвиток здатності адекватно і повноцінно взаємодіяти в конфліктних ситуаціях.

3.          Навчання індивідуальних прийомів ефективного позитивного між особистісного спілкування.

4.          Чуттєве пізнання групово – динамічних феноменів і усвідомлення своєї причетності до між особистісних ситуацій, що виникають.

Склад групи: 8 – 12 осіб.

Тривалість зустрічі: 6 занять.

Методи та прийоми:

1.          груповий тренінг.

2.          вправи, завдання, рольові ігри.

3.          дзеркальне відображення.

4.          ідентифікація.

Правила і принципи спілкування:

1.          Спілкування за принципом “тут і тепер”.

2.          Принцип персоніфікації висловлювань.

3.          Принцип активності.

4.          Принцип довірливого спілкування.

5.          Принцип конфіденційності.

Заняття 1.

Мета: створення умов для кращого знайомства учасників тренінгу між собою, ознайомлення їх із принципом роботи групи і вироблення групових ритуалів, оволодіння груповим стилем спілкування. Визначення особистісних особливостей кожного учасника.

Вправа 1. Давайте познайомимся.

Спочатку заняття учасники збираються у коло. Керівник вітається з учасниками і пропонує гру. Перший учасник називає своє ім’я, його сусід ліворуч повторює його ім’я і додає своє. Слідуючий повторює обидва імена і додає своє і т. д.

Вправа 2. Мої смаки і вподобання.

Усі учасники отримують папір і ручки. У верхній частині аркуша учень пише своє ім’я, потім ділі аркуш на дві частини вертикальною лінією. Ліву позначає знаком “плюс”, праву знаком “мінус”. Лівій частині перелічує, що особливо подобається (у природі, у людях, у собі), у правій – те, що неприємне для кожного в навколишньому світі.

Вправа 3. Девіз.

Усі учасники по черзі говорять про те, яку футболку і з яким написом – дивізом вони хотіли б носити, якби була б така можливість. Цей напис повинен відображати життєве кредо людини. А колір – відповідати її характеру.

Вправа 4. Іграшка.

Кожен учасник придумує якою іграшкою хотів би стати. Група намагається відгадати цю “іграшку”.

Вправа 5. Прощання.

Розробляється стиль прощання, який буде виконуватися на послідуючих зайняттях.

Заняття 2.

Мета: відкрити в собі такі якості, навички, прагнення, які людина сприймає і цінує, вивчити свої можливості у стосунках з однолітками.

Вправа 1. Добрий день.

Вправу з почуттям радості починає керівник, звертаючись до сусіда с побажанням доброго дня. Голос, жест і усмішка мають виражати ставлення до нього.

Вправа 2. Розмова через скло.

Одному з учасників повідомляють якусь інформацію для його товариша. Той, за допомогою жестів, намагається про щось домовитися з іншим учасником, уявляючи між ним і собою звуконепроникне скло.

Вправа 3. Бачення інших.

Оди з учасників тренінгу сідає спиною до групи і детально описує (за пропозицію групи) зовнішній вигляд одного з присутніх учнів. Можна створити таку ситуацію: хтось із учасників сідає в центр, а інший має детально відтворити послідовність його поведінки.

Вправа 4. Сильні сторони.

Кожен з учасників розповідає про свої позитивні якості, про те, що він цінує в собі, що дає йому відчуття внутрішньої впевненості та довіри до себе в різних життєвих ситуаціях.

Вправа 5. Мандрівка на газеті.

Розділити усіх учасників на невеликі групи (3 – 4 чоловіка). Треба розташуватися на розгорнутій газеті. Якщо – змогли, газету складають навпіл і т. д. Перемагає та команда, яка розташувалася на самому малому шматочку газети.

Вправа 6. Прощання.

Заняття 3.

Мета: засвоїти невербальні засоби спілкування, спонукати до активного саморозкриття, подолання психологічних бар’єрів.

Вправа 1. Не традиційні привітання.

Ведучий пропонує привітатися один з одним не традиційними способами: внутрішньою стороною долоні, ступнями ніг, колінами, плечима, лобами тощо.

Вправа 2. Подарунок.

Усі учасники по колу висловлюються: “Щоб я хотів подарувати тому, хто сидить поруч?” Той, кому подарували, дякує і пояснює, чи справді він був би радий такому подарункові.

Вправа 3. Шлюбне оголошення.

Учасникам за 3 –5 хвилини, треба написати шлюбне оголошення. Кожен пише про себе, складаючи свій психологічний портрет. Виділяти в оголошенні треба свої переваги, якими він би зміг зацікавити іншу людину. Після зачитуються тренером всі оголошення, а група відгадує, чиє воно.

Вправа 4. Вгору по райдузі.

Всі встають, закривають очі, роблять глибокий подих і уявляють, що разом з подихом вони піднімаються угору по райдузі, а видихаючи повітря – з’їзджають з неї, як з горки. Вправа повторюється тричі. Бажаючи діляться своїми відчуттями з оточуючими.

Вправа 5. Прощання.

Заняття 4.

Мета: сформувати у учнів уміння активно впливати на поведінку співрозмовника, оволодіти навичками продуктивного контакту, уміти ідентифікувати власну поведінку в ситуаціях, що викликають агресію.

Вправа 1. Живий ланцюг.

Група поділяється на дві – три команди. Завдання для команд дістати предмет, який знаходиться досить далеко. Для цього треба створити ”живий ланцюг”, прикріплений з одного боку, наприклад до дверної ручки. Відстань до предмета більша, ніж довжина ланцюга, отже учасникам доведеться використовувати інші способи зв’язування в ланцюг, наприклад “рука-нога”.

Вправа 2.

Тренер повідомляє, що у житті кожної людини виникають ситуації, які її настільки дратують, що хочеться на когось накричати, щось розкидати, порвати і навіть ударити. “Чи траплялись такі ситуації з вами? Давайте про це поговоримо” – заохочує тренер. Створюється банк ситуацій.

Вправа 3. “Боксерська груша”.

Учинкам групи дається можливість від душі по боксувати грушу (подушка, спинка крісла, згорнутий валиком матрац тощо) , не більше 10 хвилин. Якби уявить собі. Що перед вами кривдник і можна “без образ” йому помститися.

Вправа 4 . Продавання.

Заняття 5.

Мета: виробити навички пізнання групово-динамічних феноменів, що виникає у між особистісній взаємодії.

Вправа 1. Колір мого настрою.

Учасники по колу передають один одному м’яча, повідомляючи, з яким кольором асоціюється їх настрій.

Вправа 2. Репетиція поведінки.

У цій вправі можливі такі ситуації:

- “черга за грошима” (один – “чесно стоїть”, другий – “влізає без черги”).

- “у кафе” (один – “заказує столик”, другий – “займає вільне місце”).

Вправа 3. Ков’ярня.

Три особи: він, вона, офіціант.

Завдання учасників: зробити замовлення і підтримати розмову до появи офіціанту із замовленими “стравами”. Офіціант ускладнює гру діями: цього немає, те підгоріло, тощо.

Вправа 4. Конфлікт поколінь.

Три особи: він, вона і дорослий. Уявляється розмова представників різних поколінь на зразок: “Ох, уже ця молодь”. Завдання: якомога тактовніше уникнути конфлікту.

Вправа 5. Прощання.

Завдання 6.

Мета: організувати групу для надання психологічної підтримки, якщо вона комусь потрібна.

Вправа 1. Відверта розмова.

По кому всі висловлюються про те, яких слів і звичок у спілкуванні з людьми вони хотіли би позбутися.

Вправа 2. Катастрофа.

Ви знаходитесь на борту літака, який терпить лихо. Раптом з’являється чарівник, котрий може всіх урятувати. Однак, за це ви повинні поділитися з ним кращими якостями, котрі у вас є. Треба віддати одну якість за 1 учасника. Усі рішення приймаються разом, не можна кричати, лаятися або ситіти мовчки. За кожне порушення 1 бал знімається. За якість 2 бали. Головне правило – врятуватися треба тільки всім разом, якщо не достатньо буде якостей хоча б на одного учасника – усі загинуть.

Вправа 3. Мій контракт.

Кожен учасник укладає угоду із самим собою, відповідаючи на запитання:

1.          Що нового про себе я дізнався (лася) під час заняття групи?

2.          Що нового я дізнався (лася) про інших людей?

3.          Що я хотів (ла) би (б) змінити у собі?

4.          Яким чином я це робитиму?

Угода складається в конверт, вказується адреса того, хто її написав. Конверти здаються тренеру, який через місяць розішле їх за вказаними адресами.

Вправа 4. Прощання.

З метою формування позитивних якостей особистості учнів, які сприятимуть розвитку активності, товариськості, впевненості, вмінню формувати стосунки з іншими була відібрана група дітей за такими результатами дослідження:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.